Traktat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För religiösa och politiska traktater, se traktat (skrift).
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om traktat.

Traktat är inom internationell rätt avtal mellan till exempel ”höga fördragsslutande parter”, normalt statschefer. Konventioner, fördrag, akter, pakter, statuter, protokoll, stadgor, konstitutioner, utbyte av ministeriella noter, "agreed minutes", "memoranda of agreement" med flera är namn på olika former av traktat.[1] Traktat är skriftliga internationella överenskommelser mellan subjekt till den internationella rätten.[2] De subjekt som kommer i fråga är stater och internationella organisationer. Traktater mellan stater regleras i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Traktater där åtminstone en part är ett annat subjekt till den internationella rätten än en stat, det vill säga en internationell organisation, regleras i den kompletterande Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella organisationer sinsemellan av den 21 mars 1986, som är en snarlik emulation av 1969 års konvention.[3] Traktat är bindande för dess parter och ska ärligt fullgöras av dem i enlighet med pacta sunt servanda.[4]

Bilaterala och multilaterala traktat[redigera | redigera wikitext]

En traktat kan antingen vara bilateral eller multilateral. Ett bilateralt avtal sluts mellan två parter, eller två grupper av parter. Således kan ett bilateralt avtal ha fler än två parter. Ett exempel är de bilaterala avtal som Schweiz slöt med Europeiska unionen under 1990-talet och början av 2000-talet. Dessa är slutna mellan å ena sidan Europeiska unionens medlemsstater, som då var 15 till antalet, och å andra sidan Schweiz. Avtalen innehåller rättigheter och skyldigheter mellan Europeiska unionens medlemsstater och Schweiz, och inte några bestämmelser om rättigheter och skyldigheter inom Europeiska unionens medlemsstater sinsemellan. Ett multilateralt avtal är ett avtal som slutits mellan fler än två parter, som är organiserade i mer än två grupper av parter.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svanberg, K.: En introduktion till traktaträtten, 4 u., 2008 s. 14
  2. ^ Svanberg s. 17
  3. ^ Svanberg s. 13
  4. ^ ”Artikel 26 i Wienkonventionen om traktaträtten”. Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. 23 maj 1969. Arkiverad från originalet den 8 april 2011. http://web.archive.org/web/20110408134249/http://www.humanrights.se/upload/files/2/MR-instrument/Wienkonventionen%20om%20traktatratten.pdf. Läst 5 januari 2010.