Universell indikator

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En universell indikator är en pH-indikator som ändrar färg över ett mycket brett spann av pH-värden i en lösning. Generellt indikerar rödare nyanser surare lösningar och blåare nyanser mer basiska lösningar. Eftersom de flesta pH-indikatorer bara ändrar färg över ett område om en eller ett par pH-enheter, består universella indikatorer av en blandning av pH-indikatorer med olika omslagsintervall, ofta tymolblått, bromtymolblått, metylrött och fenolftalein.