Utvecklingsekonomi

Från Wikipedia

Utvecklingsekonomi (engelska: development economics) är en gren av nationalekonomin som studerar ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna. Fenomen som studeras inkluderar industrialisering, urbanisering och institutioner.