Wechsler Adult Intelligence Scale

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Wechsler Adult Intelligence Scale eller WAIS bedömer den generella kognitiva begåvningen, vanligen benämnd intelligens, intelligenskvot eller IQ. Instrumentet publicerades första gången 1955 som en utveckling av Wechsler-Bellevue test från 1939. WAIS-III publicerades på svenska 2003. Den senaste versionen - WAIS-IV - publicerades i USA 2008 och den svenska versionen publicerades 2010.

David Wechsler definierade intelligens som "The global capacity of a person to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with his/her environment."[1]


Översikt[redigera | redigera wikitext]

WAIS-III består av 14 olika deltest, som i olika kombinationer ger mått på generell intelligens, verbal intelligens, "performance" intelligens (riktigt bra översättning till svenskan har inte fastställts men förslag finns om icke-verbal, genomförande eller performal intelligens), index för verbal förståelse, index för perceptuell organisation, index för arbetsminne och index för snabbhet. Samtliga dessa mått har ett medelvärde på 100 och standardavvikelse på 15. Detta innebär att i en normalpopulation, befinner sig 68% av populationen inom en standardavvikelse från medelvärdet eller mellan IQ 85-115.

Testvarianter[redigera | redigera wikitext]

WAIS-III är avsedd för bedömning i åldrarna 16 till 75 år. För yngre personer finns Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC, sju till sexton år) och Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI, två och ett halvt till sju år).

Neuropsykologer använder även instrumentet för att göra bedömningar av dysfunktioner. För att instrumentet lättare skall fungera i det sammanhanget finns en variant benämnd som WAIS-III NI (Wechsler Adult Intelligence Scale-III som Neuropsykologiskt Instrument), denna version finns dock endast i Sverige.

WAIS-IV är avsedd för bedömning i åldrarna 16 till 90 år och består av 15 olika deltest.

Deltesten[redigera | redigera wikitext]

Verbala deltest[redigera | redigera wikitext]

Information 
Allmänbildning, till stor del kulturspecifik.
Förståelse
Förmåga att hantera abstrakta sociala konventioner, regler och uttryck.
Aritmetik
Koncentration medan man mentalt manipulerar matematiska problem.
Likheter
Abstrakt verbalt resonerande.
Ordförråd
I vilken grad man lärt sig förstå och kan uttrycka ord.
Sifferrepetition
Kunna koncentrera sig, vara uppmärksam och använda arbetsminnet.


Performance deltest[redigera | redigera wikitext]

Bildkomplettering
Förmåga att uppfatta detaljer.
Kodning
Visuomotorisk koordination samt motorisk och mental snabbhet.
Blockmönster
Spatial perception och problemlösande.
Matriser
Logisk förmåga. (påminner om Ravens matriser.)
Bildarrangemang
Logisk sekventiell resonerande med social förståelse.

Valfria deltest[redigera | redigera wikitext]

De valfria deltesten är inte nödvändiga för en helskalepoäng (IQ), men för WAIS' delskalor.

Figursammansättning
Visuell analys, förmåga att se helheter.
Symbolletning
Visuell perception och snabbhet
Bokstavs-Siffer-Repetition
Uppmärksamhets- och arbetsminneskrävande.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Weschler, David (1939). The measurement of adult intelligence. Baltimore: Williams & Wilkins. Sid. 229 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]