Tvärbanan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Tvärbanan (olika betydelser).
BSicon TRAM.svg
Tvärbanan
Årstaberg 2009e.jpg
Spårvagn vid Årstaberg.
Allmänt
PlatsStockholm
Antal linjer1 (Linje 22)
Antal hållplatser26
Turtäthet6,7 − 10 minuter
Anslutande järnvägslinjerStockholms tunnelbana
Stockholms pendeltåg
Nockebybanan
Nybohovshissen
Saltsjöbanan
Antal passagerareSicklagrenen: 62 000/vintervardag (2015)[1]
Solnagrenen: 15 000/vintervardag (2015)[1]
Organisation
Invigd8 januari 2000 (GullmarsplanLiljeholmen)[2]
1 juni 2000 (Liljeholmen–Alvik)[2]
14 augusti 2002 (Gullmarsplan–Sickla udde)[2]
Invigning 27 oktober 2013, trafikstart 28 oktober 2013 (Tvärbana Norr Solnagrenen (Alvik–Solna centrum))[3]
18 augusti 2014 (Tvärbana Norr Solnagrenen (Solna centrum–Solna station))[3]
2 oktober 2017 (Sickla udde–Sickla)[4]
BanoperatörStorstockholms Lokaltrafik
TrafikoperatörVeolia Transport 2000–2012
Arriva Sverige AB 2012–
Tekniska fakta
Banlängd19 kilometer
Linjelängd19 kilometer
Antal spårDubbelspår
Spårvidd1435 millimeter (Normalspår)
Hastighet50 km/h
Elektrifierad27 januari 1999[2]
Matning750[5] V DC (kontaktledning)
Linjekarta
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "XBHF-Rq" Unknown BSicon "CONTfq"
SolnaStockholm commuter rail symbol.svg Stockholms pendeltåg
Unknown BSicon "uKXBHFa-G"
Solna station  22 
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Hagalundstunneln 106 m
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Tunnel under Frösundaleden 300 m
Urban station on track
Solna centrumTunnelbana Blå linjen
Urban stop on track
Solna Business Park
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "umKRZo" Unknown BSicon "CONTfq"
Mälarbanan
Urban station on track
Sundbybergs centrum
Urban straight track
Stockholm metro symbol.svg Blå linjen
Urban straight track
Stockholm commuter rail symbol.svg Stockholms pendeltåg
Urban stop on track
Bällsta bro
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Bällstaviken/Bällstaån
Unknown BSicon "uexCONT2"
Urban stop on track + Unknown BSicon "uexSTRc3"
Karlsbodavägen
Unknown BSicon "uexSTRc1" Unknown BSicon "ueABZg+4"
Kistagrenen (planerad)
Urban stop on track
Norra Ulvsunda
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Norrbyvägen
Unknown BSicon "uCONTgq" Urban straight with junctions to and from right
Ulvsundadepån
Urban stop on track
Johannesfred
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Ulvsundabron
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Margretelundsvägen
Unknown BSicon "utSTRa"
Tranebergstunneln 800 m
Unknown BSicon "utCONTgq" Unknown BSicon "utABZg+r"
Brommadepån
Unknown BSicon "utSTRe"
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Drottningholmsvägen
Urban station on track
AlvikTunnelbana Gröna linjen
Urban straight track
Nockebybanan Nockebybanan
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Alvikstunneln 250 m
Urban stop on track
Alviks strand
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Alviksbron 400 m
Urban stop on track
Stora Essingen
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Tunnel 60 m
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Gamla Essinge broväg
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Gröndalsbron 120 m
Unknown BSicon "uSKRZ-G4u"
E4 E20 Essingeleden
Urban stop on track
Gröndal
Urban stop on track
Trekanten
Urban station on track
LiljeholmenTunnelbana Röda linjen
Urban straight track
Hissbana Nybohovs hissbana
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Södertäljevägen
Unknown BSicon "umABZg+l" Unknown BSicon "CONTfq"
industrispår Cementa
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "umABZgr"
statens spåranläggning
Urban stop on track
Årstadal
Unknown BSicon "uTUNNEL1"
Årstadalstunneln 500 m
Unknown BSicon "CONTgq"
Urban station on track + Unknown BSicon "umTHSTu"
Unknown BSicon "CONTfq"
Årstaberg PendeltågStockholms pendeltåg
Urban stop on track
Årstafältet
Urban stop on track
Valla torg
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Johanneshovsvägen
Urban stop on track
Linde
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Bolidenvägen
Urban station on track
GlobenTunnelbana Gröna linjen
Unknown BSicon "uexCONTgq" Unknown BSicon "ueABZgr"
Stockholms tunnelbana
Urban station on track
GullmarsplanTunnelbana Gröna linjen
Unknown BSicon "uhSTRae"
Fredriksdalsbron 379 m
Urban stop on track
Mårtensdal
Urban stop on track
Luma
Urban stop on track
Sickla kaj
Unknown BSicon "uhKRZWae"
Allébron Sickla kanal
Urban stop on track
Sickla udde
Unknown BSicon "uSBRÜCKE"
Sickla industriväg
Urban end station
Sickla  22  Saltsjöbanan Saltsjöbanan

Tvärbanan är en nitton kilometer lång spårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, därav namnet.

Banan går i en halvcirkel söder, väster och norr om Stockholms innerstad, från Sickla via Hammarby sjöstad, Gullmarsplan, Årsta, Liljeholmen, Gröndal, Stora Essingen, Alvik, Ulvsunda, Centrala Sundbyberg och Solna centrum till Solna station.

Tvärbanan trafikerades av signaltekniska skäl som två linjer 2013–2017,[6] med möjligt byte i Alvik.[7] I samband med att sträckan Sickla-Sickla udde öppnades i oktober 2017 började trafik med genomgående spårvagnar.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Under andra delen av 1980-talet växte intresset för spårvägstrafik i Stockholmsområdet. Flera olika spårvägsförslag framfördes från både offentligt och privat håll. Den så kallade tvärspårvägsgruppen bestående av Asea, Skanska, VBB, transportkonsultbolaget Transek samt PKbanken och Skandinaviska Enskilda Banken framställde idéstudier för Stockholms norra och södra förortsområden. Tvärspårväg norr hade en föreslagen sträckning från Vällingby till Mörby via Hässelby, Barkarby, Akalla och Häggvik (Stockholm Nord). Tvärspårväg syd skulle i sin tur gå mellan Skärholmen och Skarpnäck via Huddinge och Farsta.[8][9] I det Halvcentrala bandet förelogs den så kallade Hästskolinjen mellan Hammarby Sjöstad och Ropsten, via Liljeholmen, Alvik och Karolinska sjukhuset. Stockholms läns landsting genomförde en spårvägsutredning där häskolinjen prioriterades som den mest samhällsekonomiskt motiverade spårlinjen.[10] I förslag till regionplan 90 förekom flera spårvägsförslag, dock så skedde den regionala infrastrukturplaneringen jämsides med förhandlingarna för Dennispaketet, en överenskommelse för satsningar i spår- och väginfrastruktur i Stockholms län som slöts i september 1992. I paketet ingick enbart hästskolinjen av spårvägsförslagen, då under benämningen "Snabbspårvägen". Spårvägen ingick därmed också när regionplan 91 beslutades i oktober 1992, och mark reserverades i Stockholms översiktsplan för linjen.[10][11][12][13]

Enbart sträckningen Alvik-Gullmarsplan var finansierad i överenskommelsen, och finansieringen och tidplan för resterande delar av tvärbanan var planerad att lösas 1996. Någon finansieringslösning för resterande delar blev aldrig av och överenskommelsen upplöstes i februari 1997.[14] Själva byggarbetet med Tvärbanan påbörjades 1996 och banan öppnades för trafik i januari 2000 mellan Gullmarsplan och Liljeholmen (4,9 km). Redan senare under våren samma år förlängdes banan från Liljeholmen till Alvik (4,2 km). En andra förlängning från Gullmarsplan till Sickla udde i Hammarby sjöstad (2,5 km) öppnades i augusti 2002. Ett av tvärbanans syften i planeringen var att skapa en effektiv kollektivtrafikkoppling för byte till pendeltåget söderifrån.[15] Detta förverkligades i och med öppnandet av pendeltågsstationen Årstaberg den 9 januari 2006 som gav möjlighet att byta mellan spårvagn och pendeltåg. Kostnaden för sträckan Alvik till Gullmarsplan var cirka 2 miljarder samt mellan Gullmarsplan och Sickla Udde cirka 400 miljoner kronor. Det gav ett snittpris på cirka 200 miljoner per kilometer respektive 170 miljoner per kilometer.

Under 2009 påbörjades utbyggnaden av en ny huvuddel av banan, som kallades Tvärbana Norr Solnagrenen. Sträckan från Alvik till Solna centrum (5,8 km) togs i bruk 2013, och den sista biten till Solna station (0,9 km) öppnades i augusti 2014. Kostnaden för utbyggnaden mellan Alvik och Solna station beräknades (2012) hamna på 5,2 miljarder (inklusive depå och fordon)[16] medan beräknad siffra före byggstart var 5,2 miljarder (inklusive depå och fordon)[17] men ofta angiven som 3,6 miljarder (exklusive depå och fordon).[18] Konsulter och trafikexperter har i omgångar pekat ut sträckan Alvik–Solna som ett kostsamt projekt, med en i många fall onödigt hög teknisk standard.[16] Snittkostnaden exklusive depå var drygt 600 miljoner per kilometer vilket i Stockholm endast överträffas av Citybanans drygt tre miljarder per kilometer och den planerade förlängningen av tunnelbanan på sträckan Odenplan − Arenastaden på nära två miljarder per kilometer.

Med anledning av bland annat utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser i Hammarby sjöstad och Årstadal har resandeutvecklingen på Tvärbanan varit mycket positiv under de år den trafikerats. Detta har lett till att turtätheten ökats från 10-minuterstrafik till 7,5-minuterstrafik under högtrafik.

Från 2013 till 2017 trafikerades Tvärbanan som två separata linjer, som båda betecknades linje 22. Bytesmöjlighet mellan de båda linjerna fanns i Alvik. 25 mars 2017 stängdes sträckan Sickla udde − Alvik av för byte av signalsystem, nya vändspår i Mårtensdal, Årstaberg och Alviks strand och underhållsarbeten. Därmed togs det ursprungliga signalsystemet ur bruk. 23 juni 2017 stängdes även sträckan Alvik - Solna station av. 5 augusti 2017 återöppnades sträckan Stora Essingen - Solna station, nu med genomgående trafik i Alvik och den 2 oktober 2017 öppnades den 675 meter långa sträckan Sickla - Sickla udde. Därefter är hela sträckan Sickla - Solna i trafik, med det nya signalsystemet.[19]

Tvärbanans sträckning[redigera | redigera wikitext]

Geografiskt korrekt linjekarta över Tvärbanan

Sträckning från Sickla till Alvik[redigera | redigera wikitext]

Tvärbanans sträckning från ändstationen Sickla till Alviks tunnelbanestation har följande stationer/hållplatser: Sickla udde i Södra Hammarbyhamnen, Sickla kaj, en kaj och hamn vid den södra sidan av Hammarby sjö i Stockholm, hållplatsen ligger vid Lugnets allé en bit ifrån kajen, Luma vid Lumaparken centralt i Hammarby sjöstad, ett stadsbyggnadsprojekt som omfattar Luma industriområde samt ett stort antal nyuppförda bostadshus, Mårtensdal på Hammarby Allé i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Gullmarsplan tunnelbanestation i stadsdelen Johanneshov i Söderort, mellan T-stationerna Skanstull och Skärmarbrink, Globen tunnelbanestation intill Globenområdet i stadsdelen Johanneshov i Söderort, Linde vid korsningen Herrgårdsvägen/Medlemsvägen i norra delen av området i stadsdelen Enskede gård i Söderort, Valla torg vid Sandfjärdsgatan i stadsdelen Årsta i Söderort, Årstafältet, hållplatsen ligger vid före detta Nyboda–Enskede järnvägs banvall mellan Valla torg och Rämensvägen, Årstaberg i Årsta i Söderort, som ligger intill Årstaberg pendeltågsstation, Årstadal, ett område i stadsdelen Liljeholmen, där hållplatsen är belägen i mynningen av tunneln under Nybodahöjden och delvis inne i tunneln,[20] Liljeholmen vid tunnelbanestationen, Trekanten i närheten av sjön Trekanten i stadsdelarna Gröndal och Liljeholmen i Söderort, Gröndal, en stadsdel belägen väster om Liljeholmen, Stora Essingen, en kuperad ö i Mälaren, för Tvärbanan leder därefter en spårvägsbro, Alviksbron, över Mälaren i Oxhålssundet mellan Stora Essingen och Brommalandet och stationen Alviks strand i stadsdelen Alvik i Bromma i Västerort, och slutligen till Alvik vid tunnelbanestationen i Alvik.

Sträckning från Alvik till Solna station[redigera | redigera wikitext]

Tvärbanans vagn A35 455 lämnar Tranebergstunneln mot Solna, juni 2016.

Tvärbanan fortsätter från Alvik till Solna station. Större delen av denna sträcka invigdes den 27 oktober 2013 och trafikstartade den 28 oktober 2013.[21] Sträckan Solna centrum–Solna station öppnade 18 augusti 2014. Hållplatserna norrut efter Alviks tunnelbanestation är: Johannesfred i södra delen av stadsdelen Ulvsunda industriområde, Norra Ulvsunda i norra delen inom stadsdelen Ulvsunda industriområde, Karlsbodavägen längs vägens östra sida i stadsdelen Mariehäll i Bromma och Bällsta bro på Sundbybergssidan av kommungränsen. Omedelbart söder om Bällsta bro har en parallell spårvägsbro byggts. Bron går mellan Mariehäll och Centrala Sundbyberg och spänner över Bällstaån, som utgör gräns mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. Tvärbanan fortsätter till hållplatsen Sundbyberg, väster om järnvägen i Sundbybergs centrum, och går vidare till Solna Business Park, ett kontorsområde[22] i västra delen av Skytteholm i Solna kommun. Området hette tidigare Virebergs industriområde. Därefter fortsätter Tvärbanan till Solna Centrum, ett köpcentrum inom stadsdelen Skytteholm, och fram till Solna station, vid Frösundaleden nära entrén till pendeltågsstationen. Solna station ligger i stadsdelen Hagalund i Solna kommun.

Strax söder om den nybyggda Johannesfreds spårvagnshållplats går Ulvsundabron till Traneberg, för spårväg och gång- och cykeltrafik. Ulvsundabron är en 374 meter lång bro för Tvärbanan över en vik av Ulvsundasjön inte långt från Ulvsunda slott. Bron förbinder Traneberg i söder med Ulvsunda industriområde i norr. Direkt norr om hållplatsen ligger Ulvsundadepån, som sedan 2014 är huvuddepå för Tvärbanan och trafikledningscentral för Tvärbanan och Nockebybanan.

Banan[redigera | redigera wikitext]

Interiör vagn A35.

Tvärbanan är i sin helhet dubbel- och normalspårig. Trafiken övervakas från SLs trafikledningscentral och säkerhetssystemet består av optiska signaler och sedan 2007 ATC.[23] Högsta tillåtna hastighet på banan är 80 km/h, dock lägre på vissa delsträckor.

Tvärbanan går till större delen som en förortsbana på egen banvall. I Hammarby sjöstad är den utformad som spårväg i gatumiljö i blandtrafik gatuspår i kollektivtrafikkörfält i mittremsan och mellan Liljeholmen och Gröndal samt i centrala Sundbyberg och på Svetsarvägen i Solna går den som spårväg i gatumiljö i blandtrafik tillsammans med annan trafik. Den passerar över flera broar, som Allébron, Gröndalsbron, Alviksbron, Ulvsundabron och Bällsta bro, samt genom tre längre tunnlar – Årstadalstunneln, Alvikstunneln och Tranebergstunneln.

Tvärbanan fungerar även som spårförbindelse mellan tunnelbanan och övriga järnvägsnätet: mellan Globens och Gullmarsplans stationer har Tvärbanan spårförbindelse med tunnelbanan, och söder om Liljeholmens hållplats har Tvärbanan spårförbindelse med övriga järnvägsnätet via Nybodatunneln, som ursprungligen utgjorde en del av Västra stambanan. Nybodatunneln används också av godstrafik med diesellok till Cementas anläggning. Den korta sträckan är numera det enda stället i Sverige där godståg och spårvagnar går på samma spår. Spårförbindelsen mellan tunnelbanan och övriga järnvägsnätet mellan Gullmarsplan och Globen används endast när gamla tunnelbanevagnar ska skrotas och nya tunnelbanevagnar ska levereras, eller när de ska på vissa sorters verkstadsbesök, eftersom dessa transporter oftast sker via järnväg.[24] Under de första månaderna av drift fanns en tillfällig spårvagnshall för Tvärbanan på en del av stationsområdet för den gamla nedlagda Liljeholmens järnvägsstation.

Via Tranebergstunneln norr om Alvik finns spårförbindelse med tunnelbanan samt Brommadepån, som är gemensam med Nockebybanan, men används endast för uppställning av vagnar för Nockebybanan och är i övrigt övergiven. En ny vagnhall, Ulvsundadepån, som ligger vid spårvägshållplatsen Johannesfred, har tagit över och är sedan 2015 verkstad och depå för Tvärbanan och Nockebybanan.

Trafik och resande[redigera | redigera wikitext]

Valideringsstolpe på Tvärbanan

Från trafikstarten år 2000 fram till i augusti 2012 körde Veolia Transport på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL). I augusti 2012 tog Arriva Sverige AB över trafiken i ett kontrakt som gäller fram till i augusti 2020 med en möjlighet att förlängas till i augusti 2024.[25]

Antal resenärer var cirka 98 000 per vintervardag 2018.[26] De mest frekventerade hållplatserna är (2018) Liljeholmen (13 800 påstigande per vintervardag 2018), Gullmarsplan (11 800), Alvik (7 700), Årstaberg (7 100) samt Solna Centrum och Solna Station (bägge 4 800).[26]

Fordon[redigera | redigera wikitext]

Tvärbanan trafikeras av spårvagnstyperna A32 och A35. A32, Flexity Swift från Bombardier, började trafikera Tvärbanan i och med starten 1999. A35, Urbos AXL från CAF, infördes i samband med förlängningen till Solna i oktober 2013. Båda typerna är cirka 30 meter långa och har 72–78 sittplatser. Spårvagnarna är bemannade med en förare. Fram till juni 2016 fanns det även en konduktör ombord för biljettkontroll. Turtätheten på Tvärbanan är som mest 6,5 minuter i högtrafik. Två spårvagnar kan multipelkopplas för att öka kapaciteten. Ett spårvagnståg blir då omkring 60 meter långt, att jämföra med tunnelbanetågen på 140 meter och pendeltågen på 214 meter.

Modell Tillverkare Typ Antal sitt-
platser
Antal stå-
platser
Tåglängd [meter] Tomvikt [ton] Högsta effekt [MW] Korgbredd [meter] Högsta hastighet [km/h] Införd år
A35 CAF Urbos 72 203 30,8 0,48 0,265 90 2013
A32 Bombardier Flexity Swift 78 133 29,7 37,5 0,48 0,265 80 1999

Signalsystem[redigera | redigera wikitext]

Signalsystemet består av ställverk och manöversystem från General Electric[27]. Hinderdetekteringen utgörs av axelräknare.

Före oktober 2017[28][6] var signalsystemet söder om Alvik ett levererat av Bombardier 1998–1999, uppdelat på tre signalområden, Alvik–Gröndal, Liljeholmen–Valla torg, samt Valla torg–Mårtensdal. Ställverken var ett elektroniskt ställverk av typ Ställverk 95 från Bombardier. Trafikledningssystemet är Cactus TMS levererat av Cactus Rail. Hinderdetekteringen utgjordes av kortslutande spårledningar.

Efter att hela banan öppnades i oktober 2017 används Automatic Train Protection endast för provkörning och utbildning utan trafikanter. Avsaknaden av fungerande ATP gör att banans maxhastighet nu är enbart 50km/h, detta trots att den är byggd för hastigheter upp till 80km/h.[29]

Konstnärlig utsmyckning[redigera | redigera wikitext]

Nio av Tvärbanans hållplatser har konstnärlig utsmyckning. Nils Kölare svarade för den konstnärliga gestaltningen för sju spårvägshållplatser mellan Globen och Alvik, färdigställda år 2000. Denna består av klinkersatta flerfärgade murar med dominans av olika färger på keramikplattorna för olika stationer[30]

 • Globen – gult
 • Linde – svart
 • Valla torg – rött
 • Årstafältet – blått
 • Årstaberg – grönt
 • Stora Essingen – vitt
 • Alvik – beige

På plattformen på Gullmarsplan finns Leif Tjerneds skulptur Haaaboooommm, eller Apelsinmannen i emaljerat stål från 2000, och vid hållplats Luma finns skulpturen Opposite waveforms av Kjell Ohlin.

Hållplatser i urval[redigera | redigera wikitext]

Utbyggnadsplaner[redigera | redigera wikitext]

Allmänna utbyggnadsplaner för spårvägstrafiken i Stockholmsområdet finns i Spårvagnstrafik i Stockholm.

Tvärbana Norr Kistagrenen[redigera | redigera wikitext]

Tvärbana Norr Kistagrenen  v  r 
Sträckan Ulvsunda–Helenelund
Byggstart 2018
Unknown BSicon "CONTgq"
Unknown BSicon "XPLTa" + Stop on transverse track
Unknown BSicon "CONTfq"
Ostkustbanan
Unknown BSicon "uexKXBHFa-G"
HelenelundStockholm commuter rail symbol.svg Stockholms pendeltåg
Unused straight waterway + Unknown BSicon "MASKc" + Unknown BSicon "RP4oq"
E4 Uppsalavägen
Unknown BSicon "ulCONTg@F" Unknown BSicon "uexHST"
Kistamässan/Torshamnsgatan
Unknown BSicon "XPLTaq" + Unknown BSicon "uHST2"
Unknown BSicon "uexXBHF-R" + Unknown BSicon "uSTRc3"
Kista centrum/Jan Stenbecks torgTunnelbana Blå linjen
Unknown BSicon "uSTRc1" Unknown BSicon "uxKRZl+4o" Unknown BSicon "uCONTfq"
Unused straight waterway + Unknown BSicon "RP2uq"
Hanstavägen
Unknown BSicon "uexHST"
Ärvinge
Unused straight waterway + Unknown BSicon "MASKc" + Unknown BSicon "RP4oq"
E18 Kymlingelänken
Unknown BSicon "uexhKRZWae"
Igelbäcken
Unknown BSicon "uexHST"
Stora Ursvik
Unused straight waterway + Unknown BSicon "RP2uq"
Enköpingsvägen och Rissneleden
Unknown BSicon "uexABZgl+l" Unknown BSicon "uexCONTfq"
Rissnedepån
Unknown BSicon "uCONTgq" Unknown BSicon "uxTBHFo" Unknown BSicon "uCONTfq"
RissneTunnelbana Blå linjen
Unknown BSicon "uexhSKRZ-G2a"
Ulvsundavägen
Unknown BSicon "CONTgq"
Transverse track + Unknown BSicon "uxmhKRZ"
Unknown BSicon "CONTfq"
Mälarbanan
Unknown BSicon "uexHST"
Solvalla
Unknown BSicon "uexSKRZ-G2u"
Bällstavägen / Solvallakopplet
Unknown BSicon "uexBHF"
Bromma flygplats
Unknown BSicon "uexHST"
Bromma Blocks
Unused straight waterway + Unknown BSicon "RP2uq"
Ulvsundavägen
Unknown BSicon "uxABZg+1" + Unknown BSicon "ulCONTf1"
TvärbananSundbyberg och Solna
Urban station on track
Norra Ulvsunda
Urban continuation forward
TvärbananAlvik och Sickla
Källa[31]

Byggnation av en avgrening från Ulvsunda via Rissne och Ursvik till Kista och därifrån vidare till Helenelund har inletts.[32][33] Byggstart var i februari 2018[34] med trafikstart december 2020 till Bromma flygplats, 2022 till Ursvik och 2023 till Helenelund.

Avgreningen från Solnagrenen kommer att ske strax norr om hållplatsen Norra Ulvsunda. Den nya sträckningen kommer bland annat att betjäna handelsområdet Bromma Blocks, Bromma flygplats och nya bostadsområden i Annedal och Stora Ursvik. I Rissne och Kista blir det bytesmöjlighet till tunnelbanan, och i Helenelund till pendeltåg.[35]

Möjliga framtida utbyggnader[redigera | redigera wikitext]

Inom Sverigeförhandlingen studeras en spårväg i tunnel kombinerad med vägförbindelsen Östlig förbindelse. Detta innebär en möjlig utbyggnad av Tvärbanan från Sickla udde mot Loudden och Ropsten, vilket innebär att Tvärbanan kan kopplas samman med Spårväg City och Lidingöbanan.[36][37]

I förstudien för Spårväg Syd ingick en förlängning från Älvsjö till Tvärbanan vid Liljeholmen eller Gullmarsplan i trafikanalyserna men inga linjedragningar studerades. Senare har en fördjupad studie pekat ut en sträckning mellan Spårväg syd i Älvsjö och Tvärbanan i Globen.[38][39]

En utredning[40] har gjorts för en förlängning österut från Sollentuna station via Häggvik och vidare till Täby, där anslutning skulle finnas till Roslagsbanan i Roslags-Näsby och Näsbypark. Denna bansträckning skulle utnyttja en tidigare reserverad korridor som ursprungligen var tänkt för en väg mellan Täby och Sollentuna, men som inte blev av, bland annat för att den skulle passera genom ett naturområde i Danderyds kommun i anslutning till Rösjön. En sådan förbindelse skulle avsevärt förbättra pendlingsmöjligheterna mellan Täby och Sollentuna och samtidigt knyta ihop flera olika system för spårbunden trafik. Senare har en åtgärdsvalsstudie studerat en korridor från Solna station via Bergshamra mot Danderyds sjukhus, med en eventuell fortsättning mot Täby.[41]

Tidigare utbyggnadsplaner[redigera | redigera wikitext]

En utbyggnad av Tvärbanan från Sickla udde till Slussen diskuterades länge under namnet Tvärbana Ost. Detta ingick i projektet Danvikslösen, som också innebar att hela Saltsjöbanan skulle byggas om till att bli en del av Tvärbanan. Ombyggnaden var planerad att genomföras 2010 till 2013. Den ursprungliga tanken var att Tvärbanan och Saltsjöbanan skulle kopplas samman vid Sickla udde och få en gemensam infart till Slussen via flera nya tunnlar, dels en cirka 1100 meter lång tunnel under Fåfängan, Danvikskanalen och Henriksdalsberget, dels en cirka 1200 meter lång tunnel för att ersätta Stadsgårdstunneln.[42] Denna plan är sedan 2012 ersatt med planen på en tunnelbanegren till Nacka samt utbyggnaden av Tvärbanan till Sickla.

Det har även utretts att bygga spårväg från Helenelund via Kista till Barkarby. Denna spårväg skulle vara en förgrening av Tvärbanans planerade Kistagren. Stockholmöverenskommelsen 2013 innebär att tunnelbanans Blå linje byggs ut från Akalla till Barkarby, och därmed är en spårväg i motsvarande sträckning inte längre aktuell.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Fakta om SL och länet år 2015” (PDF). Storstockholms Lokaltrafik. 25 oktober 2016. Arkiverad från originalet den 26 november 2016. https://web.archive.org/web/20161126002454/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Fakta%20om%20SL%20och%20l%C3%A4net/Fakta-SL-Waxholmsbolaget-Fardtjanstent-2015-webb.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 2. ^ [a b c d] Johansson, Thomas; Bo E Peterson (2003). Tvärbanan – Om spårvägens återkomst i Stockholm. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. ISBN 91-972788-1-5 
 3. ^ [a b] ”Tvärbanan till Solna station”. Stockholms läns landsting. Arkiverad från originalet den 18 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150318192854/http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/tvarbanan/tvarbanan-solna/. 
 4. ^ ”Tvärbanan till Nacka”. Nacka kommun. Arkiverad från originalet den 15 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170715220403/http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/planiaomradet-sickla/tvarbanan-till-nacka#. Läst 13 juli 2017. 
 5. ^ ”Aktuell information om Tvärbanans utbyggnad - Nyhetsbrev 5/2011”. Storstockholms Lokaltrafik. Arkiverad från originalet den 25 december 2015. https://web.archive.org/web/20151225121631/http://www2.sl.se/upload/tvarbanan_utbyggnad/Nyhetsbrev/nyhetsbrev_5_2011.pdf. 
 6. ^ [a b] ”Information gällande signalprojektet för Solna och Sicklagrenen, Tvärbanan”. Stockholms läns landsting. Arkiverad från originalet den 22 december 2015. https://web.archive.org/web/20151222202637/http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-10-13/p1-Tjut-TN-Info-Signal-Tvarbanan-Solnagrenen.pdf. Läst 22 december 2015. 
 7. ^ ”Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015”. Stockholms kommun. 17 mars 2014. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1751311. Läst 7 september 2020. 
 8. ^ Tvärspårväg norr. Tvärspårvägsgruppen. 1987 
 9. ^ ”Utlåtande 1990:132 RIV”. Stockholms kommun. april 1990. sid. 2725. https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Kommuntrycket/KTR0883_029_ps.pdf. Läst 20 oktober 2020. 
 10. ^ [a b] ”Utlåtande 1990:167 RIX”. Stockholms kommun. maj 1990. sid. 3336. https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Kommuntrycket/KTR0884_008_ps.pdf. Läst 20 oktober 2020. 
 11. ^ Det regionala arvet. Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret. 1996. sid. 42. ISBN 9186574-48-5 
 12. ^ ”Regionplanering 1958-2001: planer och utfall”. Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering. 2014. sid. 37. http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/tmr_regionplanering_historia.pdf. Läst 21 oktober 2020. 
 13. ^ Haraldsson, Mattias (2003). ”Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik”. VTI. sid. 7. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670166/FULLTEXT01.pdf. Läst 21 oktober 2020. 
 14. ^ Malmsten, Bo; Persson, Magnus (januari 2001). ”Dennispaketet – låsningar och lösningar”. Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafikkontoret. sid. 44, 58, 127. http://www.rufs.se/globalassets/h.-publikationer/2000_ovr_dennispaketet_lasningar_och_losningar.pdf. Läst 20 oktober 2020. 
 15. ^ Haraldsson, Mattias (2003). ”Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik”. VTI. sid. 6. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:670166/FULLTEXT01.pdf. Läst 21 oktober 2020. 
 16. ^ [a b] ”Tvärbanan – dubbelt så dyr som andra spårvägar”. Dagens Nyheter. 30 juni 2012. https://www.dn.se/sthlm/tvarbanan-dubbelt-sa-dyr-som-andra-sparvagar/. Läst 26 augusti 2020. 
 17. ^ Söderberg, Angelica (5 december 2008). ”Ett okänt miljardprojekt”. Byggvärlden. Arkiverad från originalet den 12 november 2013. https://web.archive.org/web/20131112211416/http://www.byggvarlden.se/nyheter/byggprojekt/article87725.ece. Läst 26 augusti 2020. 
 18. ^ Kallin, Jenny (12 juni 2008). ”Tvärbanan förlängs till Solna”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/tvarbanan-forlangs-till-solna-47fE. Läst 26 augusti 2020. 
 19. ^ ”Sommarens trafikavstängningar”. Trafikförvaltningen. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170804214606/http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter-kollektivtrafik/2017/07/Sommarens-trafikavstangningar-2017/. Läst 4 augusti 2017. 
 20. ^ Tvärbanan stannar vid tre hållplatser i Liljeholmen: Årstadal, Liljeholmen och Trekanten.
 21. ^ ”Tvärbanan till Solna invigd”. Dagens Nyheter. 27 oktober 2013. http://www.dn.se/sthlm/tvarbanan-till-solna-invigd/. Läst 26 augusti 2020. 
 22. ^ Solna Business Park är ett aktiebolag inom Fabege
 23. ^ ”Årsberättelse 2007”. Storstockholms lokaltrafik. 2008. Arkiverad från originalet den 7 september 2010. https://web.archive.org/web/20100907205442/http://sl.se/Global/Pdf/Rapporter/arsredovisning_2007.pdf. Läst 7 september 2020. 
 24. ^ Vilsen t-banevagn passerar Årstaberg. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Xvvosrryllg. Läst 7 september 2020 
 25. ^ Stockholms läns landsting Arriva vann SL:s stora trafikupphandling (SL) 2011-11-22
 26. ^ [a b] ”Fakta om SL och länet år 2018” (pdf). Storstockholms Lokaltrafik. 28 oktober 2019. Arkiverad från originalet den 7 november 2019. https://web.archive.org/web/20191107154727/https://www.sll.se/globalassets/2.-kollektivtrafik/fakta-om-sl-och-lanet/sl_och_lanet_2018.pdf. Läst 14 oktober 2020. 
 27. ^ ”GE Transportation Orders Turnkey Delivery of Interlocking Rail Control Software Developed With Prover iLock”. Arkiverad från originalet den 27 september 2014. https://web.archive.org/web/20140927033229/http://www.prover.com/company/press/view/?id=49. Läst 16 november 2014. 
 28. ^ Sundström, Anders (3 mars 2014). ”Nytt signalsystem ­sinkar Tvärbanan”. Arkiverad från originalet den 24 september 2015. https://web.archive.org/web/20150924164202/http://www.dn.se/sthlm/nytt-signalsystem-sinkar-tvarbanan/. Läst 16 november 2014. 
 29. ^ ”SÄKERHETSMEDDELANDE SM 42-2017” (PDF). Arkiverad från originalet den 1 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171001031359/http://www.rtcon.se/sakdok/sakm/2017/42-2017_tvb_restriktioner_for_trafik_pa_hela_tvarbanan.pdf. Läst 30 september 2017. 
 30. ^ Dagens Nyheter, Stockholmsdelen, den 3 juli 2013, sidan 8
 31. ^ ”Tvärbanan till Kista”. Stockholms läns landsting. http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/Aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/. Läst 21 december 2015. 
 32. ^ Claesson, Frida (19 februari 2018). ”Första spadtaget för Tvärbanans nya Kistagren”. Sveriges Television. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nya-tvarbanan-har-ska-den-ga. Läst 20 augusti 2020. 
 33. ^ ”Tvärbanan till Kista och Helenelund”. Region Stockholm. https://www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund. Läst 20 augusti 2020. 
 34. ^ Wiik, Christer (20 februari 2018). ”Nu börjar Tvärbanan byggas ut till Kista”. Järnvägsnyheter.se. Arkiverad från originalet den 1 mars 2018. https://web.archive.org/web/20180301044637/http://www.jarnvagsnyheter.se/20180223/7383/nu-borjar-tvarbanan-byggas-ut-till-kista. Läst 20 augusti 2020. 
 35. ^ ”Tvärbanan till Kista och Helenelund”. Region Stockholm. http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/Aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/. Läst 20 augusti 2020. 
 36. ^ ”Arkiverade kopian (sll.se)”. Arkiverad från originalet den 24 juni 2017. https://web.archive.org/web/20170624155649/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%c3%a4xer%20med%20Stockholm/SU/sverigef%c3%b6rhandlingen/Kollektivtrafik-i-%c3%96stlig-F%c3%b6rbindelse-2016-09-12.pdf. Läst 4 augusti 2017. 
 37. ^ ”Arkiverade kopian (sll.se)”. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161023051512/http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Kollektivtrafiken%20v%c3%a4xer%20med%20Stockholm/SU/sverigef%c3%b6rhandlingen/PM%20Sp%c3%a5rv%c3%a4g-i-%c3%96stlig-f%c3%b6rbindelse-2016-09-12.pdf. Läst 23 oktober 2016. 
 38. ^ ”Förstudie Spårväg syd Remisshandling Augusti 2011”. SL. Arkiverad från originalet den 8 juni 2012. https://web.archive.org/web/20120608040204/http://www.sl.se/Global/Pdf/Utbyggnader/Sparvag%20syd/Remisshandling%20Sp%C3%A5rv%C3%A4g%20Syd_20110816.pdf. Läst 26 april 2012. 
 39. ^ ”Utredningsbeslut Stomlinje Söderort”. Region Stockholm. 21 mars 2017. https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2017/21-mars-2017/p24-tn-2016-0414-tjut-utredningsbeslut-stomlinje-soderort.pdf. Läst 20 augusti 2020. 
 40. ^ ”Trafikutredning Spårbunden tvärförbindelse Bromsen 2011”. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170804213824/http://taby.se/PageFiles/74222/Trafikutredning_Sp%C3%A5rburen%20tv%C3%A4rf%C3%B6rbindelse_Bromsen%2011.pdf. Läst 5 juni 2017. 
 41. ^ ”Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län”. Region Stockholm. 2 juni 2015. https://sammantradeshandlingar.sll.se/sites/sammantradeshandlingar.sll.se/files/sll/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2015/2015-06-02/p26-Tjut-TN-AVS-regional-kapacitetsstark-kollektivtrafik-NO-sektorn.pdf. Läst 20 augusti 2020. 
 42. ^ ”Danvikslösen”. Nacka kommun. Arkiverad från originalet den 26 april 2016. https://web.archive.org/web/20160427133625/http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/SICKLA_KARTA/DANVIKSLOSEN/Sidor/default.aspx/. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]