Vists kyrka, Östergötland

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För kyrkan i Västergötland, se Vists kyrka, Västergötland.

Vists kyrka, Östergötland
Kyrka
Vists kyrka.jpg
Län Östergötland
Stift Linköpings stift
Församling Vists församling
Plats Nattviolsvägen 5, 590 54 Sturefors
Invigd 1965
Webbplats: Vist-Vårdnäs pastorat

Vists kyrka är en kyrkobyggnad i Sturefors, Linköpings kommun i Östergötland. Den är belägen 1 mil sydost om Linköping.

Kyrkobyggnad[redigera | redigera wikitext]

Nuvarande kyrka är uppförd 1964-1965 på murarna av den gamla 1961 nedbrunna kyrkan och invigdes påskdagen 1965. Arkitekt Rolf Bergh har ritat den och kombinerat gammalt och nytt. I öster finns det fristående huvudaltaret med en bild av Guds lamm på framsidan. Ovanför altaret ett tomt kors och på väggen bakom en mosaik med den uppståndne och återkommande Kristus. På baksidan av altaret en bild av en duva, symbolen för den Helige Ande.

På korgolvet är Stångån markerad. Den rinner mot dopfunten i norr i form av en ellips i grå sten. Ån är kantad av vass och sländor. Dopen sker framför madonnabilden från 1477, vilken räddades ur den gamla kyrkan. På södra sidan av koret en glasdörr ut mot kyrkogården.

evangeliesidan, d.v.s. vänstra sidan, strax nedanför koret finns en låg predikstol i anslutning till kyrkbänkarna. På epistelsidan mitt emot står en kororgel.

I taket har målningar utförts av konstnären Per Göransson. På den horisontella delen ovanför läktarorgeln symboliseras den 1:a trosartikeln, Fadern (Skaparen), genom avbildning av tecknen för olika stjärnbilder. Litet längre fram i taket visas den 2:a trosartikeln, Sonen, i form av Jungfru Maria med Jesusbarnet och runt dem "änglarnas härskaror", allt inneslutet i en gyllene betlehemsstjärna. Därefter 3:e trosartikeln, den Helige Ande, uttryckt genom en tolvuddig apostlastjärna med andens duva. Ovanför altaret finns så den sammanfattande Treenighetens triangel inskriven i evighetens cirkel.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Vist kyrka från sydost.
Gamla kyrkan brinner 1961

Vist kyrka är, som många andra kyrkor i stiftet, av medeltida ursprung. Den äldsta stenkyrkan, som troligen bestod av ett kort långhus, härrör från 1100-talet. Under 1300-talet förlängdes byggnaden åt öster. År 1745 breddades den åt norr och förlängdes åt väster samt försågs med torn. Taket, ett tunnvalv i trä, dekorerades av en skråmästare från Vadstena, konterfejaren och kyrkomålaren Sven Gustafsson Stoltz. En ny piporgel uppfördes 1747 av orgelbyggare Jonas Wistenius, bördig från Vist socken.

Carl Fredric Broocman berättar från sitt besök av kyrkan vid mitten av 1700-talet: "Kyrkons fordna structur tycktes medgifwa, at hon warit funderad uti thet 12:te Seculo, men oaktad thet, at hon warit tid efter annan trenne gånger tilbyggd, war hon dock ej rumlig nog år 1745 åt Församlingen, tå hon then 6 Maji til grunden nederbröts, och en ståtelig Ny Kyrka, med Herrskapernas bekostnad, utan at Allmogen bidrog ett enda Dagswerke eller annat thertil, blef upbyggd; hwarigenom Herrskaperne i socknen förwärfwade sig alternative Jus Patronatus uti Församlingen: och blef Kyrko-byggnaden fullbordad til den 13 Sept., tå första gången Gudstjenst hölts uti Kyrkon. Hon står på Krono grund, en mil ifrån Linköping, hållandes nu uti längden 49 och en half aln, och uti bredden 20 och en fjerdedels aln.

Altartaflan består af ett på duk konstigt måladt stycke om Christi korßfästelse, som inneslutes af förgyldt Bildthuggare-Arbete; och är hon förärad til Kyrkon år 1748 af Grefwinnan Christina Törnflycht, Öfwerste Marskalken, Gref Carl Pipers, Änke-Grefwinna. Prädikstolen af wacker Marmor med bilder, är förärad år 1648 af Friherrinnan Christina Sophia Stenbock, som ägt Cancellie-Rådet Pær Nilsson (Natt och Dag) til Säby: och oaktadt Himmelen öfwer Prädikstolen är gjord af trä, så är han dock så wäl träffad i målningen, at han synes wara af samma slags marmor, som Prädikstolen. Orgelwerket om 11 stämmor med Pedal, är ganska wäl beprydt med Bildthuggare-Arbete och thet Lewenhauptiska samt Cederhielmiska Wapnen, och til Kyrkon förärad år 1746, i testamente efter Præsidenten, Baron Germund Cederhielm, af thes Änke-Fru, Grefwinnan Anna Maria Lewenhaupt. Taket i Kyrkon är öfwer alt utziradt med wackra målningar, såsom om then Guddomeliga Treenigheten, Christi Födelse, Dop, Bön, Frestelse af djefwulen, och then yttersta domen. Kyrkons skrud är både ansenlig och dyrbar, och theribland en Kalk ifrån Påwetiden med Munkstyls-skrift omkring foten, så lydande: Vist curatus frater Carolus Vasten, hæc procuravit de dono Dei, orate pro eo. Anno Domini MCDXVI. [...]

Til Kyrkons utwärtes prydnad och anseende bidrager mycket thes Torn, som wäl stådt förut wid gamla Kyrkon, men blef wid samma tillfälle, tå then nya byggdes, til en del nedtagit, förhögdt och förbättradt, så at Kyrkons 3 Klockor tå flyttades tit up utur Trästapeln. På then största Klockan står Gref Ture Oxenstiernas och Grefwinnan Beata Leijonhufwuds namn och wapn med årtalet 1669, och nederst omkring: Laudate Dominum in Cymbalis, in Cymbalis bene sonantibus. Then mellersta har följande påskrift å ena sidon: Hedvig Spens til Stafsäter år 1747,

och å andra sidon står: På Lill-Klockan läses:
Thet menar jag så tidt jag ljuder, Ego campana nunquam denuncio vana,
Kom hör och gjör hwad HErren bjuder. Dum trahor audite voco vos ad gaudia vitæ.
O HErre låt så ordet höras, A:o 1669."
Att hjertat må till bättring föras. Ef. 2: 5.

Den 21 juni 1961 ödelades kyrkan genom en eldsvåda, varvid den rika 1700-talsinredningen förstördes. En ny kyrka uppfördes och invigdes påskdagen 1965. En del av södra muren är kvar efter den gamla stenkyrkan.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

Orglar[redigera | redigera wikitext]

Läktarorglar[redigera | redigera wikitext]

Huvudverk I Bröstverk II Pedal Koppel
Rörflöjt 8’ Trägedackt 8’ Subbas 16’ I/P
Principal 4’ Spetsgamba 8’ Principal 8’ II/P
Koppelflöjt 4’ Gemshorn 4’ Gedackt 8' II/I
Svegel 2’ Kvintadena 4’ Koralbas II 4' + 2'
Sesquialtera II Principal 2' Fagott 16'
Mixtur IV Oktava 1' Vox Humana 4'
Skalmeja 8' Scharfcymbel II
Kugelregal 8'
Den är en rekonstruktion av orgeln i Jesuskirken, Köpenhamn, uppförd av Aristide Cavaillé-Coll 1890. För att komma förlagan så nära som möjligt gjorde orgelbyggeriet kopior av vissa pipor i Jesuskirken, och satte in dessa i orgeln i stället för originalpiporna, varefter kopiorna intonerades så att de klangligt smälte in i originalorgeln. Sedan togs de nyintonerade piporna till Gammelstad och fick tjäna som förlaga vid tillverkningen av övriga pipor.
Detta arbetssätt förorsakade extra kostnader, men genom att Grönlunds fick bygga ytterligare en replik i en kyrka i Norrland blev styckepriset ungefär som för en orgel byggd på normalt sätt.
Grand orgue I C-g³ Récit expressif II C-g³ Pédales C-g¹ Koppel
Bourdon 16' Flûte traversière 8' Soubasse 16' II/I
Montre 8' (fasad) Viole de gambe 8' Bourdon 8' I/P
Bourdon 8' Voix céleste 8' Basse 8' II/P
Flûte harmonique 8' Flûte octaviante 4' Bombarde 16'
Salicional 8' (fasad) Octavin 2'
Prestant 4' (fasad) Trompette harmonique 8' Effets d'orage
Flûte douce 4' Basson-Hautbois 8' (de tolv djupaste
Plein-jeu IV Clairon 4' tonerna i pedalen)
  • Kombinationstrampor: 1) Montre 8', Prestant 4' och Plein-jeu IV
2) Trompette harmonique 8', Clairon 4' och Octavin 2'

Kororgel[redigera | redigera wikitext]

Byggd av Grönlunds orgelbyggeri.

Disposition[redigera | redigera wikitext]

Manual C-g³ Pedalverk C-d¹
Gedackt 8' bihängd
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Oktava 1'

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar och källor[redigera | redigera wikitext]

Litteratur och källor[redigera | redigera wikitext]

  • Carl Fredric Broocman: Beskrifning Öfwer the i Öster-Götland Befintelige Städer, Slott, Sokne-Kyrkor .... Tryckt i Norrköping hos Johan Edman år 1760 / G. Ekströms förlag 1993
  • Sven M Hultkvist, Arne Törnered, Rune Almqvist, m.fl.: Vists kyrka, Vist kyrkoråds kyrkobeskrivningskommitté 1997
  • Tidskriften Orgelforum 2001, nr 2, Svenska orgelsällskapet, ISSN 0280-0047
  • Häfte: Orgelfest i Linköping 3-5 oktober 2003
  • Bengt Olof Kälde – kyrkokonstnär och heraldiker. Utgiven av Tord Harlin och Oloph Bexell. 2006
  • Vist C:2
  • Sten-Åke Carlsson & Tore Johansson, red (1990). Inventarium över svenska orglar: 1989:II, Linköpings stift, Visby stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784