Vattenförvaltning i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vattenförvaltning i Sverige bedrivs med syfte att upprätthålla en god vattenkvalité, förvalta vattenresurser samt minska människans negativa påverkan på sjöar, vattendrag, grundvatten samt kust- och havsvatten. Vattenförvaltning likställs ofta med förvaltning enligt Vattendirektivet, men det finns även annan lagstiftning som berör ämnet. Vattenmyndigheterna ansvarar för vattenförvaltningen i Sverige.

Cykel och indelning[redigera | redigera wikitext]

Förvaltningen sker i cykler på 6 år med steg som [1]

 • Kartläggning enligt övervakning
 • Klassificering
 • Fastställande av miljökvalitetsnormer och åtgärder
 • Upprättande av förvaltningsplaner och rapportering till EU

Allt Sveriges vatten delas inom vattenförvaltningen in i vattenförekomster eller övrigt vatten. Indelningen görs baserat på bland annat avrinningsområden och storlekskriterier.[2]

 • Vattenförekomster
 • Övrigt vatten

Ytvattenförekomsterna delas också in i typer för att inom förvaltningen kunna jämföra vatten med likartade egenskaper.

Lagar och direktiv[redigera | redigera wikitext]

Vattendirektivet[redigera | redigera wikitext]

Vattendirektivet sätter krav på vattenkvalitén hos EU:s vattenförekomster. Det innebär att kustvatten (vattnet mellan kustlinjen och 1 sjömil utanför baslinjen) , grundvatten, vattendrag och sjöar klassas baserat på sin ekologiska och/eller kemiska och kvantitativa status.[3]

Helsingforskonventionen[redigera | redigera wikitext]

Vatten som ligger mellan 1 och 12 sjömil utanför baslinjen förvaltas med avseende på kemisk status enligt Helsingforskonventionen. [4]

Havsmiljödirektivet[redigera | redigera wikitext]

EU:s vatten mellan kustlinjen till yttersta gränsen för den ekonomiska zonen förvaltas inom Havsmiljödirektivet. Detta innebär att direktivet delvis överlappar med Vattendirektivet. [5]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Vattenförvaltning”. Havs- och vattenmyndigheten. https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/vattenforvaltning/om-vattenforvaltning.html. Läst 3 juni 2019. 
 2. ^ ”Indelning av vatten”. www.vattenmyndigheterna.se. Arkiverad från originalet den 30 april 2019. https://web.archive.org/web/20190430130146/http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/introduktion-till-vattenforvaltning/indelning-och-f%25C3%25B6ruts%25C3%25A4ttningar/indelning-av-vatten/Sidor/default.aspx. Läst 10 juni 2019. 
 3. ^ ”Vattendirektivet”. www.havochvatten.se. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/vattendirektivet/vattendirektivet.html. Läst 10 juni 2019. 
 4. ^ ”Kust och skärgård”. www.vattenmyndigheterna.se. Arkiverad från originalet den 2 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190502060633/http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/introduktion-till-vattenforvaltning/indelning-och-f%25C3%25B6ruts%25C3%25A4ttningar/indelning-av-vatten/Sidor/Kust-och-sk%25C3%25A4rg%25C3%25A5rd.aspx. Läst 2 maj 2019. 
 5. ^ ”Havsmiljödirektivet”. www.havochvatten.se. https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--direktiv/havsmiljodirektivet/havsmiljodirektivet.html. Läst 10 juni 2019.