Vilja

Från Wikipedia

Vilja eller volition kallas den mentala kapacitet som innebär att man utövar medveten kontroll över sitt tänkande och handlande. Begreppet är centralt inom filosofin, psykologin och kognitionsvetenskapen. Förutom oenigheten kring hur man ska definiera begreppet råder också oenighet kring hur människor får kunskap om sina egna viljeattityder. En annan central frågeställning inom det filosofiska studiet av viljan är dess förhållande till känslor och förnuftet. Involverar känslor alltid viljeattityder? Är viljan bestämd av förnuftet?

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]