USA:s beteckningssystem för militära flygsystem

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

USA:s försvarsmakten använder sedan 1962 en enhetlig nomenklatur för att beteckna sina militära flygsystem, det så kallade The 1962 United States Tri-Service aircraft designation system. Genom detta får alla flygsystem en enhetlig beteckning oavsett ifall de opereras av USA:s flygvapen, flotta, armé eller kustbevakning.[1][2]

Nomenklatur[redigera | redigera wikitext]

Luftfartygets beteckning skapas genom följande syntax:

Statusprefix Modifierad
uppdragstyp
Grundläggande
uppdragstyp
Flygtyp - Designnummer Version Namn

Fetmarkerad text anger de obligatoriska uppgifter som alltid måste anges (finns undantag). Ifall inte luftfartyget är ett flygplan (fixwing) så skall "Flygtyp" anges. Till beteckningen tillkommer ofta ett namn i slutet (vilket egentligen inte tillhör syntaxen).

Statusprefix[redigera | redigera wikitext]

Används på luftfartyg som inte opereras på "vanligt sätt", såsom flygutprovning, experiment och utveckling:

G : Ej flygduglig (1) - (Permanently grounded)
J : Temporära tester (2) - (Special test, temporary)
N : Permanenta tester (3) - (Special test, permanent)
X : Experiment - (Experimental)
Y : Prototyp - (Prototype)
Z : Design (4) - (Planning)

(1)Luftfartyget kan användas för markträning.
(2) Testkonfiguration där testutrusningen kommer att monteras bort efter försöken.
(3) Testkonfiguration där det inte är ekonomiskt eller praktiskt möjligt att återställa till grundkonfigurationen.
(4) Koden används inte längre, var avsedd för luftfartyg "på ritbordet".

Modifierad uppdragstyp[redigera | redigera wikitext]

Anger en ytterligare uppdragstypen som bygger vidare på den grundläggande uppdragstypen (se nedan) och är ofta en modifiering av grundflygplanet:

A : Attack (luft-till-mark) - (Attack)
C : Tyngre transport - (Cargo)
D : Leda obemannad luftfarkost‎ - (Drone director)
E : Elektronisk krigföring
Stridsledning och luftbevakning
- (Special electronic installation)
F : Jakt (luft-till-luft) - (Fighter)
H : Räddning/MEDEVAC - (Search and rescue/MEDEVAC)
K : Lufttankning - (Tanker)
L : Arktiskt/antarktiskt anpassad - (Cold weather)
M : Multi-uppdrag - (Multi-mission, 1977-) [1973–1976: Mine countermeasures] [1962–1972: Missile carrier]
O : Taktisk observation - (Observation)
P : Sjöövervakning - (Maritime patrol)
Q : Obemannad luftfarkost‎ - (Drone)
R : Foto- och signalspaning - (Reconnaissance)
S : Ubåtsjakt - (Antisubmarine)
T : Skolflygning - (Trainer)
U : Lättare transport - (Utility)
V : USA:s president - (Staff)
W : Meteorologisk - (Weather)

Grundläggande uppdragstyp[redigera | redigera wikitext]

Anger den grundläggande uppdragstyp som luftfartyget är konstruerat för:

A : Attack (luft-till-mark) - (Attack)
B : Bomb - (Bomber)
C : Tyngre transport - (Cargo)
E : Elektronisk krigföring
Stridsledning- och luftbevakning
- (Special electronic installation)
F : Jakt (luft-till-luft) - (Fighter)
L : Laserplattform - (Laser)
O : Taktisk observation - (Observation)
P : Sjöövervakning - (Maritime patrol)
R : Foto- och signalspaning - (Reconnaissance)
S : Ubåtsjakt - (Antisubmarine)
T : Flygträning - (Trainer)
U : Lättare transport - (Utility)
X : Experiment - (Research)

Flygtyp[redigera | redigera wikitext]

Om luftfartyget inte är något "vanligt" flygplan, så specificerar man vilken typ av luftfartyg det är:

D : Markkontrollstation för Obemannad luftfarkost‎ (1) - (Unmanned Aerial Vehicle control segments)
G : Glidflygplan - (Glider)
H : Helikopter - (Helicopter)
Q : Obemannad luftfarkost‎ - (Unmanned Aerial Vehicle, UAV)
S : Rymdflygplan (2) - (Spaceplane)
V : VTOL / STOL - (VTOL / STOL)
Z : Aerostat - (Lighter-Than-Air Vehicle)

(1) Markkontrollstationen till UAV är inte något flygplan, utan markutrustning som används för att styra UAV:n.
(2) En farkost som fungerar som ett flygplan i atmosfären och som en rymdfarkost i rymden. Den enda flygfarkost som har betecknats som Rymdflygplan är den föreslagna designen "MS-1A".

Designnummer[redigera | redigera wikitext]

Är den officiella beteckningen för luftfartyg och är ett löpnummer i "Mission Design Series" (MDS) som tilldelas i dess designfas. (Undantag från denna regel finns, t.ex. Boeing KC-767)[3]

Version[redigera | redigera wikitext]

Olika versioner av samma grundfarkost särskiljs med ett bokstavssuffix som börjar på "A" och fortsätter sedan i alfabetet. Dock används inte bokstäverna "I" samt "O", då dessa kan sammanblandas med siffrorna "1" samt "0".

Namn[redigera | redigera wikitext]

Är en inofficiell benämning på luftfartyget som används vid kommunikation med allmänheten och massmedia.

Exempelmatris[redigera | redigera wikitext]

Statusprefix Alternativ
uppdragstyp
Uppdragstyp Flygtyp Nummer Version Namn = Beteckning
X - 15 X-15
E A - 6 B Prowler EA-6B Prowler
A - 6 Intruder A-6 Intruder
C H - 47 Chinook CH-47 Chinook
V - 22 Osprey V-22 Osprey

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Designating and naming defence military aerospace vehicles”. United States Department of the Air Force. Arkiverad från originalet den 16 december 2011. https://web.archive.org/web/20111216024347/http://www.e-publishing.af.mil/shared/media/epubs/AFI16-401_IP.pdf. 
  2. ^ ”Model designation of military aerospace vehicles”. United States Department of Defence. http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/412015l.pdf. 
  3. ^ ”Non-Standard DOD Aircraft Designations”. Designation-Systems.Net. http://www.designation-systems.net/usmilav/nonstandard-mds.html#_MDS_KC767.