Universell indikator

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En universell indikator är en pH-indikator som ändrar färg över ett mycket brett spann av pH-värden i en lösning. Generellt indikerar rödare nyanser surare lösningar och blåare nyanser mer basiska lösningar. Eftersom de flesta pH-indikatorer bara ändrar färg över ett område om en eller ett par pH-enheter, består universella indikatorer av en blandning av pH-indikatorer med olika omslagsintervall, ofta tymolblått, bromtymolblått, metylrött och fenolftalein. Två universella indikatorer är bland annat pH-papper och pH-meter. pH-papper innehåller flera indikatorer och har därför flera färgomslag. Men det kan vara svårt att se färgomslagen tydligt, därför visar de bara ett ungefärligt pH-värde, pH-meter använder man om man vill se pH-värdet mer exakt. pH-metern visar lösningens pH-värde på en display med siffror.