Utbildningssociologi

Från Wikipedia

Utbildningssociologin studerar bildning, utbildning, fostran, undervisning, och lärande respektive dess resultat.[1][2][3] Detta i relation till andra delar av samhället och till mer övergripande samhälleliga processer. En central problematik vilken föreligger inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar.[4] Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som exempelvis kulturens. Utbildningssociologer intresserar sig också för den ordning som råder i utbildningsväsendet. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Framstående utbildningssociologer[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelska Wikipedia.
  1. ^ Gordon Marshall (ed) A Dictionary of Sociology (Article: Sociology of Education), Oxford University Press, 1998
  2. ^ ”Utbildningssociologi”. Sveriges sociologförbund. https://www.sverigessociologforbund.se/utbildningssociologi. Läst 22 juli 2021. 
  3. ^ ”utbildningssociologi - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utbildningssociologi. Läst 22 juli 2021. 
  4. ^ http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057140/FULLTEXT01.pdf