Värderelativism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Värderelativism är en filosofisk ståndpunkt som menar att det inte finns några universella värden. Motsatsen är värdeabsolutism.

Detta betyder närmare att det inte finns några biologiska eller religiösa fundament som säger hur människan ska bete sig, utan all moral är en konstruktion av människorna själva. Värderelativismen säger också att det inte finns någon måttstock som man kan värdera människorna utifrån. Man kan inte säga att ett samhälle är mer moraliskt än ett annat. Om ett samhälle idkar kannibalism medan ett samhälle inte gör det, så kan man fortfarande inte säga att det ena samhället är mer moraliskt än det andra. All moral måste förstås inom dess kulturella kontext.