USA:s kustbevakning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Förenta staternas kustbevakning
Kustbevakningens vapen
Kustbevakningens sigill
Datum 4 augusti 1790
Land Amerikas förenta stater
Typ Kustbevakning
Del av USA:s departement för inrikes säkerhet
Motto Semper Paratus
Marsch Semper Paratus
Tjänstetecken
Kustbevakningens flagga Ensign of the United States Coast Guard.svg
Kustbevakningens flagga USCG Parade Flag.svg
USCG:s isbrytare Healy (WAGB-20)
Kustbevakningens sektorindelning

Förenta staternas kustbevakning, United States Coast Guard (USCG), är en amerikansk militärt organiserad federal myndighet som sorterar under Departementet för inrikes säkerhet. Kustbevakningens huvuduppdrag är att skydda den amerikanska allmänheten, havsmiljön samt Förenta Staternas ekonomiska och säkerhetspolitiska maritima intressen såväl på internationellt vatten, territorialvatten, hamnar och inrikes sjövägar.

Kustbevakningen är det minsta av USA:s fem försvarsgrenar, men sorterar inte under försvarsdepartementet. Vid krigsfara eller då USA:s president finner det nyttigt kan kustbevakningen underställas försvarsdepartement som en del av flottan.

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Sjösäkerhet[redigera | redigera wikitext]

Sjöleder[redigera | redigera wikitext]

Kustbevakning[redigera | redigera wikitext]

Försvar[redigera | redigera wikitext]

Havsmiljöskydd[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Chefen för kustbevakningens befälstecken.

Under inrikessäkerhetsministern och biträdande inrikessäkerhetsministern (Deputy Secretary of Homeland Security) leds USA:s kustbevakning av chefen för kustbevakningen (Commandant of the Coast Guard). Under chefen lyder ställföreträdande kustbevakningschefen (Vice Commandant of the Coast Guard), chefen för Stilla havets kustbevakningsregion (med stab i Alameda, Kalifornien) och chefen för Atlantens kustbevakningsregion (med stab i Portsmouth, Virginia).

Under ställföreträdande kustbevakningschefen lyder kustbevakningens stabschef med kustbevakningsstaben. Varje kustbevakningsregion består av en chef, ett antal kustbevakningsdistrikt med sjögående och flygande förband, samt ett logistikkommando. Första, femte, sjunde, åttonde och nionde distrikten lyder under Atlantregionen; 11:e, 13:e, 14:e och 17:e distrikten lyder under Stillahavsregionen.

Personal[redigera | redigera wikitext]

USA:s kustbevakning har 38 000 fast anställda kustbevakare och 8 000 i kustbevakningsreserven. Personalstrukturen liksom tjänstegraderna är i princip desamma som i USA:s flotta. Kustbevakningen har också 6 000 civilanställda. Det finns dessutom 30 000 uniformerade volontärer engagerade i frivilligorganisationen Coast Guard Auxiliary, som biträder kustbevakningen med framförallt småbåtssäkerhet och sjöräddning på insjöar och i kustnära farvatten.

Officerare[redigera | redigera wikitext]

De flesta officerare utbildas vid kustbevakningens militärhögskola, United States Coast Guard Academy, New London, Connecticut.Efter fyra år avläggs en akademisk examen på grundnivå och anställning sker som fänrik. Genomgången militärhögskola medför en tjänstgöringsförpliktelse om minst fem år. Underofficerare i kustbevakningen eller civila med en akademisk examen kan genomgå en 17 veckor lång officersaspirantkurs vid militärhögskolan varefter anställning erhålls som fänrik, för den som är underofficer eller har en examen på grundnivå, och löjtnant eller kapten, för den som har en examen på avancerad nivå. Officersaspirantkursen medför en tjänstgöringsförpliktelse om tre år på aktiv stat eller fyra år i reserven. Kustbevakningen har inga egna medicinalofficerare, utan de kommer från United States Public Health Service Commissioned Corps (den federala civila hälso- och sjukvårdskåren). Själavårdspersonalen kommer från flottan.

Specialistofficerare[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficerare (Warrant Officers) rekryteras från 1:e styrmän och högre med minst åtta års anställning. Från en specialistofficersgrad kan befordran ske direkt till kaptens grad.Specialistofficerare tillhör någon av följande tjänstegrenar.

 • Flygteknik
 • Musikledare
 • Navigation
 • Elektroteknik
 • Kassa & intendentur
 • Systemteknik
 • Underrättelsesystem
 • Brottmålsutredare
 • Sjösäkerhet
 • Materielunderhåll
 • Sjukvårdsadministration
 • Maskinteknik
 • Ledningssystemoperationer
 • Informationsansvarig
 • Vapensystem

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficerskåren (Chief Petty Officers) rekryteras från den högsta gradens underbefäl. De tillhör samma yrkesgrenar som underbefäls- och sjömanskårerna (se nedan). De skall genomgå kustbevakningens underofficersskola, Chief Petty Officer Academy, i Petaluma,Kalifornien.

Underbefäl[redigera | redigera wikitext]

Underbefälskåren (Petty Officers) rekryteras bland sjömän som genomgått en skolmässig befattningsutbildning i yrkesgrenen (se nedan) vid en Class A School. Vidareutbildningskurser inom yrkesgrenen ges vid Class C Schools.

Sjömän[redigera | redigera wikitext]

Rekryter genomgår en åtta veckors lång rekrytskola i Cape May, New Jersey, varefter anställningen påbörjas med praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Uniformer[redigera | redigera wikitext]

Uniformstyper[redigera | redigera wikitext]

Uniformstyper som används vid USCG. Från vänster till höger: Dress white, Tropical blue, SDB, Winter dress blue, CUU (i ökenfärg), ODU (av äldre typ med skjortan nedstoppad).

Daglig dräkt för USA:s kustbevakning är sedan 1974 Service Dress Blue (SDB) vilken som grundläggande uniformsplagg har en enkelknäppt kavaj med bröstfickor (till skillnad från den traditionella sjöofficersuniformens dubbelknäppta) med ljusblå skjorta. Tropical blue är daglig dräkt för sommarförhållanden och bärs enbart med kortärmad ljusblå skjorta. Winter dress blue är vardagsdräkt vintertid. Dress white är en helvit trupparaddräkt för officerare. Arbetsdräkten kallas Operational Dress Uniform (ODU) och är helblå. Personal som tjänstgör i stridande förband bär även en kamouflagefärgad stridsdräkt, Camouflage Utility Uniform (CUU), med olika färg och mönster beroende på var förbandet tjänstgör.

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader i Förenta Staternas kustbevakning
Am. lönegrad O-10 O-9 O-8 O-7 O-6 O-5 O-4 O-3 O-2 O-1
Kragmärke
Axelklaff
Galon
US CG O10 insignia.svg US CG O9 insignia.svg US CG O8 insignia.svg US CG O7 insignia.svg US CG O6 insignia.svg US CG O5 insignia.svg US CG O4 insignia.svg US CG O3 insignia.svg US CG O2 insignia.svg US CG O1 insignia.svg
Tjänstegrad Admiral Vice Admiral Rear Admiral Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Lieutenant Junior Grade Ensign
Förkortning ADM VADM RADM RDML CAPT CDR LCDR LT LTJG ENS
Dagligt tilltal Admiral Captain Commander Lieutenant Ensign
NATO-kod OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Motsvarar i Svenska flottan Amiral Viceamiral Konteramiral Flottiljamiral Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik

Specialistofficerare[redigera | redigera wikitext]

Specialistofficersgrader i Förenta Staternas kustbevakning
Am. lönegrad W-4
motsvarande örlogskaptens lön
W-3
motsvarande kaptens lön
W-2
motsvarande löjtnants lön
Kragmärke
Axelklaff
US CG CW4 insignia.svg US CG CW3 insignia.svg US CG CW2 insignia.svg
Tjänstegrad Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 2
Förkortning CWO4 CWO3 CWO2
NATO-kod WO-4 WO-3 WO-2
Motsv. i Svenska flottan saknas saknas saknas

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficersgrader i Förenta Staternas kustbevakning
Am. lönegrad E-9 E-8 E-7
Ärmmärken USCG MCPOCG.svg USCG MCPOCG (reserve).svg USCG CMC.svg USCG MCPO.svg USCG SCPO.svg USCG CPO.svg
Tjänstegrad Master Chief Petty Officer of the Coast Guard1 Master Chief Petty Officer of the Coast Guard Reserve Command Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer Senior Chief Petty Officer Chief Petty Officer
Förkortning MCPOCG CMC MCPO SCPO CPO
NATO-kod OR-9 OR-8 OR-7
Motsv. i Svenska flottan Flottiljförvaltare Förvaltare Flaggstyrman
1 Det finns bara en Master Chief Petty Officer of the Coast Guard och denne fungerar som rådgivare åt kustbevakningens kommendant i ärenden som rör underofficerskåren, underbefälskåren och sjömanskåren.

Underbefäl[redigera | redigera wikitext]

Underbefälsgrader i Förenta Staternas kustbevakning
Am. lönegrad E-6 E-5 E-4
Ärmmärken USCG PO1.svg USCG PO2.svg USCG PO3.svg
Tjänstegrad Petty Officer First Class Petty Officer Second Class Petty Officer Third Class
Förkortning PO1 PO2 PO3
NATO-kod OR-6 OR-5 OR-4
Motsv. i Svenska flottan 1:e styrman Sergeant Korpral

Sjömän[redigera | redigera wikitext]

Sjömansgrader i Förenta Staternas kustbevakning
Am. lönegrad E-3 E-2 E-1
Ärmmärke USCG SM.svg USCG SA.svg USCG SR.svg
Tjänstegrad Seaman Seaman Apprentice Seaman Recruit
Förkortning SN SA SR
NATO-kod OR-3 OR-2 OR-1
Motsv. i Svenska flottan Vicekorpral Sjöman 1kl Sjöman

Tjänstetecken[redigera | redigera wikitext]

Yrkestecken[redigera | redigera wikitext]

Flygavdelningen[redigera | redigera wikitext]
Intendentur- och miljöavdelningen[redigera | redigera wikitext]
Däcks- och vapenavdelningen[redigera | redigera wikitext]
Maskin- och skrovavdelningen[redigera | redigera wikitext]
Specifikt för kustbevakningens reserv[redigera | redigera wikitext]
Exempel på gradbeteckningar och yrkestecken[redigera | redigera wikitext]

Källa: [1]

Facktecken[redigera | redigera wikitext]

Flygande personal[redigera | redigera wikitext]
Sjögående personal[redigera | redigera wikitext]
Dykeripersonal[redigera | redigera wikitext]

Materiel[redigera | redigera wikitext]

Fartyg, flygplan, helikoptrar och obemannade luftfarkoster som används av USA:s kustbevakning.

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ U.S. Coast Guard Rank and Specialty Insignias 2012-09-02.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]