Vidön

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vidön är en av de större öarna (4 km2) i Klarälvens delta i Värmland. Ön tillhör Hammarö kommun och avgränsas från dess huvudö av Skoghallsådran i söder och öster. I norr, på andra sidan Dingelsundsådran, ligger Karlstads kommun och fastlandet; Vidön är alltså den ö som ligger längst västerut i deltat. I väster ligger Vänern (Kattfjorden) och i sydvästra delen av ön finns en godsterminal samt AkzoNobel Industrial Chemicals, som dock till större delen skall läggas ned. Där ligger också vägmärkestillverkaren ProVias huvudkontor.

Öns enda tätort är Vidöåsen med 274 invånare (2005) och där finns också i dess södra del en bebyggelse som före 2015 varit en del av tätorten Skoghall och från 2015 utgör en småort. Det finns även ett nord-sydligt huvudstråk bestående av länsväg 554 (Dingelsundsvägen), en gång- och cykelväg samt ett industrispår, alla förbinder Karlstad och Skoghall. Järnvägen har stickspår till godsterminalen och kemirörelsen och på södra delen av ön låg Skoghalls järnvägsstation från 1917, ur bruk sedan 1950-talet och riven 2011. Det finns också en mindre vägförbindelse på östra sidan, från Vidöåsen över Skoghallsådran till gamla Karlstadsvägen och vidare mot länsväg 236 (Hammaröleden).