Vision (fackförbund)

Från Wikipedia
Vision
Information
OrdförandeVeronica Magnusson
Vice ordförande1:e vice: Lars-Åke Josefsson
2:e vice: Dalia Eid
Historia
Grundat1936
LandSverige Sverige
HuvudkontorKungsgatan 28A, Stockholm
Antal medlemmar207 000(2023)
HuvudorganisationTCO. Anslutning till "gamla Tco" 1937.[1]
Övrigt
Webbplatsvision.se
FörbundstidningTidningen Vision (2011–)
Chefen i fokus (2006–)
Huvudkontoret för fackförbundet Vision (f.d. SKTF), Stockholm.

Vision är en facklig organisation för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, region och kyrka. Förbundet grundades 1923 och hette fram till 2011 SKTF (Sveriges kommunaltjänstemannaförbund). Det organiserar även anställda inom bolag och stiftelser på det kommunala området samt inom Svenska kyrkan och frikyrkor. Vision är ett av medlemsförbunden i TCO.

Vision har 200 000 medlemmar inom en mängd olika yrkesgrupper, exempelvis chefer, socialsekreterare, ingenjörer, präster, administratörer, läkarsekreterare och tandsköterskor. I medlemskapet ingår, förutom traditionell facklig verksamhet, en inkomstförsäkring vid arbetslöshet, karriärtjänster med bland annat CV-granskning och personlig karriärcoachning.

På förbundsmötet, som hålls en gång vartannat år, väljs ordförande och förbundsstyrelse. Förbundsordförande är Veronica Magnusson.

Vision är en Fair Union, en feministisk organisation och partipolitiskt obundna.

Bildandet av organisationen[redigera | redigera wikitext]

Organisationen bildades ursprungligen den 4 augusti 1917 i Malmö med Carl Virén som drivande kraft. Starten var ett sammanträde med "lönefunktionärer i så kallad lägre tjänstemannaställning vid Malmö stads verk och inrättningar" med närvarande från spårvägarna, drätselkammaren, renhållningsverket, pumpstationen, vattenverket, gasverket, elektricitetsverket, slakthuset, hamnen och arbetsförmedlingen.

Som orsak till mötets tillkomst framhölls "hur dyrtiden allt fortfarande pressade de mindre löntagarna, och att behofvet af kristidstillägg vore oomtvistat visades däraf, att såväl kommunerna som statens verk funnit sig föranlåtna att vidtaga anstalter för lindrande af trycket". Mötet beslöt att tillsätta en kommitté. Sen gick det fort. Redan den 9 augusti föreslog kommittén att tillsätta en interimsstyrelse som bl.a. skulle utarbeta stadgar. Nästa sammanträde kom den 11 augusti då man tillsatte en interimsstyrelse - alla 9 var herrar. Den 6 oktober 1917 bildades så Malmö stads Tjänstemannaförening. De 35 närvarande personerna antecknade sig för medlemskap.

Den 20 oktober gjordes en framställning om en tillfällig löneförbättring med 25% samt ett särskilt kristillägg på 30% på löner upptill 1800 kr och 25% på löner däröver upptill 4000 kr. Den 15 december 1917 anhöll föreningen om att få bli representerad i stadens kommitté för utarbetande av ny avlöningsbestämmelser. Man begärde också att få semesterfrågan löst. Begäran avslogs men genom föreningens idoga arbete rönte man snart större förståelse.

Den 2 februari 1918 hade man 150 medlemmar.

Den 21 februari 1920 fann föreningen tiden inne att bilda ett distriktsförbund i Skåne. Den 25 och 26 september inleddes förhandlingarna. Detta resulterade i att den 4 december samma år konstituerades förbundet med föreningar från, förutom Malmö-Lund, Landskrona, Kristianstad, Ängelholm, Helsingborg och Trelleborg. Dessa sju föreningar får således sägas utgjort SKTF:s grundstomme (nuvarande Vision). Tanken på att försöka få till stånd en organisation på riksplanet uppmuntrades och vid sistnämnda sammanträde bildades ett riksförbund som fick namnet "Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet" (tidigare SKTF nu Vision).

Den 15 - 16 oktober 1921 hölls den andra förbundskongressen som beslöt att ansluten förening skulle vara förpliktigad att antaga förbundets namn jämte avdelningsnummer. Således fick Malmöavdelningen heta "Svenska Kommunaltjänstemannaförbund avd 001."

Under åren har medlemsantalet varierat. Då även MAS, Energiverket, Malmö lokaltrafik m.fl. ingick i avdelningen så var medlemsantalet uppe på ca 6500 st.

2015 består Malmö Avdelningen 001 av ca 1800 medlemmar. [2]

Tidningar som ges ut av förbundet[redigera | redigera wikitext]

  • Chefen i fokus är en tidning för chefer inom äldreomsorgen, räddningstjänsten, kyrkan, energibolagen, tandvården och andra. Tidningen startades 2006, kommer ut med fyra nummer per år. TS-medeltal 2007 är 15 800. Chefen i fokus har 23 000 läsare enligt Sifo/Orvestos mätning 2015:1.
  • Tidningen Vision (tidigare SKTF-tidningen) har en upplaga på 171 300 (TS 2006) och kommer ut med 8 nummer per år. Tidningen startades 1921 som Kommunaltjänstemannen, organ för Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet.[3][4][5][6]
  • Social Qrage, är en editionering i Tidningen Vision som skickas till ca 16 000 medlemmar som jobbar i socialt arbete. Startades år 2000.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ TCO 60 år: 1944-2004. TCO Stockholm. 2004. sid. 11. Libris 9600935 
  2. ^ ”Vision Malmöavdelningen”. Arkiverad från originalet den 22 oktober 2015. http://archive.is/2015.10.22-114802/http://vision.se/System/Avdelningar/Malmo/Malmo/om-oss/. Läst 22 oktober 2015. 
  3. ^ Kommunaltjänstemännens tidskrift: organ för Sveriges kommunaltjänstemannaförbund. Stockholm. 1937–1954. Libris 392951 
  4. ^ Kommunaltjänstemannen: kommunaltjänstemännens tidskrift. Stockholm. 1955–1982. Libris 3679137 
  5. ^ SKTF! tidningen. Stockholm: Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF). 1982–2011. Libris 8260400 
  6. ^ Tidningen Vision. Stockholm. 2011–. Libris 12337536 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]