Urvalssortering

Från Wikipedia
Animation av urvalssortering.

Urvalssortering är en av de enklare sorteringsalgoritmer som finns tillgängliga inom datalogi.

Algoritmen kan beskrivas med ett exempel. En lista med N tal skall sorteras,

  1. Sök igenom listan efter minsta elementet. (N - 1 jämförelser)
  2. Byt elementet mot elementet på den första positionen
  3. Sök efter näst minsta talet. (N - 2 jämförelser)
  4. Byt elementet mot elementet på den andra positionen
  5. och så vidare

Totalt krävs jämförelser och byten, oberoende av hur osorterad listan är från början. Algoritmens komplexitet blir .