Hoppa till innehållet

Wikipedia:Projekt Internet i Sverige

Från Wikipedia

Internet i Sverige är ett projekt som syftar till att förbättra artiklar om Internet i Sverige, och har kommit att kvalitetsmärka ett stort antal artiklar om svenska bloggare, webbplatser och nätkultur, men även behandlar Internets infrastruktur och övriga Internettjänster (förutom webben) i Sverige.

Som med de flesta andra projekt som finns det ett antal personer som engagerar sig i det, genom att bättra på artiklarna, skriva på projektdiskussionssidan eller andra sätt. Alla är hemskt välkomna att delta precis hur mycket de vill, utan att man måste skriva upp sig någonstans för den sakens skull – många på Wikipedia föredrar att inte göra det. Om man vill, så går det dock att markera sin närvaro nedan, så finns det några man kan vända sig om man specifikt vill kontakta användare om projektet.

  • ...

Kvalitetsmärkning[redigera | redigera wikitext]

Det finns en projektmall, Mall:Projekt Internet i Sverige kvalitet, som används för att märka upp artiklar i projektet. Om man har åsikter kring hur den bör användas eller förändras kan man ta del av diskussionen på Wikipediadiskussion:Projekt Internet i Sverige/Kvalitetsmärkning.

Här kan man se vilka artiklar som hittills märkts upp med mallen. De sorteras in i olika vikt- och kvalitetskategorier som man hittar på Kategori:Wikipedia:Projekt Internet i Sverige: Kvalitetsmärkning. Den länken är väldigt bra att ha om man skall dra nytta av uppmallningen.

Sammanställning av artikelkvaliteten för artiklarna relaterade projektet Internet i Sverige, baserat på vilka artiklar som var uppmärkta med Mall:Projekt Internet i Sverige kvalitet och de nivåer mallen innehöll (se diskussion här) klockan 22:42 28/3 2011.


Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Vikt
Datum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Okänd Totalt
2011-03-28 228 68 33 3 1 4 337
2011-04-20 228 68 33 3 1 4 337
2011-05-22 232 69 33 3 1 4 342
2011-06-29 235 70 33 3 1 4 346
Förklaring

Nivåerna anger hur viktig artikeln är för projektet. En artikel som inte anses central för projektet kan likväl vara viktig i andra sammanhang.

Nivå 1 – Ämnet är relaterat till projektet, men av perifer betydelse. Den som specifikt söker kunskap om Internet i Sverige lär inte läsa artikeln. Exempel: Darkside.
Nivå 2 – Ämnet är relaterat till projektet, men av mindre betydelse. Exempel: Rikspolisstyrelsens spärrlista.
Nivå 3 – Ämnet är inte oviktigt för projektet, men fyller mest på med detaljer. Exempel: Studentbostadsnät i Sverige.
Nivå 4 – Ämnet är viktigt för projektet, men inte centralt. Exempel .se.
Nivå 5 – Ämnet är central för projektet. Den som specifikt söker kunskap om Internet i Sverige kommer att läsa eller vilja läsa artikeln. Exempel: Internets historia i Sverige.


Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Innehåll
Datum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Okänd Totalt
2011-03-28 189 112 34 2 0 0 337
2011-04-20 190 111 34 2 0 0 337
2011-05-22 191 114 34 3 0 0 342
2011-06-29 187 120 36 3 0 0 346
Förklaring

Nivå 1 – Artikeln är en kort stubb eller substubb.
Nivå 2 – Artikeln är kortfattad och tar upp det det allra viktigaste, men har fortfarande iögonfallande luckor.
Nivå 3 – Artikeln täcker det mesta de flesta läsare kan vilja veta om ämnet.
Nivå 4 – Artikeln har enskilda avsnitt som skulle behöva utökas eller är så lång som ämnet tillåter, men kan likväl inte bli en utmärkt artikel.
Nivå 5 – Innehållsmässigt kan artikeln med gott samvete nomineras för att bli en utmärkt artikel.


Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Källor
Datum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Okänd Totalt
2011-03-28 218 61 53 4 1 0 337
2011-04-20 196 78 58 4 1 0 337
2011-05-22 189 85 63 4 1 0 342
2011-06-29 180 93 67 5 1 0 346
Förklaring

Nivå 1 – Källor saknas helt eller nästan helt.
Nivå 2 – Allmänna källor finns, men fotnoter saknas, eller så täcks mindre delar av artikeln av fotnoter av mindre trovärdig karaktär alternativt hela artikeln av fotnoter som hänvisar till uppgifter från artikelsubjektet.
Nivå 3 – Fotnoter täcker enstaka kontroversiella påståenden men saknas i allmänhet eller täcker större delen av artikeln, men är av mindre trovärdig karaktär, till exempel tidningsartiklar eller andra journalistiska verk.
Nivå 4 – Fotnoter täcker större delen av artikeln, men vissa avsnitt behöver fortfarande fotnoter, eller fotnoter från bättre källor.
Nivå 5 – Hela artikeln täcks av trovärdiga källor. Källmässigt kan artikeln med gott samvete nomineras för att bli en utmärkt artikel.


Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Bilder
Datum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Okänd Totalt
2011-03-28 280 9 46 0 2 0 337
2011-04-20 273 9 53 0 2 0 337
2011-05-22 273 12 53 0 4 0 342
2011-06-29 275 12 55 0 4 0 346
Förklaring

Nivå 1 – Artikeln saknar bilder.
Nivå 2 – Artikeln har bilder, men även om dessa är relaterade till ämnet illustrerar de inte de centrala delarna av artikeln, eller har någon enstaka illustration till en längre artikel.
Nivå 3 – Artikeln har bilder, men saknar enskilda illustrationer som skulle förenkla eller fördjupa förståelsen av ämnet.
Nivå 4 – Artikeln har bilder med motiv som väl illustrerar artikeln. Bildkvaliteten skulle emellertid behöva förbättras.
Nivå 5 – Artikeln illustreras med lämpliga bilder av god kvalitet. Bildmässigt kan artikeln med gott samvete nomineras för att bli en utmärkt artikel.


Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Språk och wikifiering
Datum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Okänd Totalt
2011-03-28 0 128 209 0 337
2011-04-20 0 127 210 0 337
2011-05-22 0 116 226 0 342
2011-06-29 110 236 0 346
Förklaring

Nivå 1 – Artikeln är i så akut behov av korrekturläsning och språkputs eller wikifiering att den är svår att läsa.
Nivå 2 – Artikeln har enskilda tydliga språkfel eller saknar grundläggande wikifiering, men är inte svår att läsa.
Nivå 3 – Artikeln har inga eller smärre språk- och wikifieringsproblem.


Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Helhet
Datum Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Okänd Totalt
2011-03-28 235 85 11 6 0 0 0 337
2011-04-20 235 85 11 6 0 0 0 337
2011-05-22 237 87 11 7 0 0 0 342
2011-06-29 235 92 11 8 0 0 0 346
Förklaring

Nivå 1 – Artikeln ger en mycket grundläggande förklaring av ämnet.
Nivå 2 – Artikeln är inte en stubb, men saknar viktiga delar, alternativt är källös eller i behov av språkputs eller wikifiering.
Nivå 3 – Artikeln ger en god överblick av ämnet, men har iögonfallande brister.
Nivå 4 – Artikeln är av god kvalitet, men har flera steg kvar till utmärkt eller hanterar ett ämne som är av sådan art att artikeln sannolikt inte kan bli utmärkt.
Nivå 5 – Artikeln är av god kvalitet, men kan sakna enskilda illustrationer eller källor, eller avsnitt som inte är av central betydelse.
Nivå 6 – Artikeln är utmärkt eller bedöms vara av tillräcklig kvalitet för att klara av en nominering till utmärkt.

Vikt och helhet[redigera | redigera wikitext]

Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Vikt och helhet 2011-03-29
Vikt Helhet nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Okänd Totalt
Okänd 1 3 0 0 0 0 0 4
Nivå 1 180 39 5 4 0 0 0 228
Nivå 2 42 23 2 1 0 0 0 68
Nivå 3 11 18 3 1 0 0 0 33
Nivå 4 1 1 1 0 0 0 0 3
Nivå 5 0 1 0 0 0 0 0 1
Totalt 235 85 11 6 0 0 0 337
Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Vikt och helhet 2011-05-22
Vikt Helhet nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Okänd Totalt
Okänd 1 3 0 0 0 0 0 4
Nivå 1 182 41 5 4 0 0 0 232
Nivå 2 42 23 2 2 0 0 0 69
Nivå 3 11 18 3 1 0 0 0 33
Nivå 4 1 1 1 0 0 0 0 3
Nivå 5 0 1 0 0 0 0 0 1
Totalt 237 87 11 7 0 0 0 342
Kvalitetsmätning Projekt Internet i Sverige: Vikt och helhet 2011-06-29
Vikt Helhet nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Okänd Totalt
Okänd 1 3 0 0 0 0 0 4
Nivå 1 181 44 5 5 0 0 0 235
Nivå 2 41 25 2 2 0 0 0 70
Nivå 3 11 18 3 1 0 0 0 33
Nivå 4 1 1 1 0 0 0 0 3
Nivå 5 0 1 0 0 0 0 0 1
Totalt 235 92 11 8 0 0 0 346

Prioriteringslista[redigera | redigera wikitext]

Centrala saknade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Centrala befintliga artiklar[redigera | redigera wikitext]

Kategori[redigera | redigera wikitext]

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

  • Sammanställa information om bra källor för internet i Sverige. Många av artiklarna i kategorin är av den art att de är relevanta men att det likväl är svårt att hitta bra källor, mycket beroende på tidsperspektiv, dålig beständighet et cetera.
  • Försöka få upp fler bilder relaterade till kategorin på Commons.
  • De mest lästa artiklarna.

Det finns nu också en portal om ämnet: Portal:Internet i Sverige. Alla är hemskt välkomna att lägga sig i diskussionen om hur den bör utformas, eller bara djärvt bättra på den.

CatScan[redigera | redigera wikitext]

CatScan är ett program som kan användas för hitta artiklar i en viss kategori (med underkategorier) enligt specificerade önskemål. Det kan utnyttjas på en rad olika sätt. Till exempel kan man få fram vilka viktiga artiklar som är i behov av mer text, genom att söka på diskussionssidorna som befinner sig i kategorierna vikt nivå tre och helhet nivå ett (11 april 2011 kl. 01.41 (CEST) två stycken). Eftersom alla artiklar som märks upp med Mall:InSveKv automatiskt hamnar i de kategorier beroende på bedömning är det enkelt att se vilka artiklar som är längre men har dåligt källäge eller tillhör de något viktigare artiklarna som helt saknar bilder, för att ta några exempel.

Man kan också kolla artiklar i Kategori:Internet i Sverige (notera djupet, som talar om hur långt den skall gå i underkategorier) och jämföra med någon särskild mall, som Mall:Språkvård för artiklar i särskilt behov av språkvård. Det ser ut så här. På samma sätt kan man hitta relevanta artiklar som har allmänna källor men behöver fotnoter, behöver källor eller fler källor, eller behöver wikifieras. Det går också att hitta artiklar efter längd, här är de med mindre än 512 bytes text.

Nedanstående tabell innehåller ett några snabblänkar för att hitta artiklar om Internet i Sverige som märkts med olika åtgärdsmallar:

Åtgärdsmärkta artiklar om Internet+i+Sverige

Källor Stubbar Substubbar Förtydliga Fluff Förvirrande POV Språkvård Slå samman/dela Globalt Ej uppdaterad


2010: Q1 Q2 Q3 Q4

2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

FIST[redigera | redigera wikitext]

FIST, eller Free Image Search Tool, är ett verktyg för att hitta användbara bilder till artiklar som saknar sådana. Man kan ställa in det på att söka i olika bildsamlingar, med olika kriterier -- och man kan söka efter hela kategorier, enskilda artiklar, listor över artiklar, för att ta några exempel. Namnet till vänster är en länk till den aktuella artikeln. Där hittar du också uppgifter om hur många bilder som finns i artikeln. Sökningarna jag har gjort nedan utesluter artiklar med flera bilder. Notera att det inte finns någon garanti för att alla bilder ni får upp faktiskt föreställer den person ni vill ha. Det finns ibland fler än en person i världen med ett visst namn, till exempel.

Försök gärna med andra kategorier också, med var medvetna om att det fungerar mycket sämre för att hitta fungerande bilder till vissa typer av artiklar (exempel: webbplatser) än andra.

Kategoriöverblick[redigera | redigera wikitext]

Här finns ett kategoriträd för kategorin med underkategorier. Det kanske egentligen inte behövs, med så få, men om någon tycker att det är användbart.

Saknade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Alexaranking, topp 100 i Sverige[redigera | redigera wikitext]

14 mars 2011:

23 augusti 2015:

Listor[redigera | redigera wikitext]

NyTeknik har några listor som bör kollas:

Eventuellt relevanta personer i artiklarna ovan som i dagsläget saknar artiklar:

Rödlänkar[redigera | redigera wikitext]

Skapad 1 maj 2011 09:07:32 med hjälp av the MissingTopics tool (kör igen med samma inställningar).

Antal rödlänkar Artikelnamn
10 Dataphone (raderad)
4 Boktipset.se
3 Olle Blomqvist
3 Bengt Stillström
2 Macfeber
2 Netsolutions
2 Patrik Stymne
2 Johan Stambro
2 Mars Media
2 Henrik Danstrup

Wikimedia Sveriges inblandning i projektet[redigera | redigera wikitext]

Wikimedia Sverige har fått bidrag från Internetfonden för att göra arbetet i detta ämne lättare. Det kommer främst ske genom märkning med kvalitetsmallar, statistik och struktur. Läs mer på Wikimedia Sveriges wiki. Användare:Julle har utsetts till att driva det uppdraget, som alltså är betalt. Det påpekas här enbart för transparensens skull och betyder, naturligtvis, inte att han har mer att säga till om än någon annan. Precis som med allt annat Wikipediaarbete kan ingen äga en artikel eller en diskussionssida -- eller en mall.

Lista över förkortningar:
D
Wikidata-redigering
g
Denna redigering kan ha problem och bör granskas (mer info)
N
Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
m
Detta är en mindre ändring
b
Denna redigering gjordes av en bot
(±123)
Sidans storlek ändrades med detta antal byte

16 juni 2024

14 juni 2024

13 juni 2024

12 juni 2024

11 juni 2024

Enskilda kategorier[redigera | redigera wikitext]

Om du vill se senaste ändringar för någon enskild kategori, följ länkarna nedan.

Internet i SverigeSvenska internetleverantörerSvenska IT-entreprenörerSvenska webbplatserSvenska e-handelsföretagSvenska communitynSvenska webbtidningarSvenska bloggarSvenska bloggareSvenska piratrörelsenSvenska piratpartister