Twistorteori

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Twistorteorin är ett av många förslag som tagits fram till hur kvantgravitation kan uppnås. Teorins grundläggande byggstenar är kausala förlopp och rumtidens händelser.

Roger Penrose som är upphovsmannen till teorin kom fram till att det vanliga rymd-tid perspektivet som användes för att förklara fysiska processer inte var lämplig vare sig på planckskalan eller större skalor som de för elementarpartiklar.

Roger Penrose införde därmed en annan slags rymd som han kallade twistorrymd. I denna rymd använder han sig av twistorer som koordinater. Twistorer är komplicerade och efter 30 år i forskningsfältet är de fortfarande ganska okända, även hos matematiker och fysiker. Twistorer måste både vara i spinn och röra sig i någon riktning. Twistorer hade även uppgiften att lösa andra grundidéer i teorin så som signifikansen av komplexa nummer och deras geometri.

Twistorrymden definieras av en 4-dimensionell vektorrymd {(Z0,Z1,Z2,Z3)} = C4. Genom att skapa en annan slags rymd skapade man en dualitet till den vanliga rymden. Med dualiteten mellan de olika rymderna kan relativitetsteorins matematiska strukturer översättas till en annan matematik i twistorrymden och därmed komma förbi vissa av kvantgravitationens matematiska problem.

Twistorteorin har varit framgångsrik och lett till viktiga resultat i den klassiska allmänna relativitets- och fältteorin, men att den kommer att lösa kvantgravitationens gåtor är inte sannolikt enligt dagens fysiker och matematiker.

Venn A intersect B.svg Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.