Vapenhandelsfördraget

Från Wikipedia
Omröstningen i generalförsamlingen      Röstade för      Röstade emot      Avstod      Frånvarande      Ej medlem

Vapenhandelsfördraget är ett multilateralt fördrag med syfte att reglera den internationella handeln med konventionella vapen. Den årliga handeln med sådana vapen beräknas uppgå till 70 miljarder US-dollar.[1]

Fördraget förhandlades fram vid en global konferens under överinseende av Förenta nationerna mellan den 2 och 27 juli 2012 i New York.[2] Eftersom det inte var möjligt att nå en överenskommelse vid denna tidpunkt planerades en ny konferens hållas mellan den 18 och 28 mars 2013.[3] Den 2 april 2013 antog FN:s generalförsamling förslaget till vapenhandelsfördrag.[4][5] Fördraget har undertecknats av 130 stater och ratificerats av 111 stater. Fördraget trädde i kraft den 24 december 2014.[6]

Ratificeringsförfarande[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionen[redigera | redigera wikitext]

Vapenhandelsfördraget berör till viss del exklusiva befogenheter för Europeiska unionen, vilket innebär att det är unionen och inte dess medlemsstater som har behörighet att ingå dessa delar av fördraget. Eftersom endast stater kan underteckna fördraget utfärdade Europeiska unionens råd den 27 maj 2013 ett beslut om att bemyndiga Europeiska unionens medlemsstater att i Europeiska unionens intresse underteckna vapenhandelsfördraget.[7] Alla medlemsstater utom Bulgarien, Polen och Slovakien undertecknade fördraget den 3 juni 2013, men samtliga har sedan dess både undertecknat och ratificerat fördraget.[6]

Länder som ännu ej ratificerat fördraget (per 2021-22)[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”UN Assembly approves first-ever Arms Trade Treaty” (på engelska). Xinhua. 3 april 2013. http://news.xinhuanet.com/english/world/2013-04/03/c_132280384.htm. Läst 8 juni 2013. 
  2. ^ ”The Arms Trade Treaty” (på engelska). Förenta nationerna. http://www.un.org/disarmament/ATT/. Läst 8 juni 2013. 
  3. ^ ”UN: Global Arms Trade Treaty a step closer after resounding vote” (på engelska). Amnesty International. 7 november 2012. Arkiverad från originalet den 5 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150105150721/http://www.amnesty.org/en/news/un-global-arms-trade-treaty-step-closer-after-resounding-vote-2012-11-07. Läst 8 juni 2013. 
  4. ^ ”UN General Assembly approves global arms trade treaty” (på engelska). UN News Centre. 2 april 2013. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44539&Cr=arms+trade&Cr1#.UVtISqt5zMp. Läst 8 juni 2013. 
  5. ^ ”Overwhelming majority of states in general assembly say ‘yes’ to arms trade treaty to stave off irresponsible transfers that perpetuate conflict, human suffering"” (på engelska). Förenta nationernas generalförsamling. 2 april 2013. http://www.un.org/News/Press/docs/2013/ga11354.doc.htm. Läst 8 juni 2013. 
  6. ^ [a b] ”Arms Trade Treaty” (på engelska). United Nations Treaty Collection. http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&lang=en. Läst 20 september 2018. 
  7. ^ ”Rådets beslut 2013/269/GUSP av den 27 maj 2013 om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse underteckna vapenhandelsfördraget”. EUT L 155, 7.6.2013, s. 9. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:155:0009:0009:SV:PDF.