Wi-Fi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wi-Fi logo

Wi-Fi (['wifi] eller engelska: ['waifai]), wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med wifi är att genom tester och efterföljande certifiering garantera att produkter fungerar tillsammans. Numera används ofta begreppet som ett mer populärt och slagkraftigt sätt att beteckna trådlöst LAN ("WLAN") över IEEE 802.11-standarden. Det har visat sig vara tydligare att använda begreppet wifi än WLAN eftersom man då med svenskt uttal förhindrar sammanblandning med VLAN. Varumärkena Wi-Fi och Wi-Fi CERTIFIED ägs av Wi-Fi Alliance.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Namnet Wi-Fi anses i vissa sammanhang snarare vara en ordlek på hi-fi, och inte en direkt förkortning av wireless fidelity (’trådlös naturtrohet’). Detta har även påpekats av Phil Belanger, som är en ursprunglig medlem av Wi-Fi Alliance, och som var med vid valet av namnet: "Wi-Fi står inte för någonting särskilt. Det är inte en akronym. Det finns ingen betydelse."[1] Andra anser alltjämt att det är en direkt förkortning av wireless fidelity vilket också Wi-Fi Alliance egen marknadsföring vittnar om då de använt "The Standard for Wireless Fidelity" som slogan.

Fördelar och nackdelar[redigera | redigera wikitext]

Wi-Fi är den vanligaste tekniken för lokala trådlösa nät. Trådlösheten innebär att användare inte behöver dra och koppla kablar och enkelt kan flytta på sig utan att kontakten bryts. Att kommunikationen sker med radiovågor betyder förstås större risk för störningar. Nivån på strålningen är avsedd att vara låg nog för att inte medföra risk för hälsoproblem.

Trådlösheten innebär samtidigt att trafiken lätt kan avlyssnas. Krypterad kommunikation kan inte nödvändigtvis avkodas, men kan lagras för senare försök till avkodning. Trådlös kommunikation kräver i allmänhet också mer energi, vilket förkortar batteritiden på bärbara datorer och dylikt.

Wifi-tekniken bygger på billiga kretsar vilket gör användning av tekniken ekonomiskt acceptabelt för privatpersoner. Med wifi kan även enheter som nyttjar nätverksåtkomsten röra sig mellan samordnade accesspunkter utan att förlora uppkoppling, vilket kallas roaming.

En fråga som ofta uppkommer är varför trådlösa nätverk stör varandra, något som är vanligt i framförallt flerfamiljshus. En vanlig orsak är att grannens nätverk är inställt på samma kanal vilket höjer antalet kollisioner och därmed minskar nätets prestanda. Felet avhjälps vanligen genom att man byter frekvens på ett av de trådlösa nätverken. Antalet tillgängliga frekvenser är ändå ändligt, vilket innebär att störningar är ofrånkomliga då många nät eller användare finns på samma område.

Wi-Fi har längre räckvidd än Bluetooth, ett annat vanligt trådlöst protokoll, och lämpar sig bättre för allmän kommunikation (Bluetooth används framförallt för att koppla enskilda kringenheter till en dator).

Genom att basstationen är nära har Wi-Fi större kapacitet än nätverk som bygger på mobiltelefonteknik (3G etc.); datatrafiken är i allmänhet mycket billigare än om trafiken gick via basstationer för mobiltelefoni. Nackdelen är behovet av en lokal basstation kopplad till Internet med annan teknik (t.ex. ethernet, DSL – eller 3G).

Det finns flera andra tekniker för trådlös datakommunikation, men hård- och mjukvaran för dessa är inte lika lättillgänglig, ofta är den dyrare och kräver specialkunskaper att ta i bruk.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://boingboing.net/2005/11/08/wifi_isnt_short_for_.html

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]