USA:s kustbevakning

Från Wikipedia
Förenta staternas kustbevakning
Kustbevakningens emblem.
Kustbevakningens emblem.
Information
Datum4 augusti 1790
LandUSA
TypKustbevakning
Del avUSA:s inrikessäkerhetsdepartement
ValspråkSemper Paratus
Alltid redo
MarschSemper Paratus
Tjänstetecken
Kustbevakningens flagga
Kustbevakningens fana
Kustbevakningens skrovmålning

USA:s kustbevakning (engelska: United States Coast Guard, USCG), är en amerikansk militärt organiserad federal myndighet som sorterar under USA:s inrikessäkerhetsdepartement. Kustbevakningens huvuduppdrag är att skydda den amerikanska allmänheten, havsmiljön samt USA:s ekonomiska och säkerhetspolitiska maritima intressen såväl på internationellt vatten, territorialvatten, hamnar och inrikes sjövägar, samt att bedriva brottsbekämping, gränsbevakning, sjöfartsinspektion, sjömätning och räddningstjänst till sjöss.

Kustbevakningen är en del av USA:s väpnade styrkor, men sorterar inte under försvarsdepartementet.[1] Vid krigsfara eller då USA:s president finner det nyttigt kan kustbevakningen underställas försvarsdepartement som en del av marinen.[2]

Uppdrag[redigera | redigera wikitext]

Sjösäkerhet[redigera | redigera wikitext]

Sjöleder[redigera | redigera wikitext]

Fartyg, flygplan, helikoptrar och obemannade luftfarkoster som används av USA:s kustbevakning.

Kustbevakning[redigera | redigera wikitext]

Försvar[redigera | redigera wikitext]

Havsmiljöskydd[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Douglas A Munro Coast Guard Headquarters Building, kustbevakningens högkvartersbyggnad i sydöstra Washington, D.C. sedan 2013.
Kustbevakningens sektorindelning.

Under inrikessäkerhetsministern och biträdande inrikessäkerhetsministern (Deputy Secretary of Homeland Security) leds USA:s kustbevakning av kustbevakningens kommendant (engelska: Commandant of the Coast Guard) som är en 4-stjärnig amiral.[3][4][5] Under chefen lyder vicekommendanten (engelska: Vice Commandant of the Coast Guard), chefen för Stilla havets kustbevakningsregion (med stab i Alameda, Kalifornien) och chefen för Atlantens kustbevakningsregion (med stab i Portsmouth, Virginia).

Under kommendanten lyder kustbevakningens stabschef med kustbevakningsstaben. Varje kustbevakningsregion består av en chef, ett antal kustbevakningsdistrikt med sjögående och flygande förband, samt ett logistikkommando. Första, femte, sjunde, åttonde och nionde distrikten lyder under Atlantregionen; 11:e, 13:e, 14:e och 17:e distrikten lyder under Stillahavsregionen. Varje distrikt är i sin tur indelat i sektorer.

Personal[redigera | redigera wikitext]

USA:s kustbevakning har 38 000 fast anställda kustbevakare och 8 000 i kustbevakningsreserven. Personalstrukturen liksom tjänstegraderna är i princip desamma som i USA:s flotta. Kustbevakningen har också 6 000 civilanställda. Det finns dessutom 30 000 uniformerade volontärer engagerade i frivilligorganisationen Coast Guard Auxiliary, som biträder kustbevakningen med framförallt småbåtssäkerhet och sjöräddning på insjöar och i kustnära farvatten.

Officerare[redigera | redigera wikitext]

De flesta officerare utbildas vid kustbevakningens officershögskola United States Coast Guard Academy i New London, Connecticut. Efter fyra år avläggs en bachelorexamen och anställning sker som fänrik. Genomgången militärhögskola medför en tjänstgöringsförpliktelse om minst fem år. Underofficerare i kustbevakningen eller civila med en akademisk examen kan genomgå en 17 veckor lång officersaspirantkurs vid militärhögskolan varefter anställning erhålls som fänrik, för den som är underofficer eller har en examen på grundnivå, och löjtnant eller kapten, för den som har en examen på avancerad nivå. Officersaspirantkursen medför en tjänstgöringsförpliktelse om tre år på aktiv stat eller fyra år i reserven. Kustbevakningen har inga egna medicinalofficerare, utan de kommer från United States Public Health Service Commissioned Corps. Själavårdspersonalen kommer från flottan.

Warrant officer[redigera | redigera wikitext]

En Warrant officer rekryteras från underofficerare med minst åtta års anställning och har en mellanställning mellan underofficer och officer.

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficerskåren (Chief Petty Officers) rekryteras från den högsta gradens underbefäl. De tillhör samma yrkesgrenar som underbefäls- och sjömanskårerna (se nedan). De skall genomgå kustbevakningens underofficersskola, Chief Petty Officer Academy, i Petaluma, Kalifornien.

Underbefäl[redigera | redigera wikitext]

Underbefälskåren (Petty Officers) rekryteras bland sjömän som genomgått en skolmässig befattningsutbildning i yrkesgrenen (se nedan) vid en Class A School. Vidareutbildningskurser inom yrkesgrenen ges vid Class C Schools.

Sjömän[redigera | redigera wikitext]

Rekryter genomgår en åtta veckors lång rekrytskola i Cape May, New Jersey, varefter anställningen påbörjas med praktiskt arbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Uniformer och gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Militära grader i Förenta Staternas kustbevakning

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States Coast Guard, tidigare version.

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]