Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenhavet och Ålands hav

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vattendrag i Sverige som utmynnar i Bottenhavet och Ålands hav

Havsmynnande vattendrag står längst till vänster, biflöden längre till höger. De större älvarnas bi- och källflöden står att finna under resp. älvnamn.

(*)=källflöde