Vantspridare

Från Wikipedia
Vantspridare, här masten på en segelbåt

Vantspridare, vanligtvis tillverkade av trä eller metall, sitter monterade tvärskepps i par mittemot varandra en bit upp i masten på en segelbåt. Spridarna håller ut vanten så att de stagar masten för att inte knäckas eller böjas under segling. Höga smala master på segelbåtar kan ibland behöva flera vantspridare placerade i olika höjd med undervant, mellanvant och toppvant.