USA:s nationalgarde

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
National Guard
National Guard Bureau
District of Columbia National Guard

USA:s nationalgarde (engelska: National Guard of the United States), som i dess nuvarande form har funnits sedan 1903[1], är en militär reservstyrka i USA som består av USA:s delstaters olika nationalgarden.

Nationalgardet består av en armédel (Army National Guard) samt en flygvapendel (Air National Guard)

USA:s president är, ytterst sett, nationalgardets högsta befälhavare (liksom för andra delar av USA:s väpnade styrkor) när dessa inkallas till federal tjänstgöring, men under normala förhållanden är delstaternas guvernörer deras högsta befälhavare när de befinner sig i delstatlig tjänstgöring. Varje delstats nationalgarden leds av en generaladjutant, vanligen med generalmajors grad, som lyder direkt under guvernörens befäl.

Historia[redigera | redigera wikitext]

USA:s nationalgarde har sitt ursprung från 1636 då Massachusetts Bay-kolonin satte upp sin milis. Under lång tid utgjorde delstaternas nationalgarden en betydande del av USA:s armé. De utgjorde exempelvis cirka 70% av de amerikanska soldaterna i det mexikansk–amerikanska kriget. Delstaternas relativa oberoende, och egna militära styrkor kunde, som var fallet i 1812 års krig mellan USA och Storbritannien leda till att vissa stater knappast deltog i kriget.

Nutida funktion[redigera | redigera wikitext]

De olika nationalgardena är fortfarande primärt delstatliga, och kan sättas in vid exempelvis naturkatastrofer eller vid upplopp (för vilket den reguljära armén normalt inte kan används pga Posse Comitatus Act).

Emellertid kan de beordras att fullgöra federal tjänstgöring, och då är USA:s president deras högsta befälhavare. De kan därför ses som en reservstyrka, men de skall inte förväxlas med armén och flygvapnets federala reservstyrkor.

Vissa delstater håller sig härutöver med egna militära styrkor, State Defense Forces, som är deras helt egna och inte en del av USA:s väpnade styrkor.

Nationalgardesbyrån[redigera | redigera wikitext]

I USA:s försvarsdepartement finns National Guard Bureau, vars chef är en fyrstjärning general som är medlem i Joint Chiefs of Staff, och som har till uppgift att bistå försvarsministern, försvarschefen, arméministern, flygvapenministern, arméstabschefen och flygvapenstabschefen, samt att i samverkan med guvernörer och generaladjutanter samordna de olika nationalgardenas insatser med United States Northern Command.

District of Columbia[redigera | redigera wikitext]

I District of Columbia som sammanfaller med Washington, D.C. har presidenten formellt samma roll för District of Columbia National Guard som guvernörerna har för respektive nationalgarde i sin delstat, men befälsfunktionen är sedan 1949 delegerad till försvarsministern.[2] Försvarsministern har vidaredelegerat funktionen till arméministern.

Det har framförts från politiker i demokratiska partiet att högsta befälet över distriktets nationalgarde borde, i likhet med delstaternas guvernörer, tillhöra den folkvalda borgmästaren.

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, United States National Guard, tidigare version.

Noter[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]