Tuberculum majus humeri

Från Wikipedia

Tuberculum majus humeri är en av de två benutskott som sitter lateralt intill överarmsbenets (humerus) huvud (caput humeri). Den andra heter tuberculum minus humeri.

Attachments of Greater Tubercle
På tuberculum majus har tre av rotatorkuffens fyra muskler sina fästen: M. supraspinatus, m. infraspinatus och m. teres minor.