Hoppa till innehållet

Vållande till annans död

Från Wikipedia

Vållande till annans död eller dödsvållande är ett brott som innebär att man av oaktsamhet varit orsak till en annan persons död.

Den svenska lagen förutsåg ursprungligen det klassiska brottet frivillig skada med ett oönskat dödligt resultat (Kap . XIV , § 4 , 5: mord "praeter intention" beyond intention: uttryck för det illiberala kriteriet "Qui in re illicita versatur, tenetur etiam pro casu")[1][2][3]: typ av brott som fortfarande finns kvar i vissa brottssystem, inklusive den tyska strafflagen (art. 227 stgb[4]),[5] den italienska strafflagen (art. 584 c.p.[6])[7] och den franska strafflagen (art. 222-7 c.p.[8]).[9][10] Men med tanke på att det enhetliga målet är oförenligt av dråp med principen om subjektiv skuld, har den svenska lagstiftaren imiterat den schweiziska lagen genom att upphäva avgiftsmodellen för objektivt ansvar: att ersätta det enda fallet av dråp med två typer av brott i konkurrens med varandra: brottet frivillig skada (5 § Brottsbalk) och dråp (7 § Brottsbalk). [11][12][13][14][15][16][17]

Enligt 3 kap. 7 § brottsbalken döms man för vållande av annans död till upp till två års fängelse för brottet eller till böter om brottet anses ringa. Om brottet anses grovt skall fängelsestraffet bli mellan ett och sex år.[18] Försök till vållande av annans död är inte straffbart.

Brottet skiljer sig från våldsbrotten mord, dråp och misshandel genom att oaktsamhet är tillräckligt för straffansvar. Det är därmed ett oaktsamhetsbrott. Förarbetena till lagen anger att "Såvitt gäller vållande till annans död kan brottet vara av detta slag till exempel när någon utövat dödligt våld mot annan men saknat uppsåt till hans eller hennes död eller när en nykter bilförare gjort sig skyldig till ett så utpräglat risktagande att han eller hon kan anses ha varit i det närmaste helt likgiltig för konsekvenserna utan att uppsåt förelegat.".[19] Vållande till annans död (grovt brott), begås i många fall tillsammans med misshandelsbrott eller andra brott mot person.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall enligt lagtexten särskilt beaktas[18]

 1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
 2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Det motsvarande brottet kallas i Finland för dödsvållande. Enligt 21 kap. 8 § strafflagen döms man till upp till två års fängelse för brottet eller till böter. Om brottet är grovt stadgas i 21 kap. 9 § att straffet skall bli mellan fyra månader och sex år fängelse.

USA och Storbritannien

[redigera | redigera wikitext]

I USA och Storbritannien kallas det för involuntary manslaughter. Straffen är i USA normalt klart hårdare än i Sverige. Dödande av fotgängare vid rattfylleri kan ge många års fängelse. Namnet liknar voluntary manslaughter, vilket ligger i gränslandet mellan ett dödande genom oaktsamhet, t. ex. grov misshandel som vållar (utan uppsåt) den andres död, och dråp (vilket är ett uppsåtsbrott) i Sverige.

 1. ^ Carrara, Francesco (1891) (på italienska). Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Fratelli Cammelli,. https://books.google.it/books?id=oucqAQAAMAAJ&pg=PA54&dq=preterintenzionale+svedese&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi457rDkMyEAxXv3AIHHcnFAFkQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=preterintenzionale%20svedese&f=false. Läst 27 februari 2024 
 2. ^ (på italienska) Lavori parlamentari del nuovo Codice Penale, Italiano. Unione tipografica editrice. 1888. https://books.google.it/books?id=xkiOZSjxrk4C&pg=PA305&dq=preterintenzionale+svedese&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi457rDkMyEAxXv3AIHHcnFAFkQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=preterintenzionale%20svedese&f=false. Läst 27 februari 2024 
 3. ^ (på italienska) Enciclopedia del diritto penale italiano: Raccolta di monografie. Società editrice libraria. 1909. https://books.google.it/books?id=tworAQAAMAAJ&q=preterintenzionale+svedese&dq=preterintenzionale+svedese&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwi457rDkMyEAxXv3AIHHcnFAFkQ6AF6BAgGEAM#preterintenzionale%20svedese. Läst 27 februari 2024 
 4. ^ ”§ 227 StGB - Einzelnorm”. www.gesetze-im-internet.de. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__227.html#:~:text=Strafgesetzbuch%20(StGB),Freiheitsstrafe%20nicht%20unter%20drei%20Jahren.. Läst 27 februari 2024. 
 5. ^ Köhler, Christian (2013-03-07) (på tyska). Beteiligung und Unterlassen beim erfolgsqualifizierten Delikt am Beispiel der Körperverletzung mit Todesfolge (§ 2271 StGB). Springer-Verlag. ISBN 978-3-642-57025-4. https://books.google.it/books?id=P9IkBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=227+stgb+erfolgsqualifikation&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=227%20stgb%20erfolgsqualifikation&f=false. Läst 27 februari 2024 
 6. ^ ”Art. 584. Omicidio preterintenzionale”. www.gazzettaufficiale.it. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=56&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=584&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=584.,da%20dieci%20a%20diciotto%20anni.. Läst 27 februari 2024. 
 7. ^ Papa, Cadoppi, Canestrari, Manna (2022-06-07) (på italienska). Diritto penale. UTET Giuridica. ISBN 978-88-598-2526-5. https://books.google.it/books?id=JBB0EAAAQBAJ&pg=PT2112&dq=preterintenzionale+canestrari&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjnpODEjsyEAxWgSPEDHe3BDxkQuwV6BAgOEAc#v=onepage&q=preterintenzionale%20canestrari&f=false. Läst 27 februari 2024 
 8. ^ ”Article 222-7 - Code pénal - Légifrance”. www.legifrance.gouv.fr. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417608. Läst 27 februari 2024. 
 9. ^ ”La Praeterintention”. Dirittoprocessofotmszione. 11 juli 2011. https://www.penale.it/public/docs/La_praeterintention.pdf. Läst 27 februari 2024. 
 10. ^ Pin, Xavier (2023-10-12) (på franska). Droit pénal général 2024 15ed. Groupe Lefebvre Dalloz. ISBN 978-2-247-22928-4. https://books.google.it/books?id=Sn7aEAAAQBAJ&pg=PA766-IA33&dq=xavier+pin+homicide+praeter-intentionnel&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiqhYDajsyEAxUtXfEDHY_XCJ8QuwV6BAgHEAc#v=onepage&q=xavier%20pin%20homicide%20praeter-intentionnel&f=false. Läst 27 februari 2024 
 11. ^ ”Präterintentionalität und Zurechnungsdogmatik | Duncker & Humblot”. www.duncker-humblot.de. https://www.duncker-humblot.de/buch/praeterintentionalitaet-und-zurechnungsdogmatik-9783428146376/?page_id=1. Läst 27 februari 2024. 
 12. ^ ”Brottsbalk (1962:700)”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/. Läst 27 februari 2024. 
 13. ^ Pradel, Jean (2016-09-14) (på franska). Droit pénal comparé. Groupe Lefebvre Dalloz. ISBN 978-2-247-15084-7. https://books.google.com/books?id=D6bXEAAAQBAJ&newbks=0&hl=it. Läst 27 februari 2024 
 14. ^ Basile, Fabio (2005) (på italienska). La colpa in attività illecita: un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva. Giuffrè. ISBN 978-88-14-12028-2. https://books.google.com/books?id=rewkAAAACAAJ&newbks=0&hl=it. Läst 27 februari 2024 
 15. ^ ”Erfolgsqualifikation delikte”. Indret. 11 juli 2005. https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/365_es.pdf. Läst 27 februari 2024. 
 16. ^ ”Criminal code”. Journal of law university Tbilisi State. https://jlaw.tsu.ge/index.php/JLaw/article/download/2400/2549/3068. Läst 27 februari 2024. 
 17. ^ Fabio, Basile (2015-01-28) (på italienska). I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. CEDAM. ISBN 978-88-13-35514-2. https://books.google.it/books?id=fS5uBgAAQBAJ&pg=PT194&dq=preterintenzionale+svedese&hl=it&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjW98KOkcyEAxVtwAIHHdvRCQQ4ChC7BXoECAgQBw#v=onepage&q=preterintenzionale%20svedese&f=false. Läst 27 februari 2024 
 18. ^ [a b] 3 kap. 7 § 2 stycket brottsbalken (1962:700 )
 19. ^ Regeringens proposition 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m.

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]