UN-nummer

Från Wikipedia
Ej att förväxla med United Nations.
Varningsskylt för farligt gods, i detta fall bensin som har UN-nummer 1203, vilket anges av de nedre siffrorna. De övre siffrorna markerar farlighetsklass, i detta fall mycket brandfarligt.

UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt. Detta nummersystem används inom internationell handel, exempelvis för att beteckna innehållet i fraktcontainrar. UN-nummer tilldelas av en underavdelning till FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC. Internationella regelverk finns för olika typer av transporter:

  • RID inom järnvägstrafik
  • ADR-S inom landtransport
  • ICAO-TI inom flygfart och
  • IMDG inom sjöfart.

En del kemiska komponenter har egna UN-nummer (till exempel akrylamid har UN2074), medan vissa grupper av kemikalier eller produkter med liknande egenskaper har ett gemensamt UN-nummer (som cigarettändaregas som har UN1057). En kemikalie i dess fasta fas kan få ett annat UN-nummer än vätskefasen om deras egenskaper skiljer sig mycket. Substanser med olika nivåer av renhet kan också få olika UN-nummer.

UN-nummer för några vanliga ämnen[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Listor över UN-nummer[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Statens räddningsverk: Förteckning över farligt gods[död länk]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: databas över farliga ämnen