Troels Dahlerup

Från Wikipedia

Troels Dahlerup, född den 3 december 1925, död den 15 mars 2006, var en dansk historiker, specialiserad på nordisk senmedeltid.

Dahlerup blev cand.mag. med historia som huvudämne och kristendomskunskap som biämne från Köpenhamns universitet 1952 och var därefter i perioden 1953-56 gymnasielärare. Åren 1957-64 var han arkivarie vid Rigsarkivet, varefter han 1964-1968 var amanuens vid Afdeling for Kirkehistorie vid Köpenhamns universitet.

År 1968 blev han dr.theol. från Köpenhamns universitet med dissertationen Det danske sysselprovsti i middelalderen. Samma år blev han anställd vid Aarhus universitet som professor i nyare tidens historia, en post han stannade på fram till sin pensionering 1992. Därefter behöll han fram till sin död sitt kontor på universitetet.

Han var medlem av Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie sedan 23 april 1970, sedan 1983 av Videnskabernes Selskab och medlem av styrelsen för Den danske historiske Forening 1968-1989.

Bibliografi (i urval)[redigera | redigera wikitext]

 • "Om de saakaldte Kongstedlund-Bruner" i Danmarks Adels Aarbog (1955) II, s. 101-112
 • "Slægten Rodsteens oprindelse" i Danmarks Adels Aarbog (1963) II, s. 73-79
 • "Hardsyssels Provsti i Senmiddelalderen" i Hardsyssels Aarbog LIV (1960), s. 77-141
 • Studier i senmiddelalderlig dansk Kirkeorganisation, Köpenhamn 1963
 • Det danske sysselprovsti i middelalderen, 1968 (dissertation)
 • "Lavadelens krise i dansk senmiddelalder" i Historisk Tidsskrift 12:e följden, band IV (1969-70), s. 1-43
 • "Danmark" i Den nordiske Adel i Senmiddelalderen. Struktur, funktioner og internordiske relationer. Rapporter til det nordiske historikermøde i København 1971 9-12 august, Köpenhamn 1971, s. 45-80
 • "Om kirkens dom for gæld. Reformationen som retsreform belyst ved gældsjurisdiktionsproblemet" i Kirkehistoriske Samlinger (1980), s. 105-114
 • "Fæstet i breve og domme" i Fortid og Nutid XXX (1983), s. 280-301
 • De fire stænder 1400-1500, band 6 av Gyldendals og Politikkens Danmarkshistorie, 1989 (2:a upplagan 2003)
 • "Kirke og samfund i dansk senmiddelalder" i Per Ingesman och Jens Villiam Jensen (red.): Danmark i Senmiddelalderen, Aarhus Universitetsforlag: Århus 1994 ISBN 87-7288-456-8, s. 282-291
 • "Omkring en dansk identitetsfølelse i middelalderen" i Per Ingesman och Bjørn Poulsen (red.): Danmark og Europa i Senmiddelalderen, Aarhus Universitetsforlag: Århus 2000 ISBN 87-7288-768-0, s. 30-38
 • "Indledning om senmiddelalderen" i Per Ingesman och Jens Villiam Jensen (red.): Riget, magten og æren. Den danske adel 1350-1660, Aarhus Universitetsforlag: Århus 2001 ISBN 87-7288-693-5, s. 17-25

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från danskspråkiga Wikipedia, tidigare version.