Valsgärde

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Valsgärde
Fynd från en av gravarna. Krigargraven innehöll bland annat en duvhök, ett välkänt furstligt attribut. Den cirkelrunda skivan bakom hjälmen visar hur den sköld som sköldbeslagen suttit på kan ha sett ut.

Valsgärde är en gård vid Fyrisån, ca 3 km norr om Gamla Uppsala, känd från 1541 ('Valdzgierde').[1]

Valsgärde båtgravfält

Gården och dess namn har ingen karaktär av stormannagård, snarare kan den ha uppstått på medeltiden på ett område vars äldre ursprung fallit i glömska.


Gravfältet Valsgärde[redigera | redigera wikitext]

Gravfält från Vendeltiden ligger nedanför Valsgärde Gård och var använt under mer än 300 år. Den första båtgraven är från 600-talet och de sista gravarna är från kristen tid på 1000-talet. Sedan glömdes gravarna bort.

Sedan man vid olika tillfällen råkat påträffat fynd i anslutning till gården utförde man 1926 en besiktning av området, och fann då ett flertal långsmala försänkningar i kullen där gården var belägen, vilka tydde på att här fanns båtgravar av samma slag som de tidigare påträffats i Vendel.

Från 1928 fram till mitten av 1950-talet utförde arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet årligen återkommande undersökningar här, varvid gravfältet totalundersöktes. Totalt omfattade gravfältet ett 80-tal gravar, av vilka de äldsta gravarna var obrända lik i kistor. Ett 60-tal gravar var enkla brandgravar, och de yngsta kristna kistbegravningar. Mest uppmärksamhet tilldrog sig dock de femton båtgravarna. Alla kroppar i båtgravarna var män.[2]

I fynden från båtgravarna har man gjort fynd av ovanligt välbevarade rester av färgglatt sidentyg, vilket hövdingarna hade begravts i. Tyget kommer från området Sogdiana öster om Kaspiska havet, men även från Kina.[3]

Särskilt fem av båtgravarna utmärkte sig:

Grav 5[redigera | redigera wikitext]

Rymde en klinkbyggd båt, 11,7 meter lång med omkring 425 järnnitar. Den hade plats för 4–5 par roddare. Den begravde låg mitt i båten på ett mjukt underlag och hade troligen en mantel över sig. På sin vänstra sida hade han ett svärd och två scramasaxar samt en glasbägare. I bältet fanns även en kniv. En sköld låg över honom och ytterligare två fanns lutade mot båtens reling. Hjälmen låg nedanför fötterna. Vid ena kanten av båten fanns ett kastspjut. Tre betsel låg vid mannens fötter, därintill en stekgaffel. 18 pilar, troligen samlade i ett koger hade troligen sällskap av en pilbåge.[2]

Vid båtens ena sida fanns en kittel med upphängningsanordning, en eldbock samt en yxa och en sax. Intill kitteln fanns resterna av vad som bör ha varit hans proviant, nötköttsdelar, en och en halv gris, lite hästkött samt möjligen rester av grågås. Norr om båten låg två hela hästkroppar och en ko begravda och söder om båten fanns fyra hundar begravda.[2]

Graven dateras till 700-talet.[4]

Grav 6[redigera | redigera wikitext]

Rymde en klinkbyggd båt av granträ, omkring 10 meter lång med omkring 350 järnnitar. Den hade plats för 4–5 par roddare. Den begravde låg på en bädd av fjädrar i båtens akter. På sin vänstra sida hade han två svärd, en scramasax, två glasbägare, och på sin högra sida ytterligare en scramasax. Kroppen och utrustningen förefaller ha varit täckt av någon slags täcken.[2]

Mot relingen stod sköldar lutade. Över sköldarna fanns rester av textilier och mattor av näver, som tolkats som ett tält. Vid den dödes fötter låg två betsel samt två buntar med pilar. Vidare fanns en verktygskista, en kittel med upphängning, grytgaffel och stekspett, en glasskål, spelbräde med spelbrickor, ett svärdgehäng och två bälten, ett spjut, ett skrin, en hjälm samt därtill en häst och 2–3 hundar. Utanför båten låg en häst och en oxe.[2]

Graven dateras till omkring 750.[5]

Grav 7[redigera | redigera wikitext]

Rymde en klinkbyggd båt av ekträ, 8,5 meter låg, sammanfogad med ca 520 nitar. Den hade plats för 3–4 par roddare. Den begravde låg i båtens akter i en vagnskorg på ett fjäderbolster med en kudde. Till vänster om honom låg ett svärd och en scramasax och till höger ännu ett svärd med gehäng och en scramasax samt ett koger med pilar. Över kroppen låg tre sköldar. En dryckesbägare i trä och ett dryckeshorn låg till vänster om honom samt två mindre dryckeshorn längre bak i skeppet. Norr om kroppen låg en hjälm, möjligen ursprungligen förvarad i en korg eller kista. Sydväst om den döde mot förskeppet låg en yxa, en ullsax, en tåg och ett hundkoppel, samt ytterligare småsaker i ett skrin med lås och nyckel, samt ytterligare småsaker som kammar och träskålar. I ett läderfodral nära hans bälte fanns en pincett, eldstål och reservbrodd. Tillsammans med rester efter djur fanns ytterligare två samlingar av pilar, spelbrickor med bräde och tärningar. I båten låg även en lans.[2]

I förskeppet låg köksutrustning med spett, stekpanna, kittel med upphängningsanordning, stekspett, grytgaffel och tre träämbar. Bland provianten fanns ben efter nöt, svin, får, gås och gädda. I graven hittade även ben av orre, fjälluggla och and. Även hasselnötter påträffades bland provianten. Vid förstäven låg dessutom en ko, fyra hästar (3 hingstar och en valack) och en gris begravda hela. Hästarna var alla fullt betslade och försedda med broddar, en var även sadlad.[2]

Graven dateras till omkring 675.[6]

Prakthjälm från Valsgärde 8.

Grav 8[redigera | redigera wikitext]

Rymde en klinkbyggd båt huvudsakligen av granvirke, 9 meter lång och med omkring 440 nitar. De hade plats för 4–5 roddare. Den begravde var placerad på en bolsterbädd med täcke och kudde. Två sköldar täckte hans ben. Under sköldarna återfanns två skrin, det ena med rustningsdelar, det andra med olika småredskap. Två buntar pilar låg även under den ena skölden. En hjälm var också placerad vid fotändan. Vid sin vänstra sidan hade den döde en glasbägare, framför fotändan ytterligare två dryckeskärl samt minst fem träskålar. Här fanns även en verktygslåda med bryne, kniv, ullsax, kam, eldstål, pincett, järntråd och harts. I båtens förände fanns ett spelbräde, spelbrickor och ett skrin. Här fanns även en kittel med upphängning och en grytgaffel. I förskeppet fanns även en hund med koppel. Två broddade hästar, dock endast den ena betslad, låg utanför ena sidan, och framför förskeppet en ko.[2]

Graven dateras till cirka 625-650.[7]

Grav 13[redigera | redigera wikitext]

Rymde en klinkbyggd båt, 9,8 meter lång. Den döde hade placerats något akter om båtens mitt. Den döde och en stor del av utrustningen täcktes av 4 kvadratmeter stort gulgrönt filtliknande material, rester av någon slags textil. En orangegul pärla hörde möjligen till dräkten. På hans kropp låg en fibula av brons med inläggningar av emalj. En sköld låg ovanför hans huvud, i båtens akter fanns ännu en sköld. På hans vänstra sidan låg ett svärd med stora delar av träslidan bevarad. Två buntar pilar låg nära båtens mitt. I båtens för fanns ett betsel med emaljinläggningar samt en verktygslåda med ullsax, hammare samt oanvända hästbroddar. Här fanns även rester av proviant med ben av fisk, fågel, får och nöt samt spelbrickor. I rad utanför båten låg tre hästar, alla broddade och två med grimmor.[2]

Graven dateras till 800-talet.[4]

Boplatsen[redigera | redigera wikitext]

Järnåldersboplatsen i Valsgärde grävdes ut av arkeologiska institutionen i Uppsala 1994–1996.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Det medeltida Sverige 1:2 Tiundaland
  2. ^ [a b c d e f g h i] Vendeltid - Gravgåvorna i Valsgärde, Agneta Lundström
  3. ^ ”Överraskande fynd om vikingarnas kläder”. Uppsala universitet. Arkiverad från originalet den 24 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151024223151/http://www.uu.se/om-uu/nya-horisonter/senaste-numret/artikel/?id=5402&area=15&typ=artikel&lang=sv. Läst 21 oktober 2015. 
  4. ^ [a b] Vendeltid - Vendeltidens ABC, Jan Peder Lamm (efter Schönbäck 1956)
  5. ^ Vendeltid - Vendeltidens ABC, Jan Peder Lamm (efter Arwidsson 1942)
  6. ^ Vendeltid - Vendeltidens ABC, Jan Peder Lamm (efter Greta Arwidsson 1977)
  7. ^ Vendeltid - Vendeltidens ABC, Jan Peder Lamm (efter Greta Arwidsson 1954)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]