Transportstyrelsen

Från Wikipedia
Transportstyrelsen
Svarspost till Transportstyrelsen
DepartementLandsbygds- och infrastrukturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningGeneraldirektör
KommunNorrköping
LänÖstergötland
Organisationsnr202100-6099
FöregångareJärnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen, Trafikregistret (inom Vägverket), Stängselnämnden
Inrättad1 januari 2009
GeneraldirektörJonas Bjelfvenstam
InstruktionSFS 2008:1300
Webbplatswww.transportstyrelsen.se

Transportstyrelsen (TS) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Myndigheten inledde sin verksamhet den 1 januari 2009.

Staffan Widlert var myndighetens första generaldirektör och ersattes av Maria Ågren den 1 mars 2015. Hon ersattes 19 januari 2017 av Jonas Bjelfvenstam.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn transporter.[1]

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Myndighetens uppgifter rör trafiksäkerhet för vägtrafik, luftfart, sjöfart och spårbunden trafik samt registerverksamhet inom samma områden. Tidigare har dessa frågor behandlats i olika myndigheter för respektive trafikslag. Sedan den 1 januari 2010 har länsstyrelsernas uppgifter avseende körkort och behörigheter för yrkesmässig trafik överförts till Transportstyrelsen. Även ansvaret för tillsyn av företag som bedriver yrkesmässig trafik har överförts från Länsstyrelserna till Transportstyrelsen.

Lokalisering[redigera | redigera wikitext]

Transportstyrelsens huvudkontor finns i Norrköping, men verksamhet finns även på flera andra orter, huvudsakligen Borlänge och Örebro.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Transportstyrelsen bildades 1 januari 2009 genom en sammanslagning av Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen från Sjöfartsverket samt Vägtrafikinspektionen och Trafikregistret från Vägverket. Anledningen till bildandet av den nya myndigheten var koordination, kostnadseffektivisering och samarbete mellan trafikslag samt att motverka att utförande myndigheter granskade sig själva. Tidigare hade trafikverken mycket stor del av all makt inom sina verksamheter. Genom bildandet av Transportstyrelsen 2009, bröts den regelstiftande makten loss medan den verkställande tilldelades det sedan i april 2010 inrättade Trafikverket. Även Stängselnämndens uppgifter har överflyttats till Transportstyrelsen.

Den utredning som föreslog bildandet av myndigheten, gav den namnet Transportinspektionen.[2]

Under 2017 uppdagades det att Transportstyrelsen tillgängliggjort känslig information för personal från utlandet som inte var säkerhetskontrollerade. Driften av IT hade lagts ut på entreprenad utan att specificera att personalen skulle vara säkerhetsklassad. IBM vann upphandlingen och drev det med europeisk personal. Uppgifterna som ansågs särskilt känsliga med tanke på krig var de om vägar och broars viktklasser

I januari 2017 avgick Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren med omedelbar verkan. Orsaken ska ha varit oenighet mellan Ågren och regeringen. Ågren ersattes av Jonas Bjelfvenstam.[3] Den 6 juli blev det känt att Ågren utretts för att ha röjd sekretessbelagda uppgifter. Statsminister Stefan Löfven bekräftar detta samma dag. Efter ytterligare avslöjanden den 17 juli anmäldes statsministern och infrastrukturminister Anna Johansson till Konstitutionsutskottet. Detta ledde efter fler avslöjanden slutligen till att statsministern den 27 juli meddelade han ombildar regeringen. [4]

Transportstyrelsens författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Innan Transportstyrelsen bildades beslutades föreskrifter av Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket. Järnvägsstyrelsens och Luftfartsstyrelsens författningssamlingar (JvSFS och LFS) upphörde den 1 januari 2009. Författningar publicerade i dessa författningssamlingar hanteras därför i sin helhet av Transportstyrelsen och finns på Transportstyrelsens webbplats.

Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS) finnas kvar, eftersom Sjöfartsverket fortfarande ger ut föreskrifter och regler. Alla föreskrifter utgivna i SJÖFS och VVFS före den 1 januari 2009 respektive den 1 april 2010 finns på Sjöfartsverkets respektive Trafikverkets webbplats.[förtydliga]

Transportstyrelsens författningssamling består av

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 6a § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen och 18, 23 §§ bilaga 1-2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
  2. ^ http://www.regeringen.se/sb/d/9991/a/98106
  3. ^ ”Transportstyrelsens GD byts ut”. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/locket-pa-nar-gd-byts-ut. Läst 5 augusti 2017. 
  4. ^ ”Transportstyrelsens IT-affär: Detta har hänt”. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/transportstyrelsens-sakerhetsskandal-detta-har-hant. Läst 5 augusti 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]