Torlakisk dialekt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Markerade områden visar där den torlakiska dialekten talas.

Torlakisk dialekt (kyrillisk skrift: Торлашки говор; Торлачки говор, latinsk skrift: Torlački govor) är namnet som används för en slavisk dialekt som talas av serber, bulgarer och makedonier som lever i sydvästra (Prizren-Gora), södra och östra Serbien, nordöstra Nordmakedonien (Kratovo-Kumanovo), västra Bulgarien (Belogradtjik-Godetj-Tran-Breznik) och vidare i en isolerad exklav i området Caraş-Severin i Rumänien. En del språkvetare klassificerar torlakiska som den fjärde dialekten inom serbokroatiska (tillsammans med štokaviska, čakaviska och kajkaviska) eller en andra macrodialekt inom serbiska språket (tillsammans med štokaviska). Enligt andra lingvister anses dessa dialekter vara västbulgariska dialekter, vilka man tenderar att referera till som šopski. Šop-dialekten är den andra av två övergångsdialekter, vilka delar de sydslaviska språken i en sydvästslavisk och en sydöstslavisk språkgren. De två dialektregionerna är närliggande och övergår i varandra beroende på region. Torlakiska är inte standardiserad och dess underdialekter varierar påtagligt sinsemellan inom en del särdrag.