USS Ranger

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

USS Ranger kan avse:

  • USS Ranger (1777), var en 18-kanoners slup byggd 1777. Erövrad av britterna 1780 och namnändrades till HMS Halifax
  • USS Ranger (1814), var en skonert med en 18-pundig kanon, köptes 1814 och såldes 1816
  • Ranger, var en 14-kanoners brigg också köpt 1814 för operationer på Ontariosjön, såldes 1821
  • USS Ranger (1876), var en järnfartyg med fyra kanoner, i tjänst 1876, konverterad till ett nautiskt skolfartyg 1908, höggs upp 1940
  • USS Ranger (SP-237), var en ståljakt i tjänst 1917 och utrangerad 1919, tjänstgjorde senare vid Handelsdepartementet 1919-1930 innan hon återvände till flottan och såldes 1931
  • USS Ranger (SP-369), var en minsvepare byggd 1882 och i tjänst 1918, användes som kustförsvar till hon återvände till sina ägare 1919
  • Ranger (CC-5) var en slagkryssare av Lexington-klass omdöpt till Constitution den 10 december 1917, kölsträckt 1921 men avbeställdes 1923 och skrotades före färdigställandet
  • Ranger (CC-4), var en slagkryssare av Lexington-klass, kölsträckt 1921 men avbeställdes 1923 och skrotades före färdigställandet
  • USS Ranger (CV-4), det första fartyget i amerikanska flottan som ursprungligen var avsett att vara ett hangarfartyg, togs i tjänst 1934, opererade i Atlanten under andra världskriget och såldes för skrotning 1947
  • USS Ranger (CV-61), var ett hangarfartyg av Forrestal-klass, det största i världen när hon sjösattes 1957, utrangerades 1993