Vattenmyndigheterna

Från Wikipedia
Version från den 8 maj 2017 kl. 08.53 av 90.231.38.18 (Diskussion) (Rättat stavfel)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vattenmyndigheterna
Vattenmyndigheternas logga.jpg
Vattenmyndigheternas logotype
DepartementMiljödepartementet
Organisationstypstatlig förvaltningsmyndighet
Inrättad2004
Antal anställdaca 40
InstruktionSFS 2007:825 (lagen.nu)
Webbplatswww.vattenmyndigheterna.se
Vattenmyndigheterna arbetar med förvaltningen av Sveriges sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) genomförs i Sverige. Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet.

De fem vattenmyndigheterna är länsstyrelserna i:

Vattenmyndigheten samordnar arbetet i sitt vattendistrikt och fastställer miljö­kvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Varje vattenmyndighet har en vattenvårdsdirektör som leder och ansvarar för arbetet. Till vattenvårdsdirektörens hjälp finns ett kansli som också arbetar med att samordna arbetet i och mellan vattendistrikten. För varje vattenmyndighet finns det en särskild vattendelegation som fungerar som beslutsfattare inom vattenmyndighetens ansvarsområde. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattensvårdsförbund och andra lo­kala vattenintressenter.

Vatteninformationssystem Sverige

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är en databas som Vattenmyndigheterna ansvarar för och som har information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

För dessa vatten kan man hitta information om:

  • Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.
  • Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
  • Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så kallade mätpunkter/stationer.
  • Rapportering till EU av arbetet enligt Vattendirektivet.
  • Åtgärder - både genomförda, planerade och möjliga per vatten.

Se även

Källor

Externa länkar