Örebro-Värmlandsgruppen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Värmlands hemvärnsbataljon)
Hoppa till: navigering, sök
Örebro-Värmlandsgruppen
(ÖVG)
Livregementets husarer vapen.svg
Vapensköld för Livregementets husarer tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Örebro-Värmlandsgruppen
Datum 2005–
Lojalitet Försvarsmakten
Försvarsgren Armén
Typ Hemvärnet
Roll Utbildning och administration
Storlek Utbildningsgrupp
Föregångare Livregementets grenadjärgrupp,
Värmlandsgruppen
Ingående delar 19. hemvärnsbataljonen,
20. hemvärnsbataljonen
Del av Livregementets husarer [a]
Högkvarter Villingsbergs skjutfält
Förläggningsort Villingsberg
Färger Vitt och blått          
Marsch "Livregementets husarers marsch" (Hoffman).[1]
Årsdagar 4 december
Befälhavare
Förbandschef Övlt. Johan Bissman
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60 Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2005. Förbandets stab är förlagd på Villingsbergs skjutfält, Villingsberg.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Örebro försvarsområde (Fo 51) och Värmlands försvarsområde (Fo 52). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Örebro län organiserades Livregementets grenadjärgrupp och i Värmlands län Värmlandsgruppen.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Värmlandsgruppen och Livregementets grenadjärgrupp skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG). Den 31 december 2005 avvecklades Militärdistriktsorganisationen (som en efterverkning av försvarsbeslutet 2004) och militärdistriktsgrupperna bytte namn till utbildningsgrupp och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Livregementets husarer (K 3) från och med den 1 januari 2006

I slutet av år 2014 föreslog Försvarsmakten att under år 2016 omlokalisera utbildningsgruppens stabs i Örebro till Villingsbergs skjutfält.[2]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Örebro-Värmlandsgruppens stab är samgrupperad med Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) inom Örebro garnison. Chefen Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) är direkt underställd chefen Livregementets husarer (K 3) både vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i de bägge länen. Örebro- Värmlandsgruppen (ÖVG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Örebro län och Värmlands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Under 2008 genomfördes ett pilotprojekt tillsammans med Västernorrlandsgruppen (G 23), där man på prov genomförde en tre månader lång direktutbildning (GSU) till gruppernas insatsförband. Örebro-Värmlandsgruppens direktutbildning var lokaliserad till Villingsbergs skjutfält. I mars 2009 beslutades det att direktutbildningen till Hemvärnets insatsförband ska bli permanent från och med 2010 och ska genomföras av fjorton hemvärnsgrupper runtom i landet där Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) kommer att vara en av dem.[3]

Bataljoner[redigera | redigera wikitext]

Örebro-Värmlandsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Värmlandsbataljonen (19. hvbataljonen) och Sannahedsbataljonen (20. hvbataljonen).

Värmlandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Vapensköld för Värmlands regemente tolkad efter dess blasonering.

Värmlandsbataljonen eller 19. hemvärnsbataljon bildades den 1 januari 2011 under namnet Värmlands hemvärnsbataljon, då Värmlands västra hemvärnsbataljon och Värmlands östra hemvärnsbataljon slogs samman, vilken fick det nya namnet Värmlands hemvärnsbataljon.[4] Den 1 januari 2015 namnändrades bataljonen till namnet Värmlandsbataljonen.[5] Bataljonen ansvarar för och utbildar förbanden inom Värmlands län. Bataljonen är traditionsbärare för Värmlands regemente (I 2) samt Värmlandsbrigaden (IB 2).

 • 19. hemvärnsataljonsstaben
 • 19. hemvärnsledningsplutonen
 • 191. hemvärnsinsatskompaniet
 • 192. hemvärnsinsatskompaniet
 • 193. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 194. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 195. hemvärnsflyggruppen

Sannahedsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

Vapensköld för Livregementets grenadjärer tolkad efter dess blasonering.

Sannahedsbataljonen eller 20. hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Örebro, och bataljonen har Örebro län som primärt upptagningsområde. Bataljonen är traditionsbärare för Livregementets grenadjärer.

 • 20. hemvärnsbataljonsstaben
 • 20. hemvärnsledningsplutonen
 • 201. hemvärnsinsatskompaniet
 • 202. hemvärnsinsatskompaniet
 • 203. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 205. hemvärnsflyggruppen
 • 206. hemvärnsmusikkåren
 • 207. hemvärnspionjärplutonen

Musikkår[redigera | redigera wikitext]

Traditioner och fana[redigera | redigera wikitext]

Örebro-Värmlandsgruppen var från den 1 juli 2005 arvtagare och traditionsbärare till Livregementets grenadjärer (I 3), Livbrigaden (IB 3) och Närkebrigaden (IB 33). Sedan den 1 juli 2013 förvaltas och förs regementets traditioner vidare av Sannaheds hemvärnsbataljon (20. Hvbat). I samband att gruppen bildades, överfördes de traditioner som Värmlandsgruppen ärvt till Värmlands hemvärnsbataljon, som i sin tur är traditionsbärare till Värmlands regemente (I 2) samt Värmlandsbrigaden (IB 2). Bataljonens färger är Gult och svar, och dess marsch är "Pepitamarsch".

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2004–2011: Överstelöjtnant Anders Domhagen
 • 2011–2012: Major Mats Schiller (Tf.)
 • 2012–2017: Överstelöjtnant Bengt Fransson [6]
 • 2017–2017: Major Mats Schiller (Tf.) [b]
 • 2017–2017: Överstelöjtnant Johan Bissman

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Örebro-Värmlandsgruppen 2005-07-01
Beteckningar
ÖVG 2005-07-01
Förläggningsort, detachement och övningsfält
Örebro garnison (F) 2005-07-01 2015-12-31
Villingsberg (F) 2016-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 204
 2. ^ ”Därför flyttar hemvärnet västerut”. na.se. http://na.se/nyheter/orebro/1.2767016-darfor-flyttar-hemvarnet-vasterut. Läst 27 januari 2015. 
 3. ^ Örebro-Värmlandsgruppen genomför direktutbildning 2010 Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Läst 30 mars 2009
 4. ^ Hemvarnet.se (2010-11-09) Två bataljoner blir en Läst 5 februari 2011
 5. ^ ”K 3 - Värmlandsbataljonen”. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/livregementets-husarer-k-3/k-3s-insatsforband/varmlandsbataljonen/. Läst 2 maj 2017. 
 6. ^ Hemvarnet.se (2012-10-12) Nye chefen för Örebro-Värmlandsgruppen Läst 15 oktober 2012

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Lyth Einar, Gustavsson Bengt, red (1993). Försvar i Örebro län: 1900-talet. Närkes militärhistoria, 99-0884938-7 ; 3. Örebro: Stift. Nerikes regementen. Libris 7449440. ISBN 91-630-1777-6 (inb.) 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ År 2005 var gruppen underställd Mellersta militärdistriktet
 2. ^ Tillförordnande perioden 19 juni–12 november

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]