Hoppa till innehållet

Tvådimensionellt rum

Från Wikipedia

Tvådimensionellt rum, vanligen förkortat 2D, är det rumsperspektiv där längd och bredd uppfattas.[1] Med tvådimensionell, menas att ett objekt eller en matematisk figur har två dimensioner, som är ett område i höjd och bredd. Därmed har kroppen en area, som mäts i SI-enheten m2.[2]

Grafen är ett tvådimensionellt material, i bemärkelsen att kolatomerna binder till varandra i samma plan.[3] Materialet har således ett djup på cirka 1 Ångström.

En datorskärm kan bara rita ut två dimensioner även om den kan rita det på ett sätt som får det att se ut som 3D.[4] Tvådimensionella objekt saknar djup, vilket är den tredje dimensionen.