Tronpretendent

Från Wikipedia
Version från den 31 januari 2015 kl. 10.36 av NirmosBot (Diskussion | Bidrag) (Byter ut två eller fler mellanslag till ett med AWB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En tronpretendent är en person som, med rätt eller orätt, gör anspråk på en tron som redan besätts av någon annan, eller som avskaffats. Termen kan användas för en person å vilkens vägnar andra hävdar dennes rätt till tronen, även om personen själv inte reser sådana anspråk.

En tronpretendents anspråk kan ha saklig grund eller vara fabricerade. Tronpretendenten kan exempelvis hänvisa till en tidigare gällande successionsordning (som tronpretendenten anser fortfarande borde gälla). En tronpretenden är ofta en monark som mot sin vilja har avsatts, och brukar efter sin död efterträdas i denna roll av den som skulle ha efterträtt honom/henne som monark om monarkin hade bestått. Ofta uppstår denna situation när en monarki genom kupp- eller under revolutionsartade former blir en republik, eller när en monark avsätts under sådana former och ersätts av en annan.

En tronpretendent kan även vara någon som oriktigt utger sig för att vara en avsatt monark eller en arvinge till en sådan.

Se även Huvudman.

Jämför tronarvinge, som har rätt att tillträda en tron efter det att den nuvarande monarken dött eller abdikerat.