Tingsnotarie

Från Wikipedia

Tingsnotarie är en jurist i Sverige med juristexamen som får anställning som notarie via Domstolsverket vid en tingsrätt. Den som fullgjort tjänstgöring som tingsnotarie är tingsmeriterad alternativt uppges ha suttit ting. Tjänstgöringen är normalt två år heltid. Med tidigare juridisk erfarenhet kan tjänstgöringen vara ett och ett halvt år.

Notariemeritering är ett krav för att kunna bli åklagare eller kronofogde. Det är även en relativt vanlig bakgrund bland advokater, domare samt polischefer.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Anställningen baserar sig på den anställdes betyg från juristprogrammet och övriga sidomeriter i form av kvalificerat juridiskt arbete. Som kvalificerat juridiskt arbete räknas exempelvis biträdande jurist på en advokatbyrå eller jurist inom offentlig förvaltning. Notariekansliet använder ett avancerat system för att räkna ut poäng av såväl betyg som vissa sidomeriter. Ansökan till notarieanställning skickas till Domstolsverket som anställer tingsnotarier ett par gånger per år. Det är ett högt söktryck till notarieplatserna och att få anställning som tingsnotarie kräver mycket goda betyg och oftast även en eller flera sidomeriter. Endast omkring 25 procent av dem med juristexamen genomgår notarietjänstgöring, huvudsakligen de med högst betyg.

Som tingsnotarie läggs en stor del av tiden åt processföring i förhandlingssalen. Tingsnotarien hjälper till med att förbereda och föredra mål, skriva förslag till domar och beslut, utföra rättsutredningar, handlägga ärenden samt utarbeta tryck inför större mål. Efter omkring sex månader får notarien ett förordnande och kan därmed handlägga otvistiga ärenden såsom gemensamma ansökningar om skilsmässa, vissa god mans- och adoptionsärenden och fatta beslut i konkurser. Efter omkring ett år får notarien sitta som rättens ordförande och leda förhandlingar i mål av "enklare beskaffenhet" såsom biståndsmål, snatteri och ringa narkotikabrott. Notarien får då avgöra brottmål med maximalt 6 månaders fängelse i straffskalan, men där det endast är aktuellt att döma till böter, samt tvistemål om lägre belopp.

Notariemeritering är ett krav för att kunna bli domare, åklagare eller kronofogde. Det är även en relativt vanlig bakgrund bland advokater men det är inget krav för att som jurist kunna bli advokat. Att bli tingsmeriterad betraktas generellt sett som mycket attraktivt då det inte bara öppnar vägen för juristyrken som formellt kräver tingstjänstgöring utan även är meriterande för anställning på advokatbyråer och andra kvalificerade juridiska arbeten på större företag, myndigheter och departement. Notariemeriteringen kan delvis avräknas från den tid som man behöver ha arbetat som jurist innan man kan få titeln advokat och bli ledamot av advokatsamfundet.[1]

Förstenotarie[redigera | redigera wikitext]

Förstenotarie är den tingsnotarie som har längst tjänstgöringstid inom en administrativ enhet på en domstol (tingsrätt). Det finns även tingsrätter som väljer förstenotarie utifrån lämplighet. Förstenotariens arbetsuppgifter är de samma som övriga tingsnotariers. Därutöver tillkommer administrativa uppgifter som varierar beroende på domstol. Dessa administrativa uppgifter består vanligtvis av schemaläggning av övriga tingsnotarier samt av att representera notariekollektivet i olika interna och externa sammanhang. Då funktionen som förstenotarie är baserad på senioritet tillkommer den vanligtvis alla tingsnotarier vid något tillfälle under deras 1,5-2 år långa tjänstgöringstid.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "Tre år tidskrav för advokat". infotorgjuridik.se. Läst 14 augusti 2021.