Text (språk)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Språkets nivåer
Texter
Meningar
Satser
Fraser
Ord
Morfem
Fonem

En text är en skriven eller muntlig utsaga som i sin kontext är meningsfull och där de språkliga enheterna har ett inbördes sammanhang. Du läser en text just nu. Exempel på skrivna texter är romaner, tidningsartiklar och kontaktannonser. Exempel på muntliga texter är tal och alla sorters samtal.

I databehandlingssammanhang, speciellt i programmeringssammanhang avses en datamängd som återges med skrivbara tecken och några få styrtecken som radbyte och tabulator. Motsatsen är då ofta binära data, som lagras i en form som inte lika enkelt kan presenteras på en skärm eller ett skrivarpapper.

Texter studeras i en mängd olika vetenskaper. Exempelvis stilistik, textstudier, lingvistik, datavetenskap och filologi.