Tingsnotarie

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tingsnotarie är den som efter en avslutad juristexamen får anställning som notarie via Domstolsverket vid en tingsrätt. Den som fullgjort tjänstgöring som tingsnotarie är tingsmeriterad alternativt uppges ha suttit ting. Tjänstgöringen är normalt två år heltid.

Anställningen baserar sig på den anställdes betyg från universitetet och övriga sidomeriter i form av kvalificerat juridiskt arbete. Som kvalificerat juridiskt arbete räknas exempelvis tjänster som biträdande jurist på en advokatbyrå eller jurist inom offentlig förvaltning. Notariekansliet använder ett avancerat system för att räkna ut poäng av såväl betyg som vissa sidomeriter. Ansökan till notarieanställning skickas till Domstolsverket som anställer tingsnotarier cirka sex gånger per år. Att få anställning som tingsnotarie kräver mycket goda betyg och/eller en eller flera sidomeriter.

Normalt varar anställningen två år under vilka tingsnotarien hjälper till med att förbereda och föredra mål, skriva förslag till domar och beslut, utföra rättsutredningar, handlägga ärenden samt utarbeta tryck inför större mål. Efter cirka sex månader får tingsnotarien ett förordnande och kan därmed handlägga otvistiga ärenden såsom gemensamma ansökningar om skilsmässa och vissa god mans- och adoptionsärenden. Efter cirka ett år får notarien avgöra brottmål med maximalt 6 månaders fängelse i straffskalan, men där det endast är aktuellt att döma till böter, samt tvistemål om lägre belopp.

Notariemeritering krävs som regel för att bli åklagare eller kronofogde. I praktiken är det vidare i de flesta fall en förutsättning för att bli domare. Att bli tingsmeriterad betraktas generellt sett som attraktivt då det inte bara öppnar vägen för yrken som formellt kräver tingstjänstgöring utan även för anställning på advokatbyråer och andra kvalificerade juridiska arbeten. Notariemeriteringen kan också delvis avräknas från den tid man behöver ha arbetat som jurist innan man kan bli advokat.[1]

Förstenotarie[redigera | redigera wikitext]

Förstenotarie är den tingsnotarie som har längst tjänstgöringstid inom en administrativ enhet på en domstol (tingsrätt eller förvaltningsrätt). Förstenotariens arbetsuppgifter är de samma som övriga tingsnotariers. Därutöver tillkommer administrativa uppgifter som varierar beroende på domstol. Dessa administrativa uppgifter består vanligtvis av schemaläggning av övriga tingsnotarier samt av att representera notariekollektivet i olika interna och externa sammanhang. Då funktionen som förstenotarie är baserad på senioritet tillkommer den vanligtvis alla tingsnotarier vid något tillfälle under deras 1,5-2 år långa tjänstgöringstid.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "Tre år tidskrav för advokat". infotorgjuridik.se. Läst 14 augusti 2021.