Tonium

Från Wikipedia
Prekambrium
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Paleozoikum Kambrium senare
Protero-
zoikum
Neo-
proterozoikum
Ediacara 635–541
Kryogenium 720–635
Tonium 1000–720
Meso-
proterozoikum
Stenium 1200–1000
Ectasium 1400–1200
Kalymmium 1600–1400
Paleo-
proterozoikum
Staterium 1800–1600
Orosirium 2050–1800
Ryacium 2300–2050
Siderium 2500–2300
Arkeikum Neoarkeikum 2800–2500
Mesoarkeikum 3200–2800
Paleoarkeikum 3600–3200
Eoarkeikum 4000–3600
Hadeikum 4600–4000
Jorden bildas tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Tonium är en geologisk period som varade för 1000-720 miljoner år sedan, före Kryogenium och den kambriska explosionen. Perioden tillhör eonen Proterozoikum och är den första perioden i eran Neoproterozoikum.

Tonium inleddes med bildandet av Grenvilles bergskedja, vilket var en lång process som varade för 1300 till 900 miljoner år sedan.[1] Under denna geologiska period pågick dock fler bergskedjebildningar globalt sett, varav Grenville var den viktigaste och hade en avgörande roll i splittrandet av superkontinenten Rodinia.  

Mycket tyder på att Tonium var en relativt dynamisk period. Splittrandet av Rodinia bidrog till att havens och atmosfärens kemi förändrades.[1][2]

De cyanobakterier och stromatoliter som fanns bidrog till att öka syrehalten i jordens atmosfär och att bilda ett tjockare ozonlager. Uppskattningsvis steg syrehalten i atmosfären till 1 % av dagens nivåer. Jordens landmiljöer var fortfarande obeboeliga och exponerade för stark solstrålning. Under Tonium och tidigare geologiska perioder snurrade jordklotet snabbare och ett dygn utgjordes av ca 20–21 timmar. Ett år bestod därmed också av fler dygn, ungefär 450 stycken.

Rodinia började sönderdelas under slutet av perioden, och tycks ha splittrats i flertalet mindre kontinenter för 725 miljoner år sedan. Under loppet av ca 150 miljoner år hade flera dotterkontinenter till Rodinia bildats, samt det ganska vidsträckta Iapetushavet, ett hav som skulle finnas i flera miljoner år till.

Biologisk utveckling[redigera | redigera wikitext]

Tonium bjöd inte på en lika hög diversitet och inte lika komplexa livsformer som senare geologiska perioder efter den kambriska explosionen, men det finns påträffade fossil av framförallt enklare, flercelliga organismer. Fossil av arten Otavia antiqua, en flercellig organism som liknade dagens svampdjur, har hittats i dagens Namibia och härrör från den här perioden.

Stromatoliter tycks ha varit de dominerande och största livsformerna. Vid Toniums början för ca 1000 miljoner år sedan fanns en stor diversitet och många olika arter. Men för ungefär 800 miljoner år sedan blev miljön mer instabil och stromatoliternas diversitet minskade markant.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Denna artikel är helt eller delvis baserad på engelskspråkiga Wikipedia
  • Denna artikel är helt eller delvis baserad på tyskspråkiga Wikipedia

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]