Väldigt låg frekvens

Från Wikipedia

VLF, Very Low Frequency, är radiofrekvenser mellan 3 och 30 kHz d.v.s. våglängder mellan 10 och 100 km. Radiostationen i Grimeton sänder på 17,2 kHz. VLF-bandet är även känt som myriameterbandet eller myriametervågor.