Torshem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Torshem
Fulltitel Torshem - Barbarernas skogar
Kampanjvärld Ereb Altor
Utgivning 1989
Typ Äventyr
System Drakar och Demoner
Språk Svenska
Konstruktion Anders Simonsson, Anders Blixt, Henrik Strandberg
Illustrationer Stefan Nagy, Tony Darwiche
Grafisk form Stefan Thulin
Omslag Ken Kelly
Kartor Nils Gulliksson
Produktion Klas Berndal
Format Häfte, G5, 88 sidor
Redigering Anders Blixt, Henrik Strandberg, Olle Sahlin
Förlag Äventyrsspel
Tryck Tryckproduktion, Västerås

Ett äventyr till rollspelet Drakar och Demoner utgivet 1989 på förlaget Äventyrsspel.

Torshem skapades ursprungligen av Anders Simonsson och bearbetades senare av Anders Blixt, Henrik Strandberg, och Olle Salin som lade till avsnittet om Ankorna och en hel del historik, för att området Torshem skulle passa in i den officiella kampanjvärlden Ereb Altor. Anders Simonsson ritade kartorna över templet, trollens lya, osv, men dessa ritades senare om av Äventyrsspel, och den större separata kartan över Torshem färglades.

Torshem var en enkel äventyrsmodul som drog inspiration från olika fantasyvärldar, bl a Robert E Howard's Hyboria där Conan härjade. Detta märks dock inte nämnvärt, då Torshem så småningom fick ett vagt fornnordiskt tema uppblandat med gamla favoriter som demoner, lättklädda prästinnor, och tveksamma aktiviteter i ett tempel. Något som var lite ovanligt inom svenska rollspel vid den här tiden var att Torshem introducerade två gudar, Wegil och Kashim, till Ereb Altor. Tanken med detta var att skapa en mer traditionell (för fantasy) och strukturerad värld där gott stod emot ont. Gränsen mellan gott och ont var dock medvetet lite diffus, så att spelare inte skulle känna sig alltför styrda av de två religionerna.

I dag kan man konstatera att Torshem täckte ett för stort landområde och kunde inte fylla det med tillräckligt mycket intressant innehåll för att göra det till en fullständig äventyrsmodul, och får därför sorteras in under ungdomssynder.