Total fertilitet

Från Wikipedia
Version från den 31 mars 2017 kl. 17.08 av LPfi (Diskussion | Bidrag) (förklarar kohort- och periodbaserad fruktsamhet, som används som termer längre ner)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Total fertilitet jämförd med bruttonationalprodukt i olika länder 2009.

Total fertilitet är medelvärdet av antal barn som varje kvinna föder under sin livstid i en population.

Antalet barn kan räknas på årskullar av kvinnor under hela deras liv, kohortbaserad fruktsamhet, eller på alla fertila kvinnor under viss tid, periodbaserad fruktsamhet. Den förra reagerar inte på när barnen föds, medan den senare gör det och därmed är känsligare för osäkra tider, som får många kvinnor att skjuta upp planer på barn.

I hela Europa, förutom delar av forna Jugoslavien, Albanien och europeiska Turkiet, är födelsetalen mycket låga och är i mycket få länder över 2,1 barn per fertil kvinna. Det födelsetalet anses vara nödvändigt för att befolkningen i ett land ska öka och inte minska. Detta då varje kvinna i snitt måste föda en flicka.

I Sverige har födelsetalen minskat genom åren. Den kohortbaserade fruktsamheten låg under mitten av 1800-talet på mellan 4 och 4,5 barn per kvinna. Runt 1900 började födelsetalen minska drastiskt och 1940 låg den kohortbaserade fruktsamheten på under 2 barn per kvinna. Siffrorna kom att stiga något fram till 1970, då de återigen minskade. Idag ligger den kohortbaserade fruktsamheten på ungefär 2 barn per kvinna, medan den periodbaserade ligger på ungefär 1,7 barn per kvinna.

Se även