Hoppa till innehållet

Vinkel (journalistik)

Från Wikipedia

Vinkel innebär inom journalistiken den utgångspunkt som en reporter eller redaktion har i till exempel en artikel eller ett reportage.[1] Att välja vinkel är att avgöra vilken aspekt av en fråga som ska lyftas upp som huvudtema i reportaget, och renodla genom att välja ut vilka korrekta och relevanta uppgifter som krävs för att göra verkligheten begriplig.[2]

Valet av vinkel är kopplat till den journalistiska bedömningen av det som ska berättas. Alla aspekter och perspektiv av en fråga kan inte beskrivas i ett och samma artikel. Redaktionen tar därför hänsyn till sin tänkta målgrupp, ämnet, nyhetsvärdet, geografisk eller kulturell närhet och andra aspekter som är unika för mediet och dess publik. Därför kan olika medier använda olika vinklar, trots att de beskriver samma ämne, händelse eller skeende.[3][4]

Ordet vinkla används även ibland i en annan betydelse, som kritik när redaktionernas urvalsprocess och val av fokus uppfattas som en metod att förvränga bilden av det ämne som ska beskrivas.

  1. ^ Fichtelius, Erik (2008). Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0 (2., uppdaterade uppl.). Stockholm: UR. Libris 10875930. ISBN 9789125080043 
  2. ^ Lindfelt, Erik; Eriksson-Sjöberg Leif (2006). Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik. Stockholm: Carlsson. Libris 10167966. ISBN 9173310107 
  3. ^ Dopping, Staffan; Ljunggren Stig-Björn (2020). Inte lögn, inte sant: medierna och verkligheten. Stockholm: Fri tanke. Libris v45p4tpks8t4qslc. ISBN 9789188589316 
  4. ^ Olsson, Anders R. (2006). Lögn, förbannad lögn och journalistik: varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig. Stockholm: Natur och kultur. Libris 10024305. ISBN 9127114023