Hoppa till innehållet

Vedermödan

Från Wikipedia

Vedermödan eller vedergällningen (vanligen tolkat som samma sak), även kallad "Den stora vedermödan", är enligt vissa inom den kristna eskatologin, den tid då Gud hämnas världens orättvisor och människornas synd. En annan uppfattning är att det är tiden då antikrist ska regera världen till fullo, och förfölja de kristna. Tiden ses oftast som en tid på sju år enligt Daniels Bok i Bibeln. Vissa tror att uppryckandet kommer att ske före den stora vedermödan, andra att det ska ske efteråt.

  • Uppryckandet, artikeln innehåller även information om olika tolkningar om vedermödans händelseförlopp/när den ska infalla.