Vektor (olika betydelser)

Från Wikipedia

Vektor eller Vector kan syfta på:

  • Vektor (matematik) – matematiska storheter som har både storlek (magnitud) och riktning
    • Vektorrum – en mängd med en linjär struktur
    • Pseudovektor – inom vektoralgebra en vektor vars tecken ändras vid skifte mellan höger- och vänsterorienterat koordinatsystem
  • Vektor (datavetenskap) – inom datavetenskapen med flera underbetydelser
  • Vektorgrafik – geometriska primitiver, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild
  • Vektor (epidemiologi) – i medicin en organism som är smittbärare men inte själv framkallar sjukdomsförloppet
  • Vektor (genteknik) – inom genteknik och molekylärbiologi ett redskap för att föra in DNA i levande celler

Vector[redigera | redigera wikitext]