Voidkoefficient

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Voidkoffecienten är ett mått på hur kriticitetsfaktorn i en kärnreaktor påverkas av förändringar i mängden moderatormaterial. Moderatorn kan bestå av tex vatten. Voiden, som betyder tomrum, kan öka till exempel genom att moderatorvattnet kokar. Därigenom uppstår ångbubblor som har mycket låg densitet i jämförelse med omgivande vattnet, dvs tomheten ökar.

Voidkoeffecienten har stor betydelse för reaktorns egenskaper eftersom den har en återkopplande effekt. En ändring i kriticitesfaktorn medför en ändring i temperatur och därmed void (genom kokning) med samma tecken. Om voidkoffecienten är negativ fås då en sänkning av kriticitetsfaktorn, vilket ger en återförande effekt. Är voidkoeffecienten positiv får man en höjd kriticitet och en accelererande process. Det var en bidragande orsak till Tjernobylkatastrofen.