Utbildningsprogram:Sveriges lantbruksuniversitet/Energisystemens miljöpåverkan (HT2015)

Hoppa till: navigering, sök

Denna wikipediakurs är ett obligatoriskt delmoment på Energisystemens miljöpåverkan, en kurs som ges för civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet under tredje läsåret. Wikipediakursen ersätter ett tidigare obligatoriskt debattbaserat moment om kommunikation med detta mer informationsorienterade moment.

Din uppgift

Din uppgift på wikikursen är att förbättra informationen i Wikipedia om ett ämne från listan nedan. Du delar ämne med två andra och ni delar upp arbetet mellan er. Er uppgift är även att opponera på en annan grupps arbete. Ni gör detta genom att ge förbättringsförslag.

Godkäntkriterium

För att få godkänt på detta kursmoment krävs att man är med i en grupp och redigerar wikisidan för ett ord eller begrepp. Gruppen ska presentera hur man gjorde och gick till väga vid redovisningen den 19 november. Gruppens textförslag ska godkännas av opponeringsgruppen samt lärarna. Gruppen ska även opponera på en annan grupps text. När dessa moment är godkända godkänns uppgiften.

Tips om hur du redigerar i Wikipedia

Skapa ett användarnamn: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=User%3AMaria+Kahlert+%28SLU%29&type=signup

Efter inloggning skapa du en "sandlåda" och "diskussion" genom att börja skriva och sedan spara

Tips för Redigering

Vad är relevant information

Trovärdiga källor och källhänvisningar

Annat viktigt:

Så här kan ni gå tillväga:

 1. Välj vilket ord eller begrepp ni vill skriva om.
 2. Ta reda på vilken direkt eller indirekt information so redan finns på Wikipedia om just ditt ämne. Vilken information av den engelska sidan kan användas på den svenska sidan? Vilken information saknas, finns det felaktig information? Tycker du att man bör belysa olika andra aspekter än de som nämns på den bestående sida?
 3. Börja jobba med en texteditor där du strukturera upp informationen och försöka få klart för dig vad du vill förklara. Vilka begrepp eller processer behöver du för att förklara? I vilken ordning ska dessa förklaras. Börja sedan jobba i sandlådan.
 4. Titta gärna hur andra liknande sidor är uppbyggda. Kan du möjligen använda dig av en liknande struktur? Kapitelindelningar, bilder, referenser...
 5. Vilka bestående länkar inom Wikipedia lämpa sig för ditt inlägg? Se till att du länka till de begreppen som du själv tycker bör förklaras.
 6. Vilka referenser kan du använda, vilka figurer etc? Välj ut de mest trovärdiga och relevanta referenserna!
 7. Fundera över om du vill du få hjälp från språkverkastan och låt minst två kollegor läsa genom texten !
 8. Använder du dig av en bestående sida så ska din nya text skrivas med fet stil i sandlådan.
 9. När du är nöjd med sidan så skriver du "KLART FÖR OPPONERING" i första raden av din "discussion" sida.
 10. På sidan "discussion" kommer du sedan hitta kommentarer från opponeringsgruppen.

Hur ni opponerar via sandlådefunktionen

Gruppen kommer att blir tilldelad en sida som du ska opponera på.

 • Följ "sandlådan" och tillhörande "discussion" sidan där du ska opponera tills "KLART FÖR OPPONERING" dyker upp.
 • Kommentera sedan sidan på "discussion" sida genom att lägga "##" följt av kommentarer, t.ex. "## här ska ni ta upp svenska förhållanden..."
 • När du är klar så skriver du "KLART MED OPPONERING" i första raden på diskussionssidan för sandlådan.
 • Sidan i "sandlådan" kan sedan revideras enligt önskemål från opponentgruppen.

Exempel på bra sidor med anknytning till kursen

Läs dem! De ingår i litteraturen till kursen.

Bra engelska sidor

 • hur effektiv är fotosyntes [[1]]
 • energiinnehåll av olika ämnen [[2]]
 • gruvverksamhet och miljöeffekter [[3]]
 • Talivaari gruva [[4]]

Sidor som behöver förbättras

Förslag:


Generellt

 • Bioackumulation
 • Biomagnifikation
 • Cyanobakterier - komplettera med historik, förekomst, exempel, och avsnitt om toxiner
 • Denitrifikation
 • Ekosystem. Sidan behöver kompletteras med ett stycke som exemplifierar några akvatiska ekosystem som hav, sjöar, floder och bäckar.
 • Insjö Behöver kompletteras med ett avsnitt om vattnets temperaturskiktning och ha med relevanta termer samt koppla till vattens densitet. Jämför med sidan engelskspråkiga sidan Lake stratification.
 • Näringskedja
 • Näringsväv Behöver kompletteras med några akvatiska exempel och hänvisa till bilder, t.ex. bilder som finns publicerade på engelskspråkiga wikipedia. Sök på t.ex. Food web.
 • Primärproduktion Sidan behöver byggas på med beskrivning av olika typer av primärproducenter i olika ekosystem. Det bör även finnas en koppling till sekundärproduktion.
 • Siktdjup
 • Språngskikt Behöver källhänvisningar och gärna bilder som exempel.
 • Syrgasbrist Bygg på stycket om sjöar och hav och koppla till termer om termoklin, isläggning, språngskikt
 • Termoklin Felaktigheter behöver rättas till!
 • Turbiditet
 • Växtplankton
 • Östersjön Kan kompletteras med mer information om salthalt, syrgas och skiktningsförhållanden och hur det påverkar ekosystemet. Även en beskrivning av varför artdiversiteten är låg i Östersjön jämfört med omringliggande sjöar, floder och hav.

Kraftslag och energisystem

 • Batterier. Hur kan stycket om Batterier och miljö förbättras.
 • Hydraulisk spräckning Bara påbörjad
 • Kol (bränsle) Utveckla avsnittet med miljöaspekter
 • Kärnkraft. Miljöpåverkansstycket kan kompletteras med vilka effekter man ser på ekosystemen som påverkas av uppvärmt vatten. Gärna med svenskt exempel.
 • Miljöpåverkan av bioenergi. Denna huvudartikel finns ej ännu. En engelsk version finns.
 • Petroleum OBS! Svår! Denna sida behöver uppdateras och koppling till miljöproblem behöver läggas till i ett eget stycke.
 • Torv Utveckla avsnittet med miljöaspekter
 • Vattenkraft. Sidan behöver källhänvisningar
 • Vattenkraftens miljöpåverkan Lägg till fler stycken med andra typer av påverkan. T.ex. metanutsläpp från material som sedimenterat i dammen.
 • Vindkraft. Påverkan på miljön-stycket kan utökas med både positiva och negativa effekter.

Försurning

 • Försurning Behöver kompletteras med ett stycke om havsförsurning. Behöver även kompletteras med ett stycke om försurning av sjöar och vattendrag samt effekten på akvatiska organismer.
 • Havsförsurning
 • Surt regn

Övergödning

Kontaminering

Habitatförändring

 • Habitatdegradering Bara påbörjad. Hjälp till att utöka den.
 • Vandringshinder Styckesindela och bygg på text i de olika styckena. Exemplifiera.
 • Ål Sidan behöver källhänvisningar

Uppvärmning

 • Korallblekning Bara påbörja. Hjälp till att utöka den.
 • Metan . Struktur behövs (fler stycken) och tydligare koppling till varmare klimat och smältande tundra

Bedöma åtgärdsbehov

Åtgärder

Wikipediasidor 2015/2016

Lista av sidor som har valts av grupper (dessa teman är tagna nu ;)

 • cyanobakterier
 • bioenergi
 • ytavrinning
 • hydrauliskt spräckning (göra om)
 • vindkraft (göra om)
 • försurning + havsförsurning(göra om)
 • primärproduktion (göra om)


Sammanfattning och studenter

Sammanfattning
InstitutionSveriges lantbruksuniversitet
TerminHT2015
Start3 september 2015
Slut14 januari 2016
Studentantal14
StatusAvslutad
Instruktörer
Onlinevolontär
Wikipediaambassadör
Det finns inga Wikipediaambassadörer för denna kursen än.
Student Artiklar Granskare
Ansi8299 (Diskussion | Bidrag | sandlådor)
Johannesörnkloo (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Johannesörnkloo/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Oskage1993 (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Oskage1993/sandlådaStina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Willwillsmithsmith? (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Willwillsmithsmith?/sandlådaStina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Olórin the wise (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Olórin the wise/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Niklas Könberg (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Niklas Könberg/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
03kattmat (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:03kattmat/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Jeal3870 (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Jeal3870/sandlådaStina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Majoer (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Majoer/sandlådaStina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
JohannesHjalmarsson (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:JohannesHjalmarsson/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Willimey (Diskussion | Bidrag)
Krka7041 (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Krka7041/sandlådaStina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Olórin the wise (Diskussion | Bidrag)
MADMACS2015 (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:MADMACS2015/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Niklas Könberg (Diskussion | Bidrag)
Willimey (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Willimey/sandlådaStephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)
Stephan J Köhler (SLU) (Diskussion | Bidrag | sandlådor)Användare:Stephan J Köhler (SLU)/sandlådaStina Drakare (SLU) (Diskussion | Bidrag)