Vaksalagatan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vaksalagatan med järnvägsbro och Sivia torg (kvarteret Siv).
Stadshuset sett från korsningen Kungsgatan/Vaksalagatan.
Upsala Ångqvarn AB:s byggnad på Vaksalagatan 5, kvarteret Lejonet, 1917.

Vaksalagatan är en stor gata i Uppsala som börjar vid Stora torget och går österut ut mot området Vaksala. Gatan passerar från Uppsala centrum ut genom stadsdelarna Fålhagen, Kvarngärdet och Gränby.

Gatan är mycket rak, och korsar Dragarbrunnsgatan, Kungsgatan, passerar Vaksala torg och korsar sedan Tycho Hedéns väg. Området vid korsningen med Tycho Hedéns väg benämns även Fyra mackar, då fyra bensinstationer ligger i var sitt hörn av korsningen.[1] Gatan går sedan över en bro över motorvägen på E4 och efter bron går den in i en rondell där den ansluter till Bärbyleden, som i sin tur kopplar ihop Vaksalagatan med E4. I rondellen ansluter den till E4 och länsväg 288.

Mellan Stora torget och Dragarbrunnsgatan är gatan enbart upplåten för bussar, och där är den också relativt smal. Från Kungsgatan och österut är gatan upplåten för all trafik och är en bred gata. Efter Vaksala torg är gatan dubbelfilig och mötesseparerad. Vaksalagatan är en av de mest trafikerade gatorna i Uppsala. Gatan passerar bland annat Gränby Centrum och Vaksala kyrka.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Axelsson et al. (2013). Wahlberg, Mats och Nyström, Staffan. red. ”Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala – tre smärre studier”. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2013 (Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala): sid. 23. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:683700/FULLTEXT01.pdf.