Tianeptin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Strukturformel

Tianeptin (varumärkena Stablon, Coaxil, Tatinol, Tianeurax och Salymbra) är en medicin som används primärt i behandlingen av kronisk depression. Den har dock visat på potential som behandling av astma och IBS – känslig tarm. Kemiskt sett så är den nära besläktad med tricykliska antidepressiva (TCA), men dess farmakologiska egenskaper är närmast helt atypiska i jämförelse med TCA-preparaten – nyare forskning tyder på att Tianeptin verkar antidepressivt genom indirekt förändring av glutamaterg aktivitet (på AMPA och NMDA -receptorerna) och genom frigörelse av BDNF, som i sin tur påverkar neuroplasticitet. [1][2][3][4][5][6]

Det fullständiga systematiska namnet för substansen är 7-[(3-kloro-6-metyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][2,1]benzotiazepin-11-yl)amino]heptanoisk syra.

Tianeptin har antidepressiva och anxiolytiska (ångestdämpande) egenskaper[7] utan några framträdande sederande, antikolinerga eller kardiovaskulära bieffekter, vilket har gjort att den anses som särskilt lämplig i vården av äldre och alkoholister, då sådana personer kan vara mer känsliga för bieffekter från psykotropiska mediciner.[5][8] Nyare resultat indikerar även potentiella antiepileptiska och smärtstillande egenskaper hos Tianeptin, via antingen direkt eller indirekt modulation av adenosin A1-receptorerna (eftersom dessa effekter har funnits kunna blockeras av experimentella antagonister av denna receptor).[9]

Tianeptin är en lågeffekts men full agonist av de opioida μ-[note 1] och δ- receptorerna, men inte på κ-receptorerna.

Opiata μ-agonister inducerar i regel eufori och så har även Tianeptin funnits göra, på doser långt utöver de som används inom vården av patienter.[11]

Tianeptin upptäcktes och patenterades av Franska Nationalinstitutet för Medicin i Paris - Société de Médecine de Paris – på 1960-talet. För tillfället är Tianeptin godkänd i Frankrike där den tillverkas och marknadsförs av Laboratories Servier SA, men den marknadsförs under licens i ett flertal andra europeiska länder under varunamn som ”Coaxil”, såväl som i Asien (inklusive Singapore) och Latinamerika under namnen ”Stablon” och ”Tatinol” men den är inte tillgänglig på marknaden i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien eller USA.[6][12]

Ej heller är Tianeptin godkänt av läkemedelsverket i Sverige.

Medicinsk användning[redigera | redigera wikitext]

Tianeptin har effekt mot allvarliga depressiva episoder (kronisk depression), jämförbar med Amitryptylin, Imipramin och Fluoxetin, men med signifikant färre bieffekter.[6] Den har även visat sig vara mer effektiv än Maprotilin i en patientgrupp bestående av patienter med både depression och ångestsjukdom.[8] Tianeptin uppvisar även betydande anxiolytiska (ångestdämpande) egenskaper och är användbar för att behandla ett spektrum av olika ångestsjukdomar, inklusive panikångest. Detta bevisades i en studie där deltagarna gavs en blandning av 65% syre och 35% koldioxid-gas (vilket inducerar panikångest) och där Tianeptin visade jämförbar förmåga med Paroxetin i att blockera paniksymptom.[13] Likt många andra antidepressiva (såsom bupropion, ssri, snri och moclobemid) så kan den ha fördelaktiga effekter på kognitionen hos människor med depressionsinducerad kognitiv nedsättning.[14]

Tianeptin har visat sig vara effektiv i behandlingen av depression som en del av Parkinsons sjukdom[15] samt posttraumatiskt stressyndrom[16], där den visade sig lika säker och effektiv som Fluoxetin och Moclobemid. .[17]

En klinisk prövning har genomförts för att testa dess effektivitet och tolererbarhet i jämförelse med Amitryptylin vid behandling av IBS – känslig tarm. Resultaten av prövningen visade att Tianeptin var minst lika effektivt som Amitryptylin och producerade mindre bieffekter såsom muntorrhet och förstoppning.[18]

Tianeptin har även rapporterats vara mycket effektiv för behandlingen av astma. I augusti 1998 publicerade Dr. Fuad Lechin och kollegor vid Central University of Venezuelas institut för experimentell medicin i Caracas resultaten från en 52-veckors dubbelblindad placebo-kontrollerad studie av behandlingen av astmatiska barn; barnen i gruppen som fick Tianeptin hade en markant minskning i uppmätta astmatiska symptom och ökad lungfunktion.[19] Två år tidigare hade samma grupp funnit en nära korrelation mellan nivåerna av fritt serotonin i blodplasma och allvarsgraden av symptomen hos deras patienter.[19] Då Tianeptin var den enda kända förening som visat sig både reducera mängden fritt serotonin i blodplasma samt förstärka återupptaget av serotonin i blodplättar så bestämde de sig för att använda Tianeptin för att se om en reduktion av nivåerna av fritt serotonin i blodplasma skulle hjälpa med astmasymptomen.[19] Fram tills november 2004 har det genomförts två dubbelblindade placebo-kontrollerade studier och en öppen 25 000 personers studie som varade över 7 år, som alla påvisade effektivitet.[19]

En egyptisk studie från 2005 visade på att Tianeptin hade effekt på män med depression relaterad till erektil dysfunktion.[20]

Tianeptin har även antiepileptiska och smärtlindrande effekter[9] och en klinisk prövning i Spanien med avslutning i januari 2007 visade att Tianeptin är effektiv i behandlingen av smärta relaterad till Fibromyalgi.[21]

Tianeptin har även visat viss effekt, med minimala bieffekter, i behandlingen av ADHD.[22]

Bieffekter[redigera | redigera wikitext]

I jämförelse med de närbesläktade TCA-preparaten så orsakar Tianeptin betydligt färre kardiovaskulära, antikolinerga (såsom muntorrhet eller förstoppning), sederande eller aptitstimulerande bieffekter.[5][6] En nyligen genomförd överblickande granskning fann att den var bland de antidepressiva som uppvisade mest tendens att orsaka leverskada – dock så är bevisen för detta svaga och har ifrågasatts.[23] Även om bieffekten inte har uppvisats hos Tianeptin, så är de närbesläktade TCA-preparaten kända för att orsaka hjärtarytmier, varför Tianeptin även misstänks ha denna potentiella bieffekt.[24]

Efter förekomst[redigera | redigera wikitext]

Källor:[5][8][25]

Vanliga (>1% förekomst)
 • Huvudvärk (upp till 18%)
 • Yrsel(upp till 10%)
 • Sömnlöshet/mardrömmar (upp till 20%)
 • Dåsighet (upp till 10%)
 • Muntorrhet (upp till 20%)
 • Förstoppning (upp till 15%)
 • Illamående
 • Buksmärta
 • Viktuppgång (~3%)
 • Oro
 • Ångest/lättretlighet
Ovanliga (0.1-1% förekomst)
Sällsynta(<0,1% förekomst)

Rekreationsbruk och potentiellt beroendeskapande[redigera | redigera wikitext]

Tianeptin har använts genom intravenös injektion av missbrukare i Ryssland. [27][28] Denna intagningsmetod orsakar enligt rapporter ett svagt opioidliknande rus och görs ibland i ett försök att minska symptomen från opioidabstinens. [27] Såsom många andra tabletter så innehåller dock Tianeptin silica vilket gör tabletterna svårupplösta. Ofta är den lösning som produceras inte filtrerad tillräckligt väl vilket innebär att större partiklar blir kvar och när dessa injiceras intravenöst så blockerar de kapillärerna, vilket leder till trombosis (blodpropp) med påföljande vävnadsdöd. Därför är försäljningen av Tianeptin (under varunamnet "Coaxil") i Ryssland hårt reglerad.[29][30]

Kontraindikationer[redigera | redigera wikitext]

Kända kontraindikationer inkluderar följande:[31]

 • Behandling med Monoaminoxidashämmare 14 dagar eller mindre före behandling med tianeptin. P ga potentiella kardiovaskulära effekter (såsom Hypertoni och Cirkulatorisk kollaps), konvulsioner (krampanfall), hypertermi (hög kroppstemperatur) och plötslig död.
 • Hypersensitivitet mot Tianeptin eller något annat innehållsämne i tabletterna.
 • Om du är under 15 års ålder.

Verkningsmekanism[redigera | redigera wikitext]

Under de initiala studierna så fann man först att den omedelbara och upprepade effekten av tianeptin var att det minskade de extracellulära nivåerna av serotonin i försöksdjurens hjärnor, utan att minska själva frisläppet av serotonin - därmed kallades den för världens första selektiva serotoninåterupptagsförstärkare.[6]

Tianeptin har funnits vara en verksam μ-opioid receptor agonist(Ki (människa) med en affinitet på 383 ± 183 nM och ett EC50 (människa) på 194 ± 70 nM). Samma studie avslöjade även att den också är en funktionabel δ-opioid receptor agonist, men med mycket lägre potens.[10]

Det är dessa effekter som anses vara ansvariga för preparatets missbrukspotential vid höga doser långt utöver den vanligt förskrivna.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ For human μ-opioid receptors, tianeptine has a Ki of 383±183 nanomolar and EC50 of 194±70 nanomolar.[10]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ McEwen, BS; Chattarji, S; Diamond, DM; Jay, TM; Reagan, LP; Svenningsson, P; Fuchs, E (March 2010). ”The neurobiological properties of tianeptine (Stablon): from monoamine hypothesis to glutamatergic modulation.”. Molecular Psychiatry 15 (3): sid. 237–49. doi:10.1038/mp.2009.80. PMID 19704408. 
 2. ^ McEwen, BS; Chattarji, S (December 2004). ”Molecular mechanisms of neuroplasticity and pharmacological implications: the example of tianeptine”. European Neuropsychopharmacology 14 Suppl 5: sid. S497–502. doi:10.1016/j.euroneuro.2004.09.008. PMID 15550348. 
 3. ^ McEwen, BS; Olié, JP (June 2005). ”Neurobiology of mood, anxiety, and emotions as revealed by studies of a unique antidepressant: tianeptine”. Molecular Psychiatry 10 (6): sid. 525–37. doi:10.1038/sj.mp.4001648. PMID 15753957. 
 4. ^ Brink, CB; Harvey, BH; Brand, L (January 2006). ”Tianeptine: a novel atypical antidepressant that may provide new insights into the biomolecular basis of depression”. Recent Patents on CNS Drug Discovery 1 (1): sid. 29–41. doi:10.2174/157488906775245327. PMID 18221189. http://www.eurekaselect.com/56700/article. 
 5. ^ [a b c d] Kasper, S; McEwen, BS (2008). ”Neurobiological and clinical effects of the antidepressant tianeptine”. CNS Drugs 22 (1): sid. 15–26. doi:10.2165/00023210-200822010-00002. PMID 18072812. 
 6. ^ [a b c d e] Akiki, T. ”The etiology of depression and the therapeutic implications”. Glob. J. Med. Res. 13 (6). ISSN 2249-4618. http://medicalresearchjournal.org/index.php/GJMR/article/viewFile/465/383. 
 7. ^ Defrance, R; Marey, C; Kamoun, A (1988). ”Antidepressant and anxiolytic activities of tianeptine: an overview of clinical trials.”. Clinical Neuropharmacology 11 Suppl 2: sid. S74-82. PMID 2902922. Arkiverad från originalet den 2016-04-04. https://web.archive.org/web/20160404140849/https://dl.dropboxusercontent.com/u/238511/papers/1988_defrance.pdf.  Arkiverad 4 april 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 8. ^ [a b c] Wagstaff, AJ; Ormrod, D; Spencer, CM (March 2001). ”Tianeptine A Review of its Use in Depressive Disorders”. CNS Drugs 15 (3): sid. 231–259. doi:10.2165/00023210-200115030-00006. PMID 11463130. 
 9. ^ [a b] Uzbay, TI (May 2008). ”Tianeptine: potential influences on neuroplasticity and novel pharmacological effects”. Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological Psychiatry 32 (4): sid. 915–24. doi:10.1016/j.pnpbp.2007.08.007. PMID 17826881. 
 10. ^ [a b] Gassaway, MM; Rives, MLL; Kruegel, AC; Javitch, JA; Sames, D (July 2014). ”The atypical antidepressant and neurorestorative agent tianeptine is a μ-opioid receptor agonist.”. Translational Psychiatry 4 (7): sid. e411. doi:10.1038/tp.2014.30. PMID 25026323. http://www.nature.com/tp/journal/v4/n7/full/tp201430a.html. 
 11. ^ Berridge, KC; Kringelbach, ML (August 2008). ”Affective neuroscience of pleasure: reward in humans and animals.”. Psychopharmacology 199 (3): sid. 457–80. doi:10.1007/s00213-008-1099-6. PMID 18311558. 
 12. ^ Tianeptine Sodium. London, UK: Pharmaceutical Press. 5 December 2011. http://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/17007-n.htm. Läst 2 december 2013. 
 13. ^ Schruers, K; Griez, E (December 2004). ”The effects of tianeptine or paroxetine on 35% CO2 provoked panic in panic disorder”. Journal of Psychopharmacology 18 (4): sid. 553–8. doi:10.1177/0269881104047283. PMID 15582922. 
 14. ^ Baune, BT; Renger, L (September 2014). ”Pharmacological and non-pharmacological interventions to improve cognitive dysfunction and functional ability in clinical depression - A systematic review.”. Psychiatry Research 219 (1): sid. 25–50. doi:10.1016/j.psychres.2014.05.013. PMID 24863864. 
 15. ^ Levin, OS (May 2007). ”Coaxil (tianeptine) in the treatment of depression in Parkinson's disease”. Neuroscience and Behavioral Physiology 37 (4): sid. 419–24. doi:10.1007/s11055-007-0029-0. PMID 17457538. 
 16. ^ Aleksandrovskiĭ, IuA; Avedisova, AS; Boev, IV; Bukhanovkskiĭ, AO; Voloshin, VM; Tsygankov, BD; Shamreĭ, BK (2005). (på russian)Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakov 105 (11): sid. 24–9. PMID 16329631. 
 17. ^ Onder, E; Tural, U; Aker, T (April 2006). ”A comparative study of fluoxetine, moclobemide, and tianeptine in the treatment of posttraumatic stress disorder following an earthquake”. European Psychiatry 21 (3): sid. 174–9. doi:10.1016/j.eurpsy.2005.03.007. PMID 15964747. 
 18. ^ Sohn, W; Lee, OY; Kwon, JG; Park, KS; Lim, YJ; Kim, TH; Jung, SW; Kim, JI (September 2012). ”Tianeptine vs amitriptyline for the treatment of irritable bowel syndrome with diarrhea: a multicenter, open-label, non-inferiority, randomized controlled study”. Neurogastroenterology & Motility 24 (9): sid. 860–e398. doi:10.1111/j.1365-2982.2012.01945.x. PMID 22679908. 
 19. ^ [a b c d] Lechin, F; van der Dijs, B; Lechin, AE (November 2004). ”Treatment of bronchial asthma with tianeptine”. Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology 26 (9): sid. 697–701. doi:10.1358/mf.2004.26.9.872567. PMID 15632955. 
 20. ^ El-Shafey, H; Atteya, A; el-Magd, SA; Hassanein, A; Fathy, A; Shamloul, R (September 2006). ”Tianeptine can be effective in men with depression and erectile dysfunction”. The Journal of Sexual Medicine 3 (5): sid. 910–7. doi:10.1111/j.1743-6109.2005.00141.x. PMID 16942535. 
 21. ^ ”ISRCTN16400909 - Tianeptine for the treatment of fibromyalgia: a prospective double-blind, randomised, single-centre, placebo-controlled, parallel group study”. Controlled-trials.com. Arkiverad från originalet den 21 juli 2010. https://web.archive.org/web/20100721093453/http://www.controlled-trials.com/ISRCTN16400909/. Läst 13 augusti 2010. 
 22. ^ Niederhofer, H (2004). ”Tianeptine as a slightly effective therapeutic option for attention-deficit hyperactivity disorder”. Neuropsychobiology 49 (3): sid. 130–3. doi:10.1159/000076721. PMID 15034228. 
 23. ^ Voican, CS; Corruble, E; Naveau, S; Perlemuter, G (April 2014). ”Antidepressant-induced liver injury: a review for clinicians.”. The American Journal of Psychiatry 171 (4): sid. 404–15. doi:10.1176/appi.ajp.2013.13050709. PMID 24362450. 
 24. ^ M. Grady, Meghan, red (2011). Stahl's Essential Psychopharmacology: The Prescriber's Guide. Cambridge University Press. Sid. 587. ISBN 9780521173643. https://books.google.si/books?id=3Ap2Tn4QMQkC&pg=PA587. 
 25. ^ Waintraub, L; Septien L; Azoulay, P (January 2002). ”Efficacy and safety of tianeptine in major depression: evidence from a 3-month controlled clinical trial versus paroxetine”. CNS Drugs 16 (1): sid. 65–75. doi:10.2165/00023210-200216010-00005. PMID 11772119. 
 26. ^ Yıldırım, Sema Gülen; Ayşe Devrim Başterzi and Erol Göka (2004). ”Tianeptinin Neden Olduğu Hipomani; Bir Olgu Sunumu” (på turkish) (PDF). Klinik Psikiyatri Dergisi 7 (4): sid. 177–180. Arkiverad från originalet den 2006-06-30. https://web.archive.org/web/20060630014333/http://klinikpsikiyatri.org/pdf/4/7/177.pdf.  Arkiverad 30 juni 2006 hämtat från the Wayback Machine.
 27. ^ [a b] Richard Ives (2008). ”Assessment Mission Report for the SCAD V Programme, Component on Prevention and on Media Work” (PDF). Arkiverad från originalet den 1 december 2010. https://web.archive.org/web/20101201005404/http://scadarmenia.org/docs/eng/mission_report_prevention.pdf. Läst 4 november 2008. 
 28. ^ ”Illicit Drug Trades in the Russian Federation” (PDF). United Nations Office on Drugs and Crime. 1 april 2008. http://www.unodc.org/documents/regional/central-asia/Illicit%20Drug%20Trends%20Report_Russia.pdf. Läst 16 juli 2014. 
 29. ^ Decision of the Government of the Russian Federation No. 681 of June 30, 1998 on the Approval of the List of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors That Shall Be Subject to Control in the Russian Federation (with Amendments and Additions) (in Russian)
 30. ^ Ives, Richars. ”"Assessment Mission Report for the SCAD V Programme, Component on Prevention and on Media Work"”. Arkiverad från originalet den 2 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120302083607/http://www.scadarmenia.org/docs/eng/mission_report_prevention.pdf. Läst 20 december 2011. 
 31. ^ ”PACKAGE INSERT STABLON”. Health Sciences Authority. SERVIER (S) PTE LTD. 20 augusti 2012. http://eservice.hsa.gov.sg/prism/common/enquirepublic/. Läst 2 december 2013. [död länk] Note: Den citerade adressen tar användaren till en sökmotor. Skriv där in "tianeptine" i fältet märkt "Active ingredient(s)" och tryck på sök så tas du till en sida med en länk till bipacksedeln som refereras här i pdf-format.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Tianeptine, 9 oktober 2016.