Turboprop

Från Wikipedia

Turboprop är ett samlingsnamn för propellerdrivna flygplan som har det gemensamt att propellern drivs av en gasturbin, en så kallad turbopropmotor. Primärt drivs propellern av gasturbinen, men beroende på konstruktion kan drivkraft även fås från de utströmmande avgaserna från gasturbinen

Turbopropflygplan för passagerartrafik används oftast på kortdistansflygningar, och vissa flyger med turboprop på medeldistans. Kända tillverkare, modeller och svenska flygbolag som använder flygplanen: