Type 7

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För den svenska vagntypen B7, se B7 (sittvagn)

Type 7 är en generation personvagnar för norska fjärrtåg tillverkade 1980-talet. Ett antal olika versioner levererades och B7 var en andra klass salongsvagn som levererades i två delserier.

Vagnstypen skulle ingå i en ny generation snabbare fjärrtåg som kunde köra fortare i kurvorna tack vare ny tysk boggiteknologi. Genom att inte spänna in hjulaxlarna så hårt i de nya Wegmannboggierna tenderade hjulen istället att ställa in sig radiellt i kurvorna vilket minskade slitaget.

Vagnstypen var något kortare än vad som annars var vanligt i Europa under denna tid det vill säga den var cirka 3 dm kortare. Å andra sidan var den norska något bredare än vad som var vanligt. Totalt fanns 72 sittplatser och tomvikten var 37 ton. Största tillåtna hastighet var endast 150 km/h. Som jämförelse kan nämnas att samtida vagnar i Sverige hade som högsta hastighet 160 km/h och i Tyskland fick de gå i 200 km/h.

Totalt levererades 33 st B7:or. En norsk B7:a kostade dock hela 11,8 mkr (prisnivå 2006), vilket var en extremt hög siffra. Orsaken var att det var en liten vagnserie.

Wegmannboggin i B7:an har ett axelavstånd på 250 cm, en hjuldiameter på 92 cm, luftfjädrar och var utrustad med såväl skiv- som blockbroms. Inför den andra delserien tillverkades Wegmannboggierna strax utanför Oslo.