Universitet i Polen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det äldsta universitetet är Uniwersytet Jagielloński i Kraków. Universitetet i Wrocław/Breslau bildades 1505 av den polske prinsen och kungen Vladislav II av Böhmen och Ungern och 1702 av Leopold I (tysk-romersk kejsare).

Två gamla polska universitet är utomlands, men hade stor inverkan på polsk kultur. Universitetet i Wilno/Vilnius bildades 1579 av den polsk-ungerske kungen Stefan Batory. Under andra världskriget blev universitetet sovjetiserat och russifierat - och vid tysk ockupation upphörde det helt. Efter andra världskriget återöppnades universitet som en ryskspråkig skola. När Litauen återfick oberoende blev universitetet litauiskt. Universitetet i Lwów/Lwiv bildades 1608 som ett jesuitkollegium och omvandlades 1661 av den polske kungen Johan II Kasimir till ett universitet. Under andra världskriget utsattes universitetet för sovjetisering och därefter vid tyskt övertagande agerade universitetet underjordiskt. Efter andra världskriget, då den polska befolkningen förflyttades till Polens nuvarande västra delar, kom en stor del av de lärare och forskare som överlevt sovjetisk och tysk utrotning till universitetet i Wrocław. Lvivs universitet heter numera Iwan Frankos universitet.

Universitet i Poznań bildades 1611 av Sigismund (i Polen räknas han som Zygmunt III Waza). Universitetet i Warszawa bildades under rysk ockupation då tsaren Alexander I godkände bildningsaktivisterna Stanisław Kostka Potockis och Stanisław Staszic's förslag.

Det katolska universitetet i Lublin, som bildades 1918, fick arbeta under övervakning och starka restriktioner under kommunisttiden (1944-1990); bland annat förbjöds skolan att undervisa i icke-kyrkliga ämnen. Skolan hade stort symboliskt värde i motståndet mot det totalitära systemet.

Under hela efterkrigstiden fram till 1990-talet har det kommit många utbytesstudenter, främst från afrikanska länder som Uganda, Kenya och Angola för att studera allt från medicin till vapenteknik. Efter det att Polen gick med i EU och Erasmussamarbetet har de polska universiteten och högskolorna blivit tillgängliga för studerande från Europa, och flera fakulteter har utbildningsprogram på engelska som riktar sig till utländska studenter. I till exempel utbildningen i medicin på Jagellonska universitetet deltar flera studerande från Sverige.

Vid sidan om universiteten bedrivs akademisk utbildning vid olika akademier, högskolor, politekniker, etc., både i statlig och privat regi. Detta omfattar bland annat utbildning i ekonomi, medicin, musik, pedagogik, agrikultur, konst, teater, teknik, teologi och sjöfart.

Universitet Ort Etablerat www-adress
Uniwersytet Jagielloński Kraków 1364,1400 UJ
Uniwersytet Wrocławski Wrocław 1505,1702,1811 UWr
Uniwersytet Stefana Batorego till 1939 Wilno, nuvarande Vilnius 1579
Uniwersytet Jana Kazimierza till 1939 Lwów, nuvarande Lviv 1608,1661
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 1611,1919 UAM
Uniwersytet Warszawski Warszawa 1816 UW
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin 1918 KUL
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Lublin 1944 UMCS
Medicinska universitetet i Lublin Lublin 1944 UML
Uniwersytet Łódzki Łódź 1945
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 1945 UMK
Uniwersytet Śląski Katowice 1968
Uniwersytet Gdański Gdańsk 1970 UG
Uniwersytet Szczeciński Szczecin 1984 USz
Uniwersytet Opolski Opole 1994 UO
Uniwersytet w Białymstoku Białystok 1997 UwB
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn 1999 UWM
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 1999 UKSW
Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2001 UZ
Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2001 URz
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź 2002 UM
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 2005 UKW